Detail předmětu

Audio dílna

FaVU-1ZT-LAk. rok: 2023/2024

Předmět Audio dílna je zaměřen na praktická audio cvičení a experimentální zvukovou tvorbu. Ta je realizována skrze vytváření vlastních jednoduchých lo-fi nástrojů (hardware/software) a následné skupinové improvizace s nimi. V návaznosti na praktická cvičení je představena i historie a kontexty použitých technologií. Kurz seznamuje se základy elektroniky (pájení jednoduchých obvodů) a programování v max/msp. Jádrem předmětu je společné experimentování a studiové improvizace s vytvořenými nástroji, spolupráce, nahrávání, prezentace. Každý student vytvoří v rámci předmětu vlastní audio projekt volné formy (koncert, zvukový objekt, nástroj, kompozici, zvukovou instalaci, performance, koncept, reportáž, audioknihu aj.) a ten odprezentuje v rámci zápočtové společné veřejné prezentace (TRIAL) na jejíž organizaci se každý student aktivně spolupodílí.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Předpokladem pro studium předmětu je aktivní přístup k vlastní audio tvorbě, ochota improvizovat, experimentovat, zaposlouchávat se, spolupracovat a na závěr semestru společně veřejně prezentovat svůj vlastní, či případně i kolaborativní audio projekt.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je vyžadována

 • aktivní docházka (min. 70 %)
 • veřejná prezentace vlastního audio projektu
 • spolupráce při přípravě společného veřejného vystoupení.

 


Výuka probíhá v audiostudiu KAT FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Docházka je povinná, maximální množství absencí činí 30 %. Vyšší množství absencí lze po dohodě a vyučujícími kompenzovat předložením alternativního úkolu.

 

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvinout praktické schopnosti studujících v oblasti experimentální zvukové tvorby a podpora v hledání vlastní nezávislé autentické zvukové estetiky. Formou společných improvizací a společné prezentace si kurz klade za cíl rozvíjet smysl pro spolupráci a komunikaci při umělecké improvizaci. Skrze seznámení se s praktickou technologickou tvorbou jednoduchých nástrojů předmět směřuje k rozvíjení schopnosti vytváření vlastního média a rozvíjení myšlení v médiu, namísto používání hotových, komerčních, předpřipravených řešení.

 


Studující získá znalost základů programování v max/msp a DIY tvorby lo-fi zvukových nástrojů. Seznámí se rovněž se základy elektroniky a vybraných konceptů generování zvuku. Rozvine schopnost improvizace a skupinové spolupráce.

 

Základní literatura

Milan Guštar, Elektrofony, Historie, principy, souvislosti, I,II, Uvnitř, 2007 (CS)
Trevor Wishart, On Sonic Art, Routledge, 1997 (EN)

Doporučená literatura

Nicolas Collins, Handmade electronic music, The Art of Hardware Hacking, Routledge, 2009 (EN)
Alex McLean, Roger T. Dean, The Oxford Handbook of Algorithmic Music, Oxford University Press, 2018 (EN)
V.J.Manzo, Max/Msp/Jitter for Music – A practical guide to developing Interactive Music Systems for education and more, Oxford University Press, 2011 (EN)
Adrian Moore, Sonic Art – An introduction to Electroacoustic Music Composition, Routledge, 2016 (EN)
Scott Willson, Davud Cottle, Nick Collins – The SuperCollider Book, The MIT Press, 2011 (EN)
Andrey Smirnov: Sound in Z – Experiments in Sound and Electronic Music in Early 20th Century Russia, FUNDACION PROA, 2013 (EN)
Thomas Bey William Bailey, Micro-bionic: Radical Electronic Music and Sound Art in the 21st Century , Scb Distributors, 2009 (EN)
John Cage, Composition In Retrospect, Exact Change, 2008 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program DES_B bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_B bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program DES_B bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_B bakalářský, 3. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM_B bakalářský, 4. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Praktické cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Zvuk jako médium – paleta nástrojů i mimo komerční softwarové a hardwarové nástroje
 2. Idea Lo-fi, DIY, Low-cost, open-source
 3. Piezo a transducer, kontaktní mikrofon + reproduktor a jejich možnosti
 4. Základy práce s elektronikou – pájení, jednoduché obvody
 5. Akustické rezonátory
 6. Optické oscilátory
 7. Feedback
 8. Circuit bending, hacking, error, glitch
 9. Algoritmická kompozice – základy max/msp
 10. Jam sessions – strategie společného hraní, respekt, poslouchání celku, dramaturgie
 11. Experimentování ve zvukovém studiu
 12. Fieldrecording
 13. Příprava a realizace večera TRIAL, kde každý veřejně představí svůj audio projekt   (vystoupení, objekt, nástroj, kompozici, instalaci...)