Detail předmětu

Introduction to Sound

FaVU-2AUDITEAk. rok: 2023/2024

Kurz Introduction to Sound je vstupním kurzem pro práci se zvukem, který studentům magisterského stupně představuje úvod jak do studiové práce, tak i hudební produkce. Kurz se zaměřuje na orientaci ve vybavení zvukového studia (mikrofony, předzesilovače, kompresory, virtuální syntetizéry, samplery, efektové procesory, softwary DAW). Účastníci kurzu se naučí profesionální postupy při nahrávání, editaci a mixáži nahrávek; dále práci s mikrofony, nahrávacím řetězcem a editačními audio programy DAW. Kurz nabídne úvod do základů hudební produkce a mixáže.

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Aktivní zájem o vlastní hudební a zvukovou tvorbu

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je vyžadována:

 • aktivní účast
 • docházka minimálně 70 %
 • vytvoření autorské kompozice.
 

Výuka probíhá v audiostudiu KAT FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Docházka je povinná, maximální množství absencí činí 30 %. Vyšší množství absencí lze po dohodě a vyučujícími kompenzovat předložením alternativního úkolu.

 

Učební cíle

Cílem předmětu je úvodní seznámení studujících magisterského stupně s možnostmi práce ve zvukovém studiu FaVU VUT a se základy hudební produkce a zvukové postprodukce. Kurz představí, jak postupovat při nahrávání hlasu, nástrojů, při editaci, mixáži a procesování zvukového materiálu do finální formy.

 

Studující senaučí samostatně nahrávat a editovat nahrávky do zamýšlené formy. Taktéž si osvojí základní postupy hudební produkce, mixáže a orientace v softwarovém i hardwarovém vybavení zvukového studia. Součástí výuky je i seznámení se s odbornou terminologii a s principy představených audio technologií.

 

Základní literatura

Miller Puckete, The Theory and Technique of Electronic Music, University of California, San Diego, 2007 (CS)
Václav Syrový, Hudební zvuk, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2013 (CS)
Bohumil Geist, Akustika – jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi, Muzikus, 2005 (CS)
Milan Guštar, Elektrofony I, II, Uvnitř, 2008 (CS)
Dennis DeSantis, Making Music, Ableton AG, 2015 (EN)
J.T.Cloutier, The Bedroom Super Producer, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017 (EN)
Rick Rubin, In the studio, ECW Press, 2009 (EN)
Brian Eno, Oblique Strategies, Brian Eno, 1979 (EN)

Doporučená literatura

Thomas Bey William Bailey, Micro-bionic: Radical Electronic Music and Sound Art in the 21st Century, Scb Distributors, 2009 (EN)
David Miller Huber, Robert E.Runstein, Modern Recording Techniques, Elsevier’s Science & Technology Rights Department in Oxford, 2005 (EN)
J. Anthony Allen, Music Theory for Electronic Music Producers: The producer's guide to harmony, chord progressions, and song structure in the MIDI grid, Slam Academy, 2018 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_M magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Orientace ve zvukovém studiu
 2. Mikrofony a předzesilovače – typy a charakteristiky
 3. Signal routing – propojení zařízení ve studiu a hlídání dynamiky signálu
 4. DAW –  jaké jsou možnosti, základy práce, nastavení, editace, mixáž
 5. Praxe nahrávání a editace, vytváření audio smyček
 6. MIDI, OSC, CV – řídící hudební signály
 7. Sampler – kreativní využití
 8. Syntéza – seznámení s typy a charaktery syntéz
 9. Timeline – komponování na časové ose, automatizace parametrů
 10. Frekvenční a dynamické úpravy signálu – kompresory a ekvalizéry
 11. Zpožďovací a prostorové efekty – delay, reverb, chorus, flanger
 12. Základy hudební produkce – dramaturgie skladby, koncepce, design, cíl, estetika
 13. Mixáž – praxe získaných znalostí, poslech, cvičení

Praktické cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor