Detail předmětu

Psychologie a umění

FaVU-2PSUAk. rok: 2023/2024

Předmět představí psychologické pohledy na proces tvorby, vnímání a interpretace uměleckého díla. Subjektivní principy percepce a představy, osobnostní předpoklady a vazby na společenské pozice, komunikace, rolové jednání a podmínky sociální interakce. Předmět také přináší podrobnější vhled do základních teorií hlubinné psychologie 20. století včetně jejich vlivů na vývoj avantgard a nabídne základy teorií, o které se opírají původní a aktuální strategie rovných příležitostí a boje proti nerovnostem a stereotypům ve společnosti. Doplněno přednáškou o fenoménu hry jako základu lidských činností.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Doporučeným předpokladem pro další práci s obsahem předmětu je absolvování předmětu Základy psychologie 1 a 2.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro zápočet je nezbytná aktivní 50% účast ve výuce.

 


Výuka probíhá formou přednášek v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Povinná je 50% účast.

 

Učební cíle

Cílem je zprostředkovat studujícím specifické znalosti pro porozumění procesu tvorby a recepce uměleckého díla. Podpořit vědomý rozvoj schopností a využití osobnostních potenciálů pro vlastní uměleckou činnost včetně sebereflexe a uvědomění si etického rozměru uměleckého poznávání světa.

 


Znalosti a porozumění procesu tvorby a recepce uměleckého díla. Rozvoj schopností a využití osobnostních potenciálů pro vlastní uměleckou činnost včetně sebereflexe. Orientace v základních psychologických teoriích 20.století a jejich vlivu na umělecké směry a strategie.

 

Základní literatura

Kulka J.: Psychologie umění. Praha, Grada 2008 (CS)
Hal, Foster; Krauss, Rosalind; Bois, Yve-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.; Joselid, David. Umění po roce 1900 - modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart, 2015. ISBN 978-80-7391-975-7 (CS)
Whitten, Shannon. Psychology, Art and Creativity. Routledge, 2022. ISBN 978-0367856878 (CS)

Doporučená literatura

Gombrich E. H.: Umění a iluze. Praha, Odeon 1985 (CS)
Gombrich, Ernst Hans. Smysl pro řád. Praha: Argo, 2021. ISBN 978-80-257-3695-1
Hlaváčková Jitka; Vojtěchovský, Miloš. Zvuky kódy obrazy, Sounds Codes Images. Praha: ArtMap, 2020. ISBN 978-80-907873-4-6
Mather, George. Psychology of Visual Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-0521184797
Simner, Julia; Hubbard Edward M. The Oxford Handbook of Synesthesia. Oxford: Oxford Library of Psychology, Oxford University Press, 2018. ISBN: 9780198836278

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM_M magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Psychologie a vnímání díla. Úvod do problematiky; shrnutí základních principů psychických dějů z pohledu obecné psychologie. 
 2. Subjektivita lidské percepce a iluze. Vnímání uměleckého díla a koncepce díla s ohledem na referenční možnosti publika; koncepce interpretace působení barev v diagnostice; ikonografie a historické konvence. Principy asociování a kompozice. Významové parametry prostorových a časových vztahů.
 3. Umělecké formy a volba vyjadřovacích prostředků. Řeč výtvarného, hudebního, tanečního, literárního, dramatického díla; výrazové prostředky, námět, obsah, forma
 4. Metody tvorby. Umění jako nezaměnitelný způsob poznávání světa; talent jako subjektivní dispozice pozorovacích dovedností a volba kódu pro popis skutečnosti. Důležité pojmy: osobní dramaturgie, osobní mytologie, pozorování, hodnocení, experimentace, autorství a interpretace.
 5. Myšlenkové modely a kreativita. Zajišťování, tréning a podpora divergentní produkce. Důležité pojmy: Guilfordův morfologický model intelektu, konvence a tvořivost.
 6. Psychologické teorie a směry. Charakteristika a základní prvky. Důležité pojmy: tvarová psychologie, gestaltizmus, hlubinná psychologie a psychoanalýza, behaviorizmus, humanistická psychologie, transpersonální psychologie atd.
 7. Vlivy psychologických teorií 1. pol. 20.století. Umění a psychoanalýza. Sigmund Freud,
 8. Vlivy psychologických teorií 1.p ol. 20.století. Umění a analytická psychologie. Carl Gustav Jung
 9. Vlivy psychologických teorií 1. pol. 20.století. Umění a individuální psychologie. Alfred Adler
 10. Strukturalizmus a Psychoanalýza 2. pol. 20. století. Jacques Marie Émile Lacan. Roland Barthes.
 11. Feministická kritika psychoanalýzy. Juliet Mitchell. Judith Butler. Julia Kristeva.
 12. Hra. Hra jako základ lidských činností, hra jako tvůrčí princip, hra jako nápodoba/model, hra jako prezentace.