Detail předmětu

Commons a P2P

FaVU-2CP2PAk. rok: 2023/2024

Výuka ve formě přednáškových vstupů a praktických workshopů bude zaměřena a) na prozkoumání socioekonomických souvislostí digitálních infrastruktur, vynořujících se s rozvojem platformové ekonomiky a dalších variací “sdílených ekonomik” a b) přiblížení tzv. “commons based” modelů, které nesou příslib zdravějších, emancipovanějších forem spolupráce a přístupů k nakládání s osobními daty. Předmět zahájíme přehledem a mapováním současných technologických a ekonomických trendů, na jejichž pozadí vyvstávají palčivé otázky, týkající se soukromí, digitální identity a dat. Klíčovým motivem bude trojúhelník tenze mezi ochranou soukromí, bezpečností a ekonomickými zájmy. Dotkneme se některých aktuálně ožehavých témat (kapitalismus dohledu, etika obchodování s daty, centralizace digitální identity apod.), a přiblížíme si východiska a technologie nastupujícího trendu decentralizace (Web3.0, blockchain a další) včetně možných negativních externalit.
Druhá část předmětu se již zaměří na alternativní přístupy a možná řešení, předcházející či minimalizující nastíněné problémy. Zkoumání situujeme do socio-ekonomického rámce tzv. “P2P commons transition” koncepce, kterou rozpracovává (Bauwens, 2019). Odkazovat se budeme ale i na další související přístupy, jako jsou např. Sharing Cities (Shareable, 2018). V těchto intencích se pak znovu zaměříme na otázky, týkající se problematiky osobních dat, důvěry a digitální identity. Dotkneme se konceptů jako je svrchovaná digitální identita (Self-Sovereign Identity, SSI), generativní digitální identita (Generative Identity), interpersonální data, data commons, sítě důvěry (Webs of Trust, WoT) a dalších. V rámci praktické části rozpracujeme i možné dystopické scénáře adopce těchto technologií a cesty k jejich prevenci. Pro integraci nabytých znalostí předmět zakončíme rozborem konkrétních existujících příkladů a řešení a s využitím designového přístupu rozpracujeme prvotní odpovědi na otázku “Co konkrétně můžeme začít dělat?”.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet udělen při splnění těchto podmínek: účast na přednáškách spojených s praktickými workshopy; finální skupinový projekt realizovaný z velké části ve workshopech na hodinách a nenáročné domácí práci.

Dokud bude možná hybridní/prezenční výuka, je účast povinná. Dovolena je jedna absence (setkání je dohromady 7). Při vyšší absenci jsou studujícím zadány doplňující úkoly spočívající v četbě a zpracování tematických textů.

Učební cíle

- Přiblížit aktuální socioekonomické trendy související s nástupem platformové ekonomiky.
- Zmapovat klíčové souvislosti s problematikou “osobních dat” a digitální identity.
- Přiblížit možnou roli “commons-based” přístupů ve snahách směřovat ke zdravějším řešením.
- Ukázat jejich relevanci pro designové uvažování.
- Podnítit schopnost uvažovat v těchto kategoriích a zájem aktivně experimentovat s jejich aplikací.
- Schopnost uvažovat o osobních datech a digitální identitě v rámci širších socioekonomických souvislostí a trendů.
- Porozumění základům technologické architektury související s různými formami digitální identity.
- Schopnost kriticky reflektovat možné přínosy a rizika, souvisejících s digitalizací a schopnost tato rizika zohlednit a komunikovat.
- Schopnost aplikovat “commons-based” koncepty v rámci designového myšlení.

Základní literatura

OSTROM, Elinor. Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. New York: Cambridge University Press, 1990. ISBN 978-0-521-40599-7.
BAUWENS, Michel, Vasilis KOSTAKIS a Alex PAZAITIS. Peer to Peer: The Commons Manifesto [online]. London: University of Westminster Press, 2019 [cit. 2021-9-14]. ISBN 9781911534778. Dostupné z: doi:10.16997/book33
DELLENBAUGH-LOSSE, Mary, Nils-Eyk ZIMMERMANN a Nicole DE VRIES. The Urban Common Cookbook: Strategies and Insights for Creating and Maintaining Urban Commons [online]. 1. Shareable, 2020 [cit. 2021-9-14]. ISBN 978-3-00-065193-9. Dostupné z: http://urbancommonscookbook.com/info-UrbanCommonsCookbookEN.pdf

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_M magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do kurzu. “Epistemické podloží” - prozkoumání implicitních modelů, koncepcí a metafor, souvisejících s klíčovými tématy (data, identita, důvěra). Analytický rámec Promise Theory (Burgess). “Data jako ____?” - Výhody a nevýhody různých pojetí fenoménu dat: Data jako: majetek (property) / práce (labor) / reputace (reputation) / veřejný statek (public goods) / commons.
2. Socioekonomické kulisy. Nástup platformových ekonomik a různých podob “sdílených ekonomik” (nová datová ekonomika, reputační ekonomika, ekonomika důvěry atp.). Související problémy a externality. Kapitalismus dohledu (surveillance capitalism). Tomorrow 3.0 (Munger).
3. Úvod do commons. Počátky - výzkum Elinor Ostrom. P2P commons transition (Bauwens). Platform cooperativism (Schneider, Scholz). Sovereign Accountable Commons (Brock).
4. Sharing Cities iniciativa a commons přístupy. Odezvy ze strany měst. Deklarace Sharing Cities. Problematika přístupu k datům. Etické otázky. Data commons. DECODE iniciativa.
5. Digitální identita. “Internetu chybí vrstva identity!” Krátký exkurz do vývoje standardů identifikace / autentizace na internetu. Příchod Self-Sovereign identity - nové W3C standardy (Verifiable Credentials, Decentralized Identifiers). Co to znamená pro osobní data a naši digitální stopu? “Data as property” - užitečný pohled, nebo krok k dystopii? Jak souvisí blockchain s decentralizovanou digitální identitou?
6. Decentralizace, blockchain a Web 3.0. Historický exkurz: Bitcoin jako první implementace blockchain technologie, ideologie vzniku. Gartner křivka adopce. Technologické základy. Přínosy blockchainu - co je hype a v jakých kontextech může mít smysl se jím zabývat. Ehtereum a Smart Contract koncept. Přísliby, bubliny a plané naděje. Dystopické otazníky. Data a AI, “compute to data” modely.
7. Cyber-physical commons a P2P alternativy. “Tokenomics” výzkum na univerzitě ve Vídni. Commons Stack. “Tokenizovat všechno!” - noční můra nebo cesta k soběstačnosti? Holochain. Mutual-credit systémy. Jak to souvisí s daty a identitou?
8. Co s tím prakticky? Rozbor konkrétních příkladů. Designový pohled: co konkrétně můžeme začít dělat?
9. Závěrečné setkání, zhodnocení, prezentace nápadů a návrhů a další postup.

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor