Detail předmětu

Angličtina B2 (letní)

FaVU-2UPPV-M-LAk. rok: 2023/2024

Kurz volně navazuje na Angličtina B1 vyšší. Základním textem je učebnice Life Upper-Intermediate (4 - 8), výuka je nicméně téměř každou druhou hodinu doprovázena písemnou i ústní (diskusní) reflexí zadané četby (po kapitolách či segmentech).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Doporučuje se B2 zimní (není nutné).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet a zkouška.
Úkoly během semestru se budou sestávat z: prezentace, četby beletrie (ronámu - ) a jejich psaná i mluvená reflexe  + dílčích úkolů,  zadaných jako domácí práce každý týden.
Pro získání zápočtu je třeba absolvovat splněnou povinnou docházku a všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).
Závěrečný test ve formě online, real-time psané eseje na předem zadanou četbu - pro získání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení (zápočet), byť by složil závěrečný test.
Studující má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.  


Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Učební cíle

Kontinuální budování slovní zásoby, odvedností ve čtení, psaní a mluveném projevu, upřesňování gramatických problémů, vylepšování schopnosti pracovat s akademickými texty, příprava na závěrečný všeobecný test v letním semestru na úrovni B2, odpovídajícímu zhruba FCE.
Studenti, kteří úspěšně zvládnou kurz, dosáhnou úrovně B2 - C1; vylepší si dovednosti psaní akademických textů, vylepší si dovednosti kritického myšlení demonstrovaného na konkréních materiálech - ať už na soudobé beletrii či textech z oblasti filosofie či sociologie umění. Budou připraveni na výuku teorie umění vedenou v angličtině.

Základní literatura

Life Upper-Intermediate, Stephenson Helen et Life Upper-Intermediate, Stephenson Helen et al. (EN)
Michael Williams. Deforesting the Earth: From Prehistory to Global Crisis. (EN)
Amitav Ghosh, The Hungry Tide (EN)
T.C. Boyle, When the Killing is Done (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM_M magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vybrané akademické texty, převzaté z profesionálních časopisů o umění či uměnovědné literatury. Vybrané texty, převzaté z profesionálních časopisů o umění či uměnovědné literatury, denního "tisku" (online), přednášky a moderované diskuse současných teoretiků, vědců, filozofů, žurnalistů, spisovatelů. V průběhu semestru studující čtou jednu beletristickou knihu.