Detail projektu

Ocelobetonová konstrukce přesných obráběcích strojů

Období řešení: 01.07.2017 — 31.12.2020

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2017-07-01 - 2020-12-31)

O projektu

Cílem projektu je vývoj a zhotovení ocelobetonových komponent nosné struktury obráběcího stroje. V rámci projektu budou realizované funkční vzorky dílců lože a stojan, které budou splňovat podmínku modularity a možnosti využití v širokém spektru strojů z produkce společnosti TOS Kuřim-OS, a.s. Technickou předností a konkurenční výhodou pokročilého řešení nosné struktury bude dosažení vysokých dynamických a tuhostních parametrů stroje, které umožní výkonnější a efektivnější provádění technologických operací na širokém spektru tvarově složitých obrobků, a to za současného předpokladu zachování dlouhodobé rozměrové stálosti a dosažení vysoké přesnosti obrábění.

Klíčová slova
kompozitní průřez, ocelobeton, obráběcí stroj, lože, stojan

Klíčová slova anglicky
composite steel and concrete structure, machine tool, bedding, stand

Označení

FV20595

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (01.07.2017 - 31.12.2020)
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- spolupříjemce (01.07.2017 - 31.12.2020)

Výsledky

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Verification of Composite Steel and Concrete Bed Behaviour for Machine Tools. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. p. 170-175. ISSN: 1662-9779.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Fatigue Behaviour of GFRP Reinforced Beams. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. p. 163-169. ISSN: 1662-9779.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; DANĚK, P. OVĚŘENÍ CHOVÁNÍ KOMPOZITNÍHO OCELOBETONOVÉHO LOŽE PRO OBRÁBĚCÍ STROJE. SBORNÍK KE KONFERENCI. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 476-482. ISBN: 978-80-907611-3-1.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Únavové chování nosníků vyztužených GFRP výztuží. Praha: Česká betonářská společnost, 2020. s. 1-8. ISBN: 978-80-907611-3-1.
Detail

GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimentální stanovení únavové životnosti GFRP výztuže. Betonárske dni 2020 Zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská komora stavebných inžinierov, 2020. s. 195-199. ISBN: 978-80-227-5047-9.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F. Mix design and specification of basic physical-mechanical properties of high-strength concrete for application to steel-concrete elements. In Special Concrete and Composites 2020. AIP conference proceedings. American Institute of Physics Inc., 2021. p. 020044-1 (020044-7 p.)ISBN: 9780735440661. ISSN: 0094-243X.
Detail

GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; JANUŠ, O.; ŠULÁK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimentání stanovení únosnosti GFRP výztuže při souběžném namáhání tahovou a smykovou silou. In Zborník príspevkov z 11. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. 1. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, Bratislava, 2019. s. 89-94. ISBN: 978-80-227-4973-2.
Detail

ČAIROVIĆ, D.; DE LA FUENTE, A.; ZLÁMAL, M.; VENCLOVSKÝ, J.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; ŠTĚPÁNEK, P. Suitability of different tests for characterization of the dimpled concrete-to-concrete interface. Structural Concrete, 2021, vol. 22, no. 2, p. 757-774. ISSN: 1464-4177.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HELA, R.; KUPKA, P.; KACHLÍK, J.; KNOBLOCH, J.; ZBOŽÍNEK, R.: Ocelobetonový stojan pro obráběcí stroje; Výroba komponent nosné konstrukce obráběcího stroje z ocelobetonu - stojan. TOS Kuřím - OS, a.s. Blanenská 1321/47 664 34 Kuřim. (funkční vzorek)
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HELA, R.; KNOBLOCH, J.; KUPKA, P.; KACHLÍK, J.; ZBOŽÍNEK, R.: Ocelobetonové lože pro obráběcí stroje; Výroba komponent nosné konstrukce obráběcího stroje z ocelobetonu - lože. TOS Kuřím - OS, a.s. Blanenská 1321/47 664 34 Kuřim. (funkční vzorek)
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: OT VUT FAST - TRIO 9/2019; VÝROBA VYSOPEVNOSTNÍHO BETONU S PEVNOSTMI VYŠŠÍMI NEŽ 95 MPa PRO ZHOTOVENÍ KOMPONENT NOSNÉ KONSTRUKCE OBRÁBĚCÍHO STROJE Z OCELOBETONU. VUT Brno. (ověřená technologie)
Detail