Detail projektu

Betonové konstrukce s nekovovou výztuží se zvýšenou požárnín odolností a odolností vůči agresivním vlivům

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2013

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- částečně financující (2009-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Projekt se zaměřuje na dva základní cíle. Prvním cílem je pokračování ve vývoji systému vyztužování konstrukcí nekovovou výztuží, který v současnosti na VUT v Brně končí. Vývoj se zaměří na především na zdokonalení a zkvalitnění výroby těchto materiálů a výrobků s FRP výztuží. Doposud vyvinutý unikátní systém předpínání a kotvení FRP výztuží bude dopracován do snadno aplikovatelné podoby, která umožní výrobu prvků a konstrukcí s výrazně vyšší únosností a zároveň odolností vůči agresivnímu prostředí. Současně se zdokonalením výrobu bude probíhat druhá část výzkumu, která se bude zabývat zvýšením odolnosti FRP materiálů (a tedy i konstrukcí vyztužených těmito materiály) vůči požáru resp. zvýšeným teplotám. Tento problém je důležitý především u konstrukcí, které mohou výrazně profitovat ze specifických vlastností nekovových výztuží a současně jsou vázány přísnými požadavky právě na požární odolnost (typicky podzemní konstrukce tunely, chemické provozy nebo elektrárny).

Popis anglicky
A project is focused on two goals. The first one is a continuation in the development of non-metallic reinforcement. The development is aimed especially on improvement of the quality of these materials and the products with FRP reinforcement. Up to now developement unique system of prestressing and anchoring of FRP reinforcement will be completed into an applicability form that enable production of the members and structures with significantly better carrying capacity and high resistance against agressive environment. Together with the production improvement will be carried out the second part of research focused on the improvement of FRP materials (and also the structures reinforced with these materials) against the fire and high temperatures.

Klíčová slova
kompozitní materiály; kompozitní konstrukce; ohnivzdornost; vysoká teplota; FRP materiály; vyztužené konstrukce

Klíčová slova anglicky
composite materials; composite structures; fire resistance; high temperature; FRP materials; reinforced structures

Označení

FR-TI1/357

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (10.05.2011 - nezadáno)

Výsledky

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KARPÍŠEK, Z.; POPELA, P.; GIRGLE, F. Srovnání návrhu betonových konstrukcí pravděpodobnostní metodou a metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. In Betonárske dni 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 257-262. ISBN: 978-80-8076-089-2.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D.; ZLÁMAL, M. Fully probabilistic design – the way for optimising of concrete structures. IBRACON Structures and Materials Journal, 2011, vol. 4, no. 2, p. 173-178. ISSN: 1983-4195.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ĎURECH, D.; HORÁK, D. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. In Sborník ke konferenci 17. Betonářské dny 2010. 2010. s. 207-212. ISBN: 978-80-87158-28-9.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Návrh stavebních konstrukcí s použitím simulačních metod. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2, s. 146-155. ISSN: 1210-8022.
Detail

GIRGLE, F. Analýza kotevní oblasti prvků předpjatých FRP výztuží. In JUNIORSTAV 2011 - Sborník anotací. Purkyňova 95a; Brno 612 00: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2011. s. 121-121. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

GIRGLE, F.; ĎURECH, D. The possibilities of applications of FRP reinforcement in concrete structures. In The 3rd PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture. Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, 2011. p. X (XX p.)ISBN: 978-80-553-0639-1.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D. Teoretické základy pro optimalizovaný návrh výztuže železobetonových rámových konstrukcí. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 7, s. 193-196. ISSN: 1210-4027.
Detail

GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Nový systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Materiály pro stavbu, 2011, roč. 17, č. 3/2011, s. 30-32. ISSN: 1213-0311.
Detail

ZLÁMAL, M.; VÍTEK, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J. SLEDOVÁNÍ KVALITY BETONŮ PŘI EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍ. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 186-193. ISSN: 1211-3700.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; LANÍKOVÁ, I. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 5/2010, s. 74-79. ISSN: 1213-3116.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 2/2011, s. 42-49. ISSN: 1210-4027.
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. INFLUENCE OF CONCRETE COVER ON THE ANCHORING LENGTH OF FRP REINFORCEMENT. In fib Symposium - Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling and Construction. 1. Tel-Aviv: TECHNION printing unit, 2013. p. 131-134. ISBN: 978-965-92039-0-1.
Detail

HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. EFFECT OF CONCRETE COVER ON DEVELOPING LENGTHS OF FRP BARS. In CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013. 1. Praha: GRADA Publications, 2013. p. 357-360. ISBN: 978-80-247-5015-6.
Detail

ZLÁMAL, M.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. EFFECT OF FIRE ON FRP REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. In CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013. 1. Praha: GRADA Publishing, 2013. p. 493-496. ISBN: 978-80-247-5015-6.
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimental Verification of the Behavior of Concrete Members with FRP Reinforcement Exposed to Fire. In FRPRCS-11: 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures. Guimaraes: University of Minho, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-972-8692-84-1.
Detail

MANSOUR, M. FEM modeling of FRP-confined circular concrete columns. In Young scientist 2013. 1. košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. p. 1-9. ISBN: 978-80-553-1305-4.
Detail

MANSOUR, M. Confinement of high strength concrete circular reinforced concrete columns using CFRP. In Young scientist 2013. 1. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. p. 1-9. ISBN: 978-80-553-1305-4.
Detail

KUČEROVÁ, A. Effects of fire on behavior of concrete element. In Young Scientist 2013. 1. Kosice: Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-1305-4.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D. Problémy s optimalizací sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let. Soudní inženýrství, 2012, roč. 2012 (23), č. 3, s. 176-179. ISSN: 1211-443X.
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Chování panelů vyztužených frp výztuží při účincích požáru. In 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 557-562. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Sanace železobetonového skeletu budovy univerzity v Olomouci. In 19th Czech Concrete day 2012/ 19. Betonářské dny 2012. Proceedings / Sborník příspěvků. Praha: ČBS Servis, 2012. s. 273-278. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J. Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1210-4027.
Detail

KOSTIHA, V. Zesilování železobetonových prvků užitím NSMR techniky. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE; Young Scientist 2012. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2012. s. 52-52. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Optimized design of concrete structures considering environmental aspects and life time assessment. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 20379). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. p. 138-143. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D.; ZLÁMAL, M. Comparison of Deterministic and Probabilistic Design (environmental aspects). In Numerical Modeling Strategies for Sustainable Concrete Structures. Aix-en-Provence, France: AFGC, 2012. p. 1-8.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D. Environmental aspects of optimized design of concrete structures. In Concrete in the Low Carbon Era. 1. Dundee, UK: University of Dundee – Concrete Technology Unit, 2012. p. 122-133. ISBN: 978-0-9573263-0-9.
Detail

KOSTIHA, V. Zesilování železobetonových sloupů ovinutím FRP bandáží. In JUNIORSTAV 2012. Brno: VUT Fakulta stavební v Brně, 2012. s. 163-163. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. A probabilistic approach to the environmental evaluation of concrete structures. In Design of Concrete Structures and Bridges Using Eurocodes, Proccedings of Workshop. Bratislava: STU Bratislava, 2011. p. 29-36. ISBN: 978-80-8076-094-6.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; DANĚK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M. Experimentální ověření chování předpjatých sloupů z odstřeďovaného betonu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. 1. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 401-410. ISBN: 978-80-214-4338-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I. Popis některých oblastí aplikovaného výzkumu na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. s. 44-49. ISBN: 978-80-553-0748-0.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; ĎURECH, D. Nový kotevní systém předpjaté FRP výztuže. In Betonárske dni 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 385-390. ISBN: 978-80-8076-089-2.
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; VUT v Brně Prefa Kompozity, a.s.: Kombinovaná ovíjená výztuž z kompozitních materiálů. 26064, užitný vzor. (2013)
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; Vysoké učení technické v Brně Prefa Kompozity, a.s.: Zařízení pro vytváření úprav výztuže z kompozitních materiálů. 27036, užitný vzor. (2014)
Detail

HORÁK, D.; PROKEŠ, J.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; Vysoké učení technické v Brně Prefa Kompozity, a.s.: Zařízení pro vytváření úprav výztuže z kompozitních materiálů. 305071, patent. (2015)
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; Prefa Kompozity a.s. Vysoké učení technické v Brně: Lisovací stroje. 002253971, průmyslový vzor. (2013)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: Technologie výroby POV; Technologie výroby kompozitní výztuže se zvýšenou požární odolností. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (ověřená technologie)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, V.; ZLÁMAL, M.; RŮŽIČKOVÁ, J.; HOLÁK, M.; PROKEŠ, J.: Panel s požární výztuží; Funkční vzorek předepjatého panelu s výztuží se zvýšenou požární odolností. Prefa Brno; Prefa Kompozity Brno VUT FAST Brno Bestex Brno. (funkční vzorek)
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; LEDERER, L.: Výrobek z vláknobetonu; Přístřešek z vláknobetonu vyztužený nekovovou FRP výztuží. VUT v Brně, FAST DAKO Brno Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot. (funkční vzorek)
Detail

HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: Výroba požární výztuže; Poloprovozní výroba kompozitní výztuže se zvýšenou požární odolností. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (poloprovoz)
Detail

GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M.; RŮŽIČKOVÁ, J.; HOLÁK, M.; PROKEŠ, J.; HORÁK, V.: Zákrytová deska; Funkční vzorek zákrytové desky s kompozitní výztuží. Prefa Brno; Prefa Kompozity Brno VUT FAST Brno. (funkční vzorek)
Detail

ZLÁMAL, M.; PROKEŠ, J.; KRŮPA, P.; RŮŽIČKOVÁ, J.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F.: Stropní panel s FRP; Funkční vzorek stropního panelu s kompozitní výztuží. Prefa Kompozity Brno VUT FAST Brno Bestex Brno. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: Roštová výztuž; Roštová kompozitní výztuž. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (funkční vzorek)
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.: ZtrátyPPD-EN; Výpočet ztrát předpětí PPD SPIROLL dle ČSN EN 1992-1-1. VUT v Brně, FAST UBZK. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/girgle.f/Spiroll/Ztráty-DEMO.xlsx. (software)
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; LEDERER, L.: Výrobek z vláknobetonu; Přístřešek z vláknobetonu vyztužený klasickou betonářskou výztuží. VUT v Brně, FAST DAKO Brno Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot. (ověřená technologie)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.: Panel s nekovovou výztuží; Prefabrikovaný přímo pochozí panel vyztužený GFRP výztuží. VUT v Brně, FAST PREFA Brno. (funkční vzorek)
Detail

HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; RŮŽIČKOVÁ, J.; HOLÁK, M.; PROKEŠ, J.: Nosník s roštovou výztuží; Nosník s roštovou kompozitní výztuží. Prefa Brno; Prefa Kompozity Brno VUT FAST Brno Bestex Brno. (funkční vzorek)
Detail

HORÁK, D.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: certifikát; Zákrytové desky. Prefa Brno a.s.. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.: Kotvy kompozitního zábradlí; Systém kotvení nekovového zábradlí do betonu. VUT v Brně, FAST PREFA Brno. (funkční vzorek)
Detail

HORÁK, D.; PROKEŠ, J.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: Techn.vysokomodulové výztuže; Technologie výroby kompozitní výztuže s vyšším modulem pružnosti. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (ověřená technologie)
Detail

LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ZMEK, B.; PROKEŠ, J.: Výroba vysokomodul. výztuže; Poloprovozní výroba kompozitní výztuže s vyšším modulem pružnosti. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (poloprovoz)
Detail

GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; HORÁK, D.: Technologie ohýbání; Technologie výroby ohýbané kompozitní výztuže. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (ověřená technologie)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; RŮŽIČKOVÁ, J.; PROKEŠ, J.: požární výztuž; Prototyp kompozitní výztuže se zvýšenou požární odolností. Prefa Kompozity Brno VUT FAST Brno. (prototyp)
Detail