Detail předmětu

The Art of Interpreting Film 2

FaVU-TAIF2Ak. rok: 2023/2024

Předmět může mít dvě větve - v závislosti na preferencích studujícíh. 

První větev nabízí  seznámení  s vybranou kinematografií 60.  – 10. let (s občasnými exkurzy do relativní filmové současnosti), se zaměřením na feministické režisérky, ale i kultovní či kontroverzní filmy režisérů, které jsou reflektovány feministickými analýzami. 

Druhá větev nabízí seznámení s obrazy dichotomie Přírody vs. Kultury, environmentálních kolapsů a postapokalyptických vizí v artové i popové kinamatografii od 60. let do současnosti. 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se sestává z pravidelného plnění zadaných domácích úkolů (četba, její písemná reflexe, reflexe v diskusi). Nepřipravenost na hodinu se počítá jako absence.
Otázky zadané k textu, který čteme v hodině, musí studenti vypracovat (a nahrát na sdílené úložiště) den přede dnem výuky.  V posledním týdnu výuky musí studující mít odevzdáno nejméně 60% všech zadání, aby mělx nárok závěrečné hodnocení vyučující do konce semestru.
 Za splnění všech zadaných úkolů (viz výše) dostane studující známku.  


Min. 75% aktivní účast na videokonferencích (nutná prokázaná připravenost na každou hodinu - aktivní diskuse a její relevantnost týkající se jak zadaného textu, tak filmu).

Učební cíle

1. cinefilské 2. kritické: účelem předmětu je upozornit studenty na určitou, velmi omezenou, zdaleka ne kanonickou, patrně také velmi subjektivní výseč kinematografie 50. - 80. let v Evropě a USA. 2. Skrze tento výběr ukázat studentům možnosti interpretace daných filmů (z nichž mnohé byly nabídnuty souběžně s díly samotnými; klíč politiky- ideologie, genderových témat, envionmentálních témat, sebereflexe filmu jako média...)
Studenti se seznámí s interpretačními metodami filmových děl, které vychází z konkrétního tematického rámce, který nemusí být explicitně obsažen v narativu samotném (politika - ideologie, gender, environmentální témata, atd).

Základní literatura

Fay, Jennifer. Inhospitable World: Cinema in the Time of the Anthropocene. (EN)
Sobchack, Vivian. Screening Space: American Science Fiction Film. (EN)
Frederick Jameson: Archaelogies of the Future. (EN)

Doporučená literatura

Kuhn, Anette. Alien Zone. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Feministická větev kurzu:

 1. Bernardo Bertolluci: Last Tango in Paris. 
 2. Delphine Seyring: Be Pretty and Shut Up; SCUM manifesto
 3. Ridley Scott: Thelma and Louise
 4. Maya Deren
 5. Barbara Hammer
 6. Jane Campion
 7. Agnieszka Holland
 8. Cheryl Dunye: The Watermelon Woman
 9. Andrea Arnold
 10. Lucrecia Martel: The Headless Woman
 11. Desiree Akhavan: The Miseducation of Cameron Post
 12. Todd Haynes: Carol

Environmentální větev kurzu: 

1. Vize konců světa: Pavel Juráček: Konec srpna v hotelu Ozon

2.  Příroda vs. kultura, lidské vs. nelidské: Ridley Scott: The Alien
3. Vize konců světa: Chris Marker, Rampa. Vize konců světa: Terry Gillian - Dvanáct Opic
4.  Příroda vs technika: Ridley Scott: Blade Runner.
5.  Vize konců světa: Lars von Trier: Melancholia.
6.  Vize konců světa a hřejivé retro: Stranger Things
7. Posthumanismus a sci-fi: Tarkovskij - Solaris.
8. Posthumanismus a sci-fi: Stanley Kubrick: Space Odyssey.
9. Vize konců světa: Interstellar
10.  Environmentální krize: Gioffrey di Reggio: Koniaquatsi; Edward Burtynski - Anthropocene.
11.  Ghostwood v Twin Peaks
12.  Vize konců světa, technosféra v japonském středověku a Ghibli Studios: Princezna Mononoke

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor