prof. RNDr. Ing.

Petr Štěpánek

CSc., dr. h. c.

FAST, BZK – profesor

+420 54114 7848
stepanek.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.

Projekty

 • 2022

  Štíhlý kompozitní FRP nosník se sendvičovou stojinou, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Soudržnost koncové části ohýbané kompozitní výztuže, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Spojování pultrudovaných kompozitních profilů , zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  CK03000109, Injektované kompozitní horninové kotvy, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 30.09.2025
  Detail

 • 2021

  Mechanické vlastnosti sendvičových kompozitních konstrukcí, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Vliv alkalického prostředí na mechanické vlastnosti ohýbané kompozitní výztuže, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Rozšíření aplikačních oblastí nekovových FRP výztuží v odolných betonových konstrukcích, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  FV40278, Odolné sendvičové nosné prvky z progresivních kompozitních FRP materiálů, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Pokročilé konstrukční prvky na bázi dřeva a kompozitů pro objekty občanské výstavby, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Využití moderních kompozitních materiálů ve vybraných aplikačních oblastech betonových konstrukcí, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TH04020431, Rozšíření aplikační oblasti FRP výztuží v betonových konstrukcích, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TN01000056, Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  NCK KUI - subproject Smart buildings and constructions in smart regions and cities, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Zkouška interlaminárního smyku FRP prutů pro rychlé a efektivní hodnocení kvality produktu a stanovení míry degradace, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  TH03020067, FRP výztuž se zvýšenou spolehlivostí a trvanlivostí při vysoko-cyklickém zatížení, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2017

  FV20595, Ocelobetonová konstrukce přesných obráběcích strojů, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Pokročilé metody optimalizace návrhu stavebních prvků, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Smyková výztuž z FRP kompozitu, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Únava vnitřních kompozitních výztuží při vysokocyklickém namáhání a jejich soudržnost s betonem, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  TH02020548, Progresivní montované kompozitní konstrukce z pultrudovaných profilů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TH02020871, Obloukové prefabrikované trouby se zvýšenou trvanlivostí a odolností vůči vysokým teplotám a vysoce agresivnímu prostředí, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TH02020781, Management spolehlivosti a životnosti stavebních konstrukcí v jaderné energetice, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  FV10588, Nová generace prostorových prefabrikátů z vysokohodnotných betonů se zvýšenou mechanickou odolností a trvanlivostí, zahájení: 01.06.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Navrhování betonových konstrukcí pomocí stochastické optimalizace, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Protlačení deskových konstrukcí, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Výpočtové modelování vysokoteplotního chování pokročilých stavebních materiálů a konstrukcí, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  ČEZ - svěd. vzorky - Štěpánek, zahájení: 19.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Využití progresivních FRP materiálů v odolných konstrukcích, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  SMYKOVÁ ÚNOSNOST STYČNÉ SPÁRY BETON-BETON U SPŘAŽENÝCH KONSTRUKCÍ Z LEHKÉHO BETONU, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Optimalizace návrhu betonových konstrukcí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  ČEZ-Svědečné vzorky-Štěpánek, zahájení: 10.07.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA04010881, Stanovení dlouhodobé spolehlivosti kompozitních výztuží s ohledem na zvýšení jejich užitných vlastností, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  TA04011047, Vývoj kontinuální technologie výroby 3D kompozitních prvků, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  ČEZ-Výpočet hodnoty-Štěpánek, zahájení: 17.04.2014, ukončení: 30.06.2014
  Detail

  Matematické modelování procesů probíhajících v betonu při požáru, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  ČEZ-Svědečné vzorky-Štěpánek, zahájení: 06.03.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA03030851, Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  STRENGTHENING OF STRUCTURES SUBJECTED TO SEISMIC LOAD STRENGTHENING OF STRUCTURES SUBJECTED TO SEISMIC LOAD, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Mechanické vlastnosti FRP výztuže při zvýšených teplotách, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  STANOVENÍ SMYKOVÝCH PARAMETRŮ FRP VÝZTUŽÍ A JEJICH VLIVU NA SMYKOVOU ÚNOSNOST BETONOVÝCH PRVKŮ, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  TA02011368, Systémy proti přetížení lehkých střešních konstrukcí klimatickým zatížením, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  OVĚŘENÍ ÚČINKU ZESÍLENÍ SLOUPŮ OVINUTÍM FRP TKANINOU, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA02010382, Zvýšení spolehlivosti vysokých tenkostěnných betonových a zděných konstrukcí při klimatických zatíženích, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  FR-TI4/159, Light structures - progresivní konstrukce z moderních kompozitních materiálů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  Svědečné vzorky ČEZ EDU - ČEZ, zahájení: 14.12.2011, ukončení: 30.11.2012
  Detail

  Study to support implementation of geological disposals in boreholes in DEEP underground, zahájení: 01.11.2011, ukončení: 31.10.2013
  Detail

  Inovace počítačových učeben pro modelování konstrukcí a výuku mechaniky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Rozvoj a modernizace doktorského studijního programu Stavební inženýrství, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Prevence havárií stavebních konstrukcí při působení mimořádných zatížení, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  ED2.1.00/03.0097, AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2010

  GAP104/10/2153, Kompozitní konstrukce na bázi vysokohodnotných silikátů a dřeva - environmentální optimalizace a experimentální ověření, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2009

  Rozvoj a doplnění laboratoře pro studium dynamického namáhání stavebních konstrukcí, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GD103/09/H085, Moderní kompozitní konstrukce, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  FR-TI1/357, Betonové konstrukce s nekovovou výztuží se zvýšenou požárnín odolností a odolností vůči agresivním vlivům, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2008

  FI-IM5/136, Vláknocementové kompozity s nekovovou výztuží RFCC, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GA103/08/1658, Pokročilá optimalizace návrhu složených betonových konstrukcí, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  OE233, Žáruvzdorné vláknové kompozity, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GA103/07/0400, Optimalizace vylehčených desek z vysokohodnotných cementových kompozitů vyztužených vlákny, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  MSM0021630519, Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2006

  CIVAK-Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  1M06005, Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  FI-IM3/051, Ferocementové prvky a konstrukce, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2005

  Analýza, metody navrhování, identifikace a verifikace staticky a dynamicky namáhaných stavebních konstrukcí z hlediska jejich životního cyklu, zahájení: 01.01.2005
  Detail

  GA103/05/0292, Optimalizace navrhování progresívních betonových konstrukcí, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  1H-PK2/57, Trvanlivé betonové konstrukce nové generace se zvýšenou odolností vůči agresivním vlivům, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2004

  UIC, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2002

  GA103/02/0749, Moderní metody zesilování betonových azděných konstrukcí a optimalizace návrhu, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail