Detail projektu

Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně

Období řešení: 01.04.2022 — 30.06.2024

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Výzva pro VŠ v rámci NPO

- plně financující

O projektu

Plánované činnosti Vysokého učení technického v Brně odpovídají cílům, které jsou uvedeny ve Strategickém záměru VUT a rovněž v programovém prohlášení nově zvoleného rektora VUT. V oblasti akreditací a studijních programů je to zejména zvýšení podílu profesně zaměřených studijních programů, které jsou vhodné v řadě oborů technického vzdělávání. VUT hodlá rovněž podstatným způsobem transformovat systém celoživotního vzdělávání na univerzitě, a to zejména směrem ke krátkodobým profesně orientovaným kursům (mikrocertifikáty). V období pandemie se na VUT osvědčily různé formy hybridní výuky s podílem distančních složek vzdělávání, které VUT hodlá v rozumné míře používat i v dalším období. Z tohoto důvodu univerzita hodlá zásadním způsobem zlepšit materiální vybavení pro tyto formy výuky včetně hardwarového a softwarového posílení příslušných modulů informačního systému. Některé fakulty VUT také plánují akreditovat studijní programy v distanční formě, což vyžaduje zejména tvorbu kvalitních studijních opor pro tyto formy vzdělávání. Na centrální úrovni VUT hodlá využít tohoto projektu k vytvoření profesionálního zázemí pro metodickou podporu distančního vzdělávání..

Klíčová slova
digitalizace; distanční vzdělávání; blended learning; profesní studijní program; mikrocertifikáty,kurzy CŽV

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Doupovec Miroslav, prof. RNDr., CSc., dr. h. c. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Arm Jakub, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Auermüllerová Lenka, Ing. - spoluřešitel
Bajer Miroslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Balabánová Blanka, Ing. - spoluřešitel
Baláčová Veronika - spoluřešitel
Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bártl Roman, Ing. - spoluřešitel
Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bednaříková Gita, DiS. - spoluřešitel
Belák Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bělehrádek Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Beneš Petr, Ing., CSc. - spoluřešitel
Benešl Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Beran Martin, Ing. - spoluřešitel
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D. - spoluřešitel
Blasinski Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Blaťák Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bobalová Martina, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Bogatyreva Naděžda, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Böhm Michael, Ing. - spoluřešitel
Borek Pavel, Ing. - spoluřešitel
Boučková Soňa, Ing. - spoluřešitel
Brada Jan, Ing. - spoluřešitel
Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bubeník Jan, Ing. - spoluřešitel
Bucsuházy Kateřina, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Buk Tomáš, Mgr. - spoluřešitel
Bulantová Jana, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Burdová Ilona - spoluřešitel
Burešová Zuzana, Mgr. - spoluřešitel
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Cenek Filip, doc. MgA. - spoluřešitel
Cupal Martin, doc. Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D. - spoluřešitel
Čech Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Čejka Rudolf, Ing. - spoluřešitel
Čejková Marie - spoluřešitel
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. - spoluřešitel
Červinka Dalibor, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dalecký Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Dlugoš Jozef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Doskočilová Markéta, Mgr. - spoluřešitel
Dostálová Ivana - spoluřešitel
Dostalová Petra, Ing. - spoluřešitel
Doubek Rostislav, Ing. - spoluřešitel
Doubravský Karel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dráb Aleš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Drozdková Marta, Mgr. Bc. - spoluřešitel
Dufek Zdeněk, doc. JUDr. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dufková Martina - spoluřešitel
Dvorský Petr, Ing. - spoluřešitel
Dvořák Karel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fialová Simona, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fišera Ota, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Floryán David, Ing. - spoluřešitel
Fojt Jakub, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fojtášek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Foretník Jan, Ing. arch., Ph.D. - spoluřešitel
Frantík Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fridrichová Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Frolka Jakub, Ing. - spoluřešitel
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. - spoluřešitel
Fusek Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Gablech Evelína, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Gabrišová Petra - spoluřešitel
Gaďorek Petr, Ing. - spoluřešitel
Girgle František, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Gottwaldová Ilona - spoluřešitel
Hálová Hana, Ing. - spoluřešitel
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. - spoluřešitel
Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Havíř David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Havlová Dita, Mgr. - spoluřešitel
Hebký Tomáš, Mgr. - spoluřešitel
Hejčík Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Helmanová Jarmila, Mgr. - spoluřešitel
Himr Daniel, Ing. Bc., Ph.D. - spoluřešitel
Hlavičková Irena, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - spoluřešitel
Hlavinková Vítězslava, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Holcman Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hořanská Jitka, Mgr. - spoluřešitel
Hrabová Kristýna, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hradil Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hrbková Lucie, Mgr. Bc. - spoluřešitel
Hrušková Tereza, Mgr. - spoluřešitel
Hubáček Adam, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hubálek Jaromír, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chladil Ladislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chmela Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chorazy Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D., MBA - spoluřešitel
Chuchma Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Jandora Jan, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jašková Jana, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Jílková Veronika, Mgr. - spoluřešitel
Jirgl Miroslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jirků Marcela, Bc. - spoluřešitel
Joja Marie, Ing. arch., Ph.D. - spoluřešitel
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kadlec Radim, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kalivoda Josef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kalová Dagmar, Ing. - spoluřešitel
Kaňovská Lucie, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kantová Radka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Karas Michal, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Katolický Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Katovský Karel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kavalová Radka, Mgr. - spoluřešitel
Kazda Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kejvalová Lucie, Ing. - spoluřešitel
Kellerová Lenka, Ing. - spoluřešitel
Keprdová Šárka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kilnarová Pavla, Ing. arch. - spoluřešitel
Kinclová Klára, Ing. - spoluřešitel
Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klepáčová Gabriela, Mgr., DiS. - spoluřešitel
Klika Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klimeš Lubomír, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klocová Nina, Ing. - spoluřešitel
Klusák Aleš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kocman František, Ing. - spoluřešitel
Kocman Radim, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kocourková Gabriela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koláčná Veronika, Ing. - spoluřešitel
Kolář Richard, Ing. - spoluřešitel
Komendová Renata, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Korytárová Jana, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kotlabová Anna, Ing. arch. - spoluřešitel
Koutecký Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koval Filip, Ing. - spoluřešitel
Kracík Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Králík Martin, Ing. - spoluřešitel
Králík Martin, MgA. - spoluřešitel
Krejčířová Zuzana, Ing. - spoluřešitel
Kreslík František, Ing. - spoluřešitel
Kriška-Dunajský Michal, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krutiš Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Křápek Milan, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Křenek Ladislav, doc. akad. soch., ArtD. - spoluřešitel
Kříž Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kučera Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kučerík Jiří, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kudláček Petr, Ing. - spoluřešitel
Kuchynka Marek, Ing. - spoluřešitel
Kusák Ivo, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Kvita Igor, Bc. - spoluřešitel
Lajtkepová Eva, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Lauermann Marek, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Lehký David, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Luhan Jan, Ing., Ph.D., MSc - spoluřešitel
Luňáček Jiří, Ing., Ph.D., MBA - spoluřešitel
Lupták Pavol, Ing. - spoluřešitel
Lyčková Věra, Ing., LL.M. - spoluřešitel
Magid Václav, doc. Mgr. - spoluřešitel
Majzner Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Marcoň Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Marková Aneta, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Martiš Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Matějka Libor, doc. Ing., CSc. Ph.D., MBA - spoluřešitel
Maxera Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mlčáková Veronika, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Mohapl Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mohelník Petr - spoluřešitel
Morávek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Motyčka Vít, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Musilová Helena, Mgr. - spoluřešitel
Nečas David, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Nečasová Barbora, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Nesvadba Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Nešporová Olga, Ing. - spoluřešitel
Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Norbertová Eliška - spoluřešitel
Novák Vítězslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Novotná Veronika, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Novotný Pavel, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Novotný Radovan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Očko Martin, Ing. - spoluřešitel
Okřinová Petra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ostrý Milan, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ouředníková Pavla, Ing. - spoluřešitel
Paar Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Palucha Natálie, Ing. - spoluřešitel
Panáček Patrik, Ing. - spoluřešitel
Pavelková Iva - spoluřešitel
Pavlas Martin, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Pěnčíková Martina, Ing. - spoluřešitel
Pernica Jan, Ing. - spoluřešitel
Peterková Jitka, Ing. Bc., Ph.D. - spoluřešitel
Petrovičová Gabriela, Ing. - spoluřešitel
Pilný Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pivovarová Michaela, Ing. - spoluřešitel
Poláčková Petra - spoluřešitel
Pončák Matej, Ing. - spoluřešitel
Popelová Světlana, Ing. - spoluřešitel
Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pospíšil Karel, prof. Ing., Ph.D., LL.M. - spoluřešitel
Procházková Jana, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Prokop Aleš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Raček Jakub, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Radil Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Raichl Petr, Ing. - spoluřešitel
Ravaszová Simona, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Remeš Josef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Repková Martina, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Rohlíková Lucie, PhDr., Ph.D. - spoluřešitel
Rozehnalová Petra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rubínová Dana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rubinová Olga, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rusinová Marie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA - spoluřešitel
Řehák Kamil, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Salajka Vlastislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Sedlák Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sedláková Markéta, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sedlmajer Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sekora Jiří, Ing., MBA - spoluřešitel
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D. - spoluřešitel
Smolka Rastislav, Ing. - spoluřešitel
Sokolář Radomír, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Spáčilová Blažková Kateřina, MgA. - spoluřešitel
Spusta Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Stehlík Dušan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Stehlík Petr, prof. Ing., CSc., dr. h. c. - spoluřešitel
Stodolová Tereza, Mgr. - spoluřešitel
Strnad Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Surá Michaela - spoluřešitel
Svída David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Svoboda Richard, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Svojanovská Renata - spoluřešitel
Sýkora Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Šabacká Pavla, Ing. - spoluřešitel
Šafl Pavel, Ing. - spoluřešitel
Šašinka Oldřich, Ing., MBA - spoluřešitel
Šebela Kamil, Ing. - spoluřešitel
Šedivá Barbora, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Šesták Ondřej, Bc. - spoluřešitel
Šimčík Petr, Mgr. - spoluřešitel
Šimek Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šimůnek Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šimůnková Helena, Dr.techn. Ing. - spoluřešitel
Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Škorpík Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šlanhof Jiří, Mgr. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šmak Milan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šmíra Pavel, Ing. - spoluřešitel
Šnajdárek Ladislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šperka Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šrutková Helena, Ing. - spoluřešitel
Šťastná Dagmar, PhDr. Bc. - spoluřešitel
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c. - spoluřešitel
Štěpánková Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Štrba Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Švaříčková Ivana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tauber Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tesařová Olga, Bc. - spoluřešitel
Uhlík Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Uhlíř Filip, Ing. - spoluřešitel
Ullmannová Kristýna, Ing., MSc - spoluřešitel
Unge Eliška, Ing. - spoluřešitel
Urbánek Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ušiak Michal, Ing. - spoluřešitel
Vacenovská Jitka, Ing. - spoluřešitel
Vacula Jiří, Ing. - spoluřešitel
Vágner Barbora, Mgr. - spoluřešitel
Vala Martin, prof. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Valihrachová Lenka, Mgr. - spoluřešitel
Vančura Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vaňková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vařechová Martina, Ing. - spoluřešitel
Vašíková Simona, Ing. et Ing. Bc. - spoluřešitel
Vašinová Galiová Michaela, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Vavrečková Eva, Mgr. - spoluřešitel
Ventrubová Hana - spoluřešitel
Viktorinová Eva, Mgr. - spoluřešitel
Vítámvásová Lucie, Mgr. - spoluřešitel
Vítková Eva, Ing., BA. - spoluřešitel
Vlčková Jitka Laura, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Volf Filip - spoluřešitel
Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vyroubal Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Výskala Miloslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zach Jiří, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zámečník Jiří, Ing. - spoluřešitel
Zbořil František, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Zedník Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Zháňal Lubor, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zigalová Zdeňka, MUDr. - spoluřešitel
Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zita Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D. - spoluřešitel
Žampach Petr - spoluřešitel
Žižková Nikol, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Odbor projektové podpory a transferu znalostí
- odpovědné pracoviště (24.03.2022 - 28.03.2022)
Odbor studijních záležitostí
- příjemce (01.04.2022 - 30.06.2024)
Centrum sportovních aktivit
- spolupříjemce (01.04.2022 - 30.06.2024)
Centrum výpočetních a informačních služeb
- spolupříjemce (01.04.2022 - 30.06.2024)
Fakulta architektury
- spolupříjemce (01.04.2022 - 30.06.2024)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- spolupříjemce (01.04.2022 - 30.06.2024)
Fakulta chemická
- spolupříjemce (01.04.2022 - 30.06.2024)
Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (01.04.2022 - 30.06.2024)
Fakulta podnikatelská
- spolupříjemce (01.04.2022 - 30.06.2024)
Fakulta stavební
- spolupříjemce (01.04.2022 - 30.06.2024)
Fakulta strojního inženýrství
- spolupříjemce (01.04.2022 - 30.06.2024)
Fakulta výtvarných umění
- spolupříjemce (01.04.2022 - 30.06.2024)
Institut celoživotního vzdělávání
- spolupříjemce (01.04.2022 - 30.06.2024)
Středoevropský technologický institut VUT
- spolupříjemce (01.04.2022 - 30.06.2024)
Ústav soudního inženýrství
- spolupříjemce (01.04.2022 - 30.06.2024)