Detail projektu

Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2016

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- částečně financující (2013-01-01 - 2016-12-31)

Označení

TA03030851

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2016)

Výsledky

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Behavior of FRP-RC Members during Exposure to Fire. In Advanced Materials Research Vol. 1054 (2014). Special Concrete and Composites 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 27-32. ISBN: 978-3-03835-317-1.
Detail

GIRGLE, F.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Moderní kompozitní materiály jako náhrada klasické výztuže do betonu. Materiály pro stavbu, 2015, roč. 20, č. 2, s. 30-33. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Optimization of a Tunnel Lining. In Mendel 2015, 21st International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: 2015. p. 175-182. ISBN: 978-3-319-19823-1. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Optimization of a tunnel lining with respect to integrated life cycle assessment. In CESB16 - Central Europe toward Sustainable Building 2016. 1. Praha: Grada, 2016. p. 911-918. ISBN: 978-80-271-0248-8.
Detail

ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TRČKA, T.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R. DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS PARAMETERS BY OPTICAL PROFILOMETRY AND SAND PATCH TEST. Solid State Phenomena, 2017, no. 259, p. 15-20. ISSN: 1012-0394.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Probability-Based Design and Life Cycle Assessment of a Spun Concrete Pole. In Proceedings of the 2015 International Conference on Structural, Mechanical and Material Engineering. Advances in Engineering Research. Paris, France: Atlantis Press, 2015. p. 76-81. ISBN: 978-94-6252-144-5. ISSN: 2352-5401.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Life Cycle Assessment Optimization of a Shotcrete Tunnel Lining. In FIB Conference: Sustainable Concrete: Materials and Structures. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. p. 1-10. ISSN: 1757-899X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Deterministic based optimization of a shotcrete tunnel lining. In fib Symposium 2016. Performance-Based Approaches for Concrete Structures. Proceedings. 1. Cape Town: fib, 2016. p. 1-10. ISBN: 978-2-88394-121-2.
Detail

ČAIROVIĆ Đorđe, GIRGLE František, KOSTIHA Vojtěch, KADLEC Jaroslav, ŠTĚPÁNEK Petr. Comparison and review of concrete-to-concrete interface shear resistance according to major design codes. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications, Switzerland, 2016. p. 166-172. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1662-9779.
Detail

ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P. CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR BEHAVIOUR. In CESB16 - Central Europe towards Sustainable Buildings 2016. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. p. 45-46. ISBN: 978-80-271-0248-8.
Detail

ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TRČKA, T.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R. DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS PARAMETERS BY OPTICAL PROFILOMETRY AND SAND PATCH TEST. In 23. Betonářské dny (2016) Sborník. Litomyšl: 2016. p. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6-1.
Detail

TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; HORÁK, D.; VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1 Brno 601 90: Spárovací hmota. 28735, užitný vzor. (2015)
Detail

TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.: F7; Spárovací hmota. Laboratoř malých experimentů ústavu BZK, FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail