Detail projektu

Progresivní montované kompozitní konstrukce z pultrudovaných profilů

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2020

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2017-01-01 - 2020-12-31)

Označení

TH02020548

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- odpovědné pracoviště (15.01.2018 - 25.10.2018)
Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2020)

Výsledky

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Vliv štíhlosti sloupu na účinnost zesílení ovinutím FRP tkaninou. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, 2017. s. 173-178.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; MIRANDA MENDES, J. Influence of an Acidic Environment on a Glass Fibre Reinforced Polymer Grid. SPACE 2019. first. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 27-27. ISBN: 978-80-553-3413-4.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; MIRANDA MENDES, J. Influence of an Acidic Environment on a Glass Fibre Reinforced Polymer Grid. In MATEC Web of Conferences,4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. p. 1-7. ISSN: 2261-236X.
Detail

PROKEŠ, J.; SEDLÁČEK, O.; BEZDĚK, O.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; PREFA KOMPOZITY, a.s., Brno, Židenice Vysolé učení technické v Brně, Brno, Veveří: Kombinované spojení kompozitních dílců. 34772, užitný vzor. (2021)
Detail

ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: Systém spřažení L1; Systém spřažení mezi kompozitním pultrudovaným profilem a betonovou nebo hybridní deskou. Prvek byl zhotoven v podniku Prefa Kompozity, a.s. Po destruktivní zkoušce byly zbytky odvezeny na skládku suti a následně zrecyklovány.. (funkční vzorek)
Detail

PROKEŠ, J.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: Kombinobaný styk NKL; Kombinovaný šroubovaný a lepený spoj kompozitních pultrudovaných prvků. Prvek byl zhotoven v podniku Prefa Kompozity, a.s. Po destruktivní zkoušce byly zbytky odvezeny na skládku suti a následně zrecyklovány.. (funkční vzorek)
Detail