Detail předmětu

Síť – umění – software

FaVU-2SUSAk. rok: 2023/2024

Předmět uvádí studentky do problematiky skrze relativně etablovaná základní témata, jakými jsou: aspekty digitálních médií, historie Internetu, Web 1.0-2.0, software studies a sociologický koncept společnosti sítím, která dále rozvine a doplní specifičtějšími texty a tématy. Zaměří se na témata data-miningu, automatizace grafického rozhraní webových služeb, intervenci a narušování, datový dohled, šifrování a datovou obfuskaci, jako i na historické proměny mocenské struktury Internetu a jí ovlivněnou technologickou a infrastrukturní změnu Internetu. Jednotlivá témata budou přiblížena nejen četbou a diskuzí nad studijními texty, ale především představením souvisejících uměleckých děl a jejich společnou reflexí. Dvě lekce v semestru budou věnovány studentkami konsenzuálně vybraným tématům a textům, což umožní reflektovat nejen specifické zájmy studujících, ale také reagovat na aktuálně nastalá témata a novou literaturu.

Výuka probíhá on-line v prostředí MS Teams.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zkoušky jsou stanoveny následující podmínky:
- aktivní účast ve výuce (50% účast) nebo její nahrazení doplněním/rozvinutím/aktualizací s kurzem souvisejících hesel na wiki monoskop.org.
- vypracování eseje v minimálním rozsahu 5000 znaků, která je předmětem hodnocení.

Výuka probíhá on-line v prostředí MS Teams. Minimální účast je 50 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá formou doplnění / rozvinutí / aktualizace s kurzem souvisejících hesel na wiki monoskop.org.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studentky se softwarovým umění v prostředí sítě a s ním souvisejícími oblastmi a tématy, jakými jsou: historie a aspekty digitálních médií, historie Internetu, jeho mocenské panorama a sociální dopady, Web 1.0, Web 2.0 a na ně reagující umělecké projevy – net.art, post-internet, datové umění, automatizované intervence aj., disciplínu software studies, problematiku narušování soukromí, datového dohledu a možnostmi jejich odvrácení skrze šifrování či datovou obfuskaci. Spíše než o ucelený přehled či lineární výklad předmět usiluje o poskytnutí plurálního náhledu na široké pole tematického trojúhelníku: síť-software-umění.
Absolventky kurzu se orientují v oblasti softwarového umění, v prostředí Internetu a tématech s nimi souvisejícími a zaujímají k nim kritický a autorsky vyhraněný přístup, který mohou dále uplatňovat ve vlastní umělecké tvorbě.

Doporučená literatura

BOLTER, Jay David a Richard. GRUSIN. Remediation: understanding new media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. ISBN 02-625-2279-9. (EN)
BEAUDE, Boris. The Ends of the Internet [online]. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2016. ISBN 9789492302069. Dostupné z: https://networkcultures.org/blog/publication/no-11-the-ends-of-the-internet-boris-beaude/ (EN)
BRUNTON, Finn a Helen Fay NISSENBAUM. Obfuscation: a user's guide for privacy and protest. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, [2015]. Technoloy/Politics (MIT Press). ISBN 978-026-2029-735. (EN)
CIRIO, Paolo. Social sculptural performance. Persecuting.US [online]. Dostupné z: https://persecuting.us/_index.php?about=socialsculpturalperformance (EN)
CORNELL, Lauren a Ed HALTER, ed. Mass Effect: Art and the Internet in the Twenty-First Century. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2015. ISBN 9780262029261. (EN)
COX, Geoff a Alex MCLEAN. Speaking code: coding as aesthetic and political expression. 1. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2013. ISBN 978-026-2018-364. (EN)
DAL DOSSO, Silvia. Cats, Frogs and Cryptoartists: What if Auteur .jpgs Become a Luxury Good. Institute of Network Cultures [online]. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2021 [cit. 2021-4-27]. Dostupné z: https://networkcultures.org/longform/2021/03/11/cats-frogs-and-cryptoartists-what-if-auteur-jpgs-become-a-luxury-good/ (EN)
KLEINER, Dmytri. The Telekommunist Manifesto [online]. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2010. ISBN 978-90-816021-2-9. Dostupné z: https://networkcultures.org/blog/publication/no-03-the-telekommunist-manifesto-dmytri-kleiner/ (EN)
MANOVICH, Lev. Software takes command extending the language of new media. 1. London: Bloomsbury Publishing, 2013. ISBN 978162356672. (EN)
MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002. Leonardo (Series) (Cambridge, Mass.). ISBN 02-621-3374-1. (EN)
MOSS, Ceci. Expanded Internet Art: Twenty-First-Century Artistic Practice and the Informational Milieu. New York and London: Bloomsbury Publishing, 2019. ISBN 978-1-5013-4777-1. (EN)
TECH LEARNING COLLECTIVE. The Internet was always anarchist, so anarchists must learn to become responsible for operating it. Center for a Stateless Society: A Left Market Anarchist Think Tank & Media Center [online]. Tulsa (Oklahoma): C4SS, 2020. Dostupné z: https://c4ss.org/content/53593 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_M magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Digitalita: Jaquardův pletací stroj, Babbegův počítací stroj a první programátorka Ada Lovelace, Memex (četba: The language of new media – Lev Manovich).
2. Spojení: raná historie Internetu, Arpanet, rodina protokolů TCP/IP, HTTP(S), model ISO/OSI (četba: The Internet was always anarchist, so anarchists must learn to become responsible for operating it – Tech Learning Collective).
3. WWW: umění na webu 1.0, internet art, net.art (četba: Expanded Internet Art – Ceci Moss).
4. Společnost: sociologické aspekty sítí (četba: The Network Society – Jan van Dijk).
5. Moc: od peer-to-peer technologiím webu 1.0 k privatizovaným službám webu 2.0, post-internet (četba: The Telekommunist Manifesto – Dmytri Kleiner).
6. Mining: software-art pracující s data-miningem webu a sociálních sítí skrze API, zneužíváním, apropriací a reinterpretací dat (četba: Social Sculptural Performance – Paolo Cirio).
7. Téma/texty určené studentkami.
8. Software: software jako součást kultury (četba: Software takes command – Lev Manovich, Remediation – J.D. Bolter & R. Grusin).
9. Intervence: software-art pracující s automatizací grafického uživatelského rozhraní (GUI) sociálních sítí, intervence, boti (The Ends of the Internet - Boris Beaude).
10. Kód: software jako nástroj komunikace mezi člověkem, člověkem i strojem, „outsiderská“ tvorba – díla programátorek bez uměleckého vzdělání (četba: Speaking code: coding as aesthetic and political expression – G. Cox & A. McLean).
11. Zmatení: spam, tvorba nerelevantních dat, zahlcování, obfuskace (četba: Obfuscation: A User's Guide for Privacy and Protest – F. Brunton & H. Nissenbaum).
12. Šifrování: umění pracující s darknetem, blockchainem, cryptografií (Cats, Frogs and Cryptoartists – Silvia Dal Dosso).
13. Téma/texty určené studentkami.