Detail předmětu

Umění a architektura

FaVU-UA-LAk. rok: 2023/2024

Kurz je zaměřen především na období mezi dvěma světovými válkami po současnost v českém a světovém výtvarném umění z hlediska jeho propojení s oblastí architektury. Zejména v posledních letech užívá řada umělců architekturu jako „materiál“: zkoumá dějiny architektury, přehodnocuje avantgardní utopie, komentuje sociální prostředí, přímo supluje práci architektů či pracuje s jednou z hlavních konstant architektury – s prostorem. 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Dobrá znalost vývoje umění a architektury v 2. polovině 20. století.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou pro udělení zápočtu je docházka, přednesení referátu a uložení prezentace do MS Teams.  


Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Účast na výuce je povinná (2 povolené neomluvené absence). Podmínkou pro absolvování kurzu je přednesení referátu.  

Učební cíle

Cílem kurzu je pojmenování současných tendencí v oblasti vztahu umění a architektury a rozkrytí vývoje, který současnému stavu předcházel. Dalším cílem je vytvoření přehledu o současných podobách spolupráce umělců a architektů napříč uměleckými disciplínami. 


Absolvováním kurzu studující posílí schopnost analytického myšlení, budou schopni vést interdisciplinární dialog a formulovat kritický pohled na proměnu vztahu umění a architektury. 

Základní literatura

Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI (1958–2000) I/II, Praha 2007.

Doporučená literatura

Ivo Binder et al., Posvátné umění v nesvaté době. České sakrální umění 1948–1989, Olomouc 2023.
Gabriela Blažková et al., Smuteční síň v Brně-Židenicích / The Mourning Hall in Brno-Židenice, Brno 2013.
Karel Císař (ed.), Stav věcí. Sochy v ulicích III, Brno 2011.
Magdalena Droste, Bauhaus: Bauhaus archiv 1919–1933, Köln 1991.
Charles Esche, Utopia and reality. El Lissitzky, Ilya and Emilia Kabakov (kat. výst.), Eindhoven 2012.
Lada Hubatová-Vacková, Tiché revoluce uvnitř ornamentu: studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880–1930, Praha 2011.
Lucie Chromková, Smuteční síň v architektuře českých zemí v letech 1954–2017 (diplomová práce), FF UP, Olomouc 2018.
Pavel Karous (ed.), Vetřelci a volavky. Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968–1989) / Aliens and Herons: A Guide to Fine Art in the Public Space in the Era of Normalisation in Czechoslovakia (1968–1989), Praha 2017.
Pavel Karous (ed.), Hotel Praha, Praha 2019.
Barbora Klímová, My jsme tím projektem žili, Brno 2011.
Adolf Loos, Řeči do prázdna. Soubor statí o architektuře, bydlení, ústroji a jiných praktických věcech, které uspořádal Dr. Bohumil Markalous, Praha 1929.
Donald Niebyl, Spomenik Monument Database, London 2018.
Markéta Svobodová, Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století. Ideové, stavební a typologické proměny, Praha 2014.
Markéta Svobodová, Bauhaus a Československo 1919–1938: studenti, koncepty, kontakty / The Bauhaus and Czechoslovakia 1919–1938: students, concepts, contacts, Praha 2016.
Frank Whitford, Bauhaus, Praha 2015.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM_B bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přednáška – Umění a architektura: vymezení pojmů 2. Přednáška – Ikonografie veřejného prostoru 3. Přednáška – Je ornament zločin? 4. Přednáška – Proměna vztahu umění a architektury před a za železnou oponou 5. Seminář / referáty a diskuze – Umění, architektura a meziválečná moderna 6. Seminář / referáty a diskuze – Kontinuita. Umění v církevní architektuře 20. století 7. Seminář / referáty a diskuze – Kontinuita. Umění v církevní architektuře 21. století 8. Seminář / referáty a diskuze – Memoriální architektura a architektura smutku za železnou oponou 9. Seminář / referáty a diskuze – Nechtěné dědictví aneb (ne)bouráme „Gesamtkunstwerk“ 10. Seminář / referáty a diskuze – Architektura a intervence 11. Seminář / referáty a diskuze – Umění, architektura a ideologie 12. Seminář / referáty a diskuze – Současné umění ve veřejném prostoru 13. Seminář / referáty a diskuze – Město jako předmět uměleckého výzkumu