Detail předmětu

The Art of Interpreting Film 1

FaVU-TAIFAk. rok: 2023/2024

Předmět se  zaměří na filmovou produkci Hollywoodu, Francie a Československa od 40. do 70. let. Speciálním tématem, doprovázejícím výběr filmů, bude konstrukce genderové politiky reflektována ať už ve filmech samotných, či reflektována v pozdější filmové teorii od 70. let do relativní současnosti. 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Nejsou. Studenti nicméně musejí ovládat angličtinu tak, aby byli schopni číst akademické texty. Minimální doporučovaná úroveň je vyšší pokročilá - tedy upperintermediate.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se sestává z  pravidelného plnění zadaných domácích úkolů (četba, její písemná reflexe, reflexe v diskusi).
Otázky zadané k textu, který čteme v hodině, musí studenti vypracovat (a nahrát na sdílené úložiště) den přede dnem výuky.  V posledním týdnu výuky musí studující mít odevzdáno nejméně 60% všech zadání, aby mělx nárok závěrečné hodnocení vyučující do konce semestru.
 Za splnění všech zadaných úkolů (viz výše) dostane studující známku.  


Jsou povoleny dvě absence.  Aktivní účast na diskusích, relevantnost vstupů odrážející znalost zadaného filmu a textu pro ten který týden. Doplněno písemnými vstupy v rámci  hodiny.

Učební cíle

Cílem je vylepšit analytické a kritické schopnosti studentů na materiálu filmové klasiky. Studenti by jednak měli získat jakési velmi obecné povědomí o zlaté éře filmu - záběr předmětu bude na 50 - 70. léta - jejich prostřednictvím se také něco dozvědět o evropské a americké společnosti této doby. Studenti by se měli naučit lépe porozumnět vizuálním aspektům filmu - práci kamery, sémiotickým aspektům střihu, pozici vypravěče/vs. diváckého subjektu, skryté nebo otevřené ideologii ve filmu obsažené, atd.
Studenti v průběhu předmětu budou zdokonalovat své jazykové schopnosti - jak mluvené, autentické hovorové angličtině, tak akademické.
Studiem teoretický statí z vybraného metodologického hlediska si udělají představu o škále interpretačních nástrojů filmu (ale aplikovaně literárního díla, do určité míry i díla výtvarného).
Studenti si rozšíří kulturní obzor do spřízněné disciplníny.
Předmět  bude zdokonalovat jejich schopnosti kritického a analytického uvažování na rozboru filmového díla.
Studenti se budou cvičit nejen v porozumnění podstatných myšlenek toho kterého akademického textu, ale zároveň se budou učit svoje názory a interpretace filmového díla srozumitelně a logicky vtělit do psaného textu.
Během semestru napíšou studenti několik krátkých ověřovacích testů ať už na konkrétní film či zadaný text a na konci semestru napíšou esej na zadané téma.

Základní literatura

Bordwell and Thompson - Film History (EN)
Laura Mulvey - Visual Pleasure and Narrative Cinema (EN)
Bordwell and Thompson: Film Art: An Introduction (EN)
Robin Wood: Hitchcok's Films Revisited (EN)
Alexander Dotty: Making Things Perfectly Queer (EN)
Robert J. Corber: Cold War Femme. Lesbianism, National Identity, and Holywood Cinema. (EN)
Robert J. Corber: In the Name of National Security. Hitchcock, Homophobia, and (EN)
Andrea Slováková: Co je nového ve filmové vědě. (EN)

Doporučená literatura

Tania Modleski - Women Who Knew Too Much (EN)
Mast, Gerald - A SHort History of the Movies (EN)
Christine Ross: Fast Cars, Clean Bodies: Decolonisation and Reordering of French Culture. (EN)
Erens, Patricia: Issues in Feminist Film Criticism (EN)
Sherman Frazer E. Screen Enemies of the Americans (EN)
András Bálint Kovács: Screening Modernism (EN)
Lee Edelman: No Future. Queer Theory and the Death Drive. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM_B bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM_B bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_B bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program VUM_B bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Hollywood melodrama, musical, and film noir of the 1940s and 1950. Dawid Bordwell and Christine Thompson and their formal analysis of film language. Normality vs. deviance in classical Hollywood narratives.  Billy Wilder: Sunset Boullevard.
2.Todd Haynes and the reflection of normalizing 1950s in postmodern Hollywood: Far From Heaven.
3. Hollywood classical cinema of the 1950s: Hitchcock, family romance, and homophobia. North By Northwest. Robert J. Corber: In the Name of National Security> Hithcock, Homophobia, and the Political Construction of Gender in Postwar America.
4. Art cinema and high modernism in European cinema. Michelangelo Antonioni and THe Passenger. Typology of modernist genres according to Kovács.
5. POstmodern cinema: David Lynch: Twin Peaks (Fire Walk With Me, 1992)
7. Lynch: Twin Peaks III. (2017) The quest as white man's Deal in TV format.  Kovacs: Screening Modernism.
8. 1960s. French New Wave.  Agnes Varga. Sans toit ni loi (1988) - a different version of a quest - a homeless girl in her 20s.
9. Holywood romanticising of a female vagabond: Angelina Jollie in Foxfire (1996).
10. Sophia  Coppola: The Virgin Suicides (1999).
11. Catherine Breillat. Bluebeard (2009). A feminist and drastic reinterpretation of the classic fairy tale.
12.  Desiréé Akhavan.  The Miseducation of Cameron Post. (2018) When education turns horribly wrong. 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor