Detail projektu

FRP výztuž se zvýšenou spolehlivostí a trvanlivostí při vysoko-cyklickém zatížení

Období řešení: 01.01.2018 — 30.06.2021

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2018-04-18 - nezadáno)

O projektu

Klíčová slova
FRP výztuž, spolehlivost, odolnost, únava, betonové konstrukce

Označení

TH03020067

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (11.05.2017 - nezadáno)

Výsledky

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; MANSOUR, M. Vliv povrchové úpravy a zkušební konfigurace na soudržnost vnitřní GFRP výztuže. Beton TKS, 2018, roč. 18, č. 3, s. 51-57. ISSN: 1213-3116.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Fatigue Behaviour of GFRP Reinforced Beams. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. p. 163-169. ISSN: 1662-9779.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Effect of Surface Treatment and Test Configuration on Bond Behaviour of GFRP Rebars. In 9th International Conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering, CICE 2018. Paris: Composites in Civil Engineering, 2018. p. 905-914. ISBN: 978-0-0000-0000-2.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ROZSYPALOVÁ, I. Long term strength of internal GFRP reinforcement by alkaline, temperature and cyclic loading. In XIV International Conference on Building Pathology and Constructions Repair (CINPAR 2018), Florence, Italy, June 20-22, 2018. Procedia Structural Integrity. 2018. p. 12-19. ISSN: 2452-3216.
Detail

GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V. Vliv alkality a teploty prostředí na dlouhodobé vlastnosti GFRP výztuže. In 15. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 60-66. ISBN: 978-80-86604-78-7.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M. Fatigue behaviour of FRP bars encased in concrete. In Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures 2019. Krakow: International Federation for Structural Concrete, 2019. p. 1968-1976. ISBN: 9782940643004.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P. Influence of Test Configuration on Bond Strength of GFRP Bars. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 217-223. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOSTIHA, V.; BODNÁROVÁ, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. The Fatigue Behaviour of GFRP Bars - Experimental Study. In Special concrete and composites 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. 1. Praha: Sekuron s.r.o, 2019. p. 38-47. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Chování GFRP výztuže při působení víceosého namáhání - experimentální studie. In Sborník ke konferenci 26. Betonářské dny 2019. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-907611-2-4.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Vliv konfigurace testu na mezní napětí v soudržnosti GFRP prutů. In 16. Konference Speciální Betony. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 96-101. ISBN: 978-80-86604-81-7.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Únavové chování nosníků vyztužených GFRP výztuží. Praha: Česká betonářská společnost, 2020. s. 1-8. ISBN: 978-80-907611-3-1.
Detail

GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimentální stanovení únavové životnosti GFRP výztuže. Betonárske dni 2020 Zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská komora stavebných inžinierov, 2020. s. 195-199. ISBN: 978-80-227-5047-9.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. GFRP Reinforcement Behaviour under Multi-Axial Stress - Experimental Study. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days 2019. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 80-86. ISBN: 978-3-0357-1668-9. ISSN: 1012-0394.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P. Vliv zkušební konfigurace na mezní napětí v soudržnosti GFRP výztuží. In Sborník ke konferenci 25. Betonářské dny 2018. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-9. ISBN: 978-80-906759-6-4.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. The effect of various test configurations on the bond strength of sand-coated GFRP bars. In 16th International Conference on Special Concrete and Composites 2019. AIP Conference Proceedings. Melville, USA: American Institute of Physics Publishing: AIP Publishing, 2020. p. 1-6. ISBN: 9780735419612. ISSN: 1551-7616.
Detail

GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; JANUŠ, O.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: Certifikovaná metodika únavového zkoušení FRP výztuží; Metodika stanovení únavových vlastností FRP výztuží. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí, Veveří 331/95, 620 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail