Detail předmětu

Artists and Curators in Texts

FaVU-2ACTAk. rok: 2023/2024

Předmět je rozdělen do tří tématických celků. V prvním se zaměříme na vybrané diskuzy spojené s poválečnou a současnou malbou a její provázaností s politikou, rétorikou a stereotypy společenského statusu umělce/umělkyně a jejími emancipatorními možnostmi (v kontextu politického, konkrétně feministického, umění). V druhém bloku se zaměříme na otázky reprezentace, které předestíraly feministické umělkyně, kurátorky a teoretičky 70. - nultých let.  

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Studenti musí být mít znalost angličtiny na pokročilé úrovni.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se sestává z pravidelného plnění zadaných domácích úkolů (četba, její písemná reflexe, reflexe v diskusi). Nepřipravenost na hodinu se počítá jako absence.
Otázky zadané k textu, který čteme v hodině, musí studenti vypracovat (a nahrát na sdílené úložiště) den přede dnem výuky.  V posledním týdnu výuky musí studující mít odevzdáno nejméně 60% všech zadání, aby mělx nárok závěrečné hodnocení vyučující do konce semestru.
 Za splnění všech zadaných úkolů (viz výše) dostane studující známku. 
Hybridní forma výuky - prezenční (individuální konzultace) a online forma. Studenti jsou povinni aktivně účastnit se 75% videokonferencí, které obsahují i interkace ke studentům (otázky týkající se zadaných textů v psané i mluvené formě). Zásadní pro fungování kurzu je pravidelná práce studentů z hodiny na hodinu, tj studenti míž před hodinou přečteny zadané texty.

Učební cíle

Předmět se pokusí studentům ukázat, jak lze sofistikovaně nahlížet na vlastní praxi. Prostřednictvím textů v prvních pěti hodinách se seznámí s vybranými manifesty uměleckých skupin či umělců, s jejich stylem, rétorikou, i otevřenou či skrytou politickou agendou. V druhé polovině kurzu se zaměříme na to, jakým způsobem politika a ideologie, popř. komerční tlaky, ale zároveň etická zodpovědnost, formuje výsledné umělecké projekty, popř. jejich reflexi v médiích a širší společnosti.
Průběžné testy, eseje, diskuse.

Základní literatura

Hilary Robinson. Feminism Art Theory. An Anthology. (EN)
Hilary Robinson and Maria Elena Buszek. A Companion to Feminist Art. (EN)
Amelia Jones. The Feminism and Visual Culture Reader. (EN)
OnCurating Journal. (EN)
e-flux journal. (EN)

Doporučená literatura

Reylly, Maura. Curatorial Activism: Towards an Ethics of Curating. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Abstract expressionism and politics. Max Kozloff: Abstract Expressionism, Weapon of Cold War.
2. The queering of AbEx: Amy Sillman: AbEx and Disco Balls
3. Robert Smithosn - selected writings

4. Ad Reinhardt and Sol LeWitt - selected writings

5. Documents of Contemporary Art: The Rural - selected text from the anthology on artistic endeavors outside big cities.
6. Derek Jarman: Modern Nature. Excerpts from the filmmaker's diary on gardening.
7. Peter Weibel. My Earth Oddyssey. (From Critical Zones, the exhibition catalogue.)
8. Adrian Piper: The Triple Negation of Ćolored Women Artists
9.  Andrea Fraser: There Is No Place Like Home (art institutions, markets, and discourses and the (lost) potential of artistic activism)
10. The discourse of contemporary Czech artistic institutions - exhibition press releases, accompanying essays, catalog essays. Focus: what is the difference between a feminist exhibition and an exhibtion of women artists?  Case study: Buletin moravské galerie, etc....Team work - presentation of analyses. 

11. Lucy Lippard. Undermining. 

 12. The discourse of contemporary Czech artistic institutions - exhibition press releases, accompanying essays, catalog essays. Analyses of selected events. Students will be assigned (or will choose) a particular exhibition and institution they will analyse. 
Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor