Detail projektu

Kompozitní konstrukce na bázi vysokohodnotných silikátů a dřeva - environmentální optimalizace a experimentální ověření

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2012

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2010-01-01 - 2012-12-31)

Označení

GAP104/10/2153

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (01.11.2010 - 31.12.2012)

Výsledky

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb. In Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 197-205. ISBN: 978-80-214-4037-1.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. RC frame structure strengthening by reason of insufficient concrete strength. In Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XIII. WIT Transactions on the Built Environment. Southampton: Wit Press, 2013. p. 135-146. ISBN: 978-1-84564-730-8. ISSN: 1743-3509.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; POPELA, P. Návrh betonových konstrukcí pravdpodobnostní metodou. In 17. Betonářské dny 2010, Sborník ke konferenci. Praha: ČBS, 2010. s. 79-84. ISBN: 978-80-87158-28-9.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of building structures II (RBSO). Engineering Mechanics, 2010, vol. 17, no. 5/6, p. 322-338. ISSN: 1802-1484.
Detail

GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Nový systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Materiály pro stavbu, 2011, roč. 17, č. 3/2011, s. 30-32. ISSN: 1213-0311.
Detail

ZLÁMAL, M.; VÍTEK, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J. SLEDOVÁNÍ KVALITY BETONŮ PŘI EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍ. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 186-193. ISSN: 1211-3700.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 6, s. 305-310. ISSN: 1211-443X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Varianty sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let. In Zborník prednášok zo 7. seminára Sanácia betónových konštrukcií. 1. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, 2011. s. 111-116. ISBN: 978-80-8076-095-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I. Popis některých oblastí aplikovaného výzkumu na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. s. 44-49. ISBN: 978-80-553-0748-0.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ĎURECH, D.; HORÁK, D. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. In Sborník ke konferenci 17. Betonářské dny 2010. 2010. s. 207-212. ISBN: 978-80-87158-28-9.
Detail

HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. NEW POSSIBILITIES OF INCREASING RESISTANCE OF WOOD BEAMED CEILINGS. In CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013. 1. Praha: GRADA Publications, 2013. p. 75-78. ISBN: 978-80-247-5015-6.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Zesílení betonové konstrukce - analýza, varianty návrhu a realizace. Beton TKS, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 20-24. ISSN: 1213-3116.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M. Optimization of reinforced concrete and reinforced fibre concrete pole design. In 8th RILEM International Symposium on Fibre Reinforced Concrete :(BEFIB 2012) : Challenges and Opportunities. 1. Bagneux: RILEM, 2012. p. 1-9. ISBN: 978-2-35158-132-2.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J. Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1210-4027.
Detail

HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimetální ověření únosnosti dřevobetonových spřažených trámů zesílených cfrp lamelami. In 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 342-347. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; HOLÁK, M.; ŠEVČÍK, M.: prvek s NSM; Funkční vzorek prvku zesíleného nepředpjatou kompozitní NSM výztuží. Prefa Brno; Prefa Kompozity Brno; VUT FAST Brno. (funkční vzorek)
Detail

HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: spřahovací FRP prvky; Kompozitní spřahovací prvky. VUT v Brně Prefa Kompozity. (funkční vzorek)
Detail