Detail projektu

Moderní kompozitní konstrukce

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2012

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Doktorské granty

- plně financující (2009-01-01 - 2012-12-31)

O projektu

Experimentální a teoretický výzkum a vývoj moderních kompozitních konstrukcí. Definice vztahů pro návrh prvků, včetně jejich přípojů, se zaměřením na materiálové vlastnosti, nelineární přechodové jevy, degradační procesy a "life time" přístup.

Označení

GD103/09/H085

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)

Výsledky

BUKOVSKÁ, P. Optimalizace průřezu sloupů z uzavřených ocelových profilů vyplněných betonem. In Sborník anotací konference Juniorstav 2011. JUNIORSTAV. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011. s. 136-136. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

ĎURECH, D.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Renovation of bridge using GFRP reinforced concrete slabs. In CESB 10 - Central Europe towards Suistainable Building from Theory to Practise. 2010. p. 375-378. ISBN: 978-80-247-3624-2.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P. Optimization of concrete structures design. In Mendel 2010 16th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: VUT FSI Brno, 2010. p. 434-440. ISBN: 978-80-214-4120-0. ISSN: 1803-3814.
Detail

ELIÁŠ, J. Discrete modeling of mixed-mode fracture: Nooru-Mohamed experiments. Mladý vedec 2009 - 1. Medzinárodná doktorandská konferencia stavebníctva a architektúry. Podbánské: 2009. p. 1-12. ISBN: 978-80-553-0176-1.
Detail

VOKATÝ, T. Ocelobetonové konstrukce pozemních staveb z progresivních materiálů. In XII. Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110.výročí založení FAST v Brně konané v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 119-122. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

GIRGLE, F. Navrhování konstrukcí z betonů ultravysokých pevností. In Sborník anotací konference Juniorstav 2010. CERM, s.r.o. Purkyňova 95a 61200 Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. s. 138-138. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

GIRGLE, F.; ĎURECH, D. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. In Sborník anotací konference Juniorstav 2010. CERM, s.r.o. Purkyňova 95a 61200 Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. s. 139-139. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

ĎURECH, D.; HORÁK, D.; GIRGLE, F. Návrh prefabrikovaného prvku vyztuženého GFRP výztuží. In Sborník anotací konference Juniorstav 2010. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 2010. s. 136-136. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Anchoring method for prestressing of FRP reinforcement. In Proceedings of the 35th Conference on Our World in Concrete & Structures. Singapore: CI-Premier PTE LTD, 2010. p. 107-117. ISBN: 978-981-08-5200-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. The Way for Optimising of Concrete Structures: Fully Probabilistic Design. In Design of Concrete Structures Using EN 1992-1-1. Praha: CTU Prague, 2010. p. 291-298. ISBN: 978-80-01-04581-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; ĎURECH, D. Nový kotevní systém předpjaté FRP výztuže. In Betonárske dni 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 385-390. ISBN: 978-80-8076-089-2.
Detail

HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T. Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe. In XX. mezinárodní sympozium SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2010, Sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2010. s. 67-77. ISSN: 1211-3700.
Detail

KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J. Využití ultrazvukové impulzní metody pro zkoušení svarových spojů. In Juniorstav 2010, Sborník anotací. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. s. 209-211. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ĎURECH, D.; HORÁK, D. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. In Sborník ke konferenci 17. Betonářské dny 2010. 2010. s. 207-212. ISBN: 978-80-87158-28-9.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Relations between structure size, mesh density, and elemental strength of lattice models. In Computational Modelling of Concrete Structures. Austria: 2010. p. 419-428. ISBN: 978-0-415-58479-1.
Detail

KARÁSEK, R.; BAJER, M.; BARNAT, J.; DUCHÁČEK, J. ANALÝZA CHOVÁNÍ TENKOSTĚNNÝCH OCELOVÝCH PLECHŮ S TVAROVANÝMI SPŘAHOVACÍMI PRVKY. In SANACE A REKONSTRUKCE 2010 - 32. KONFERENCE. Šmíra-Print, s.r.o. Ostrava: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2010. s. 323-330. ISBN: 978-80-02-02273-2.
Detail

GIRGLE, F. Analýza kotevní oblasti prvků předpjatých FRP výztuží. In JUNIORSTAV 2011 - Sborník anotací. Purkyňova 95a; Brno 612 00: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2011. s. 121-121. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

GIRGLE, F.; ĎURECH, D. The possibilities of applications of FRP reinforcement in concrete structures. In The 3rd PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture. Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, 2011. p. X (XX p.)ISBN: 978-80-553-0639-1.
Detail

KARÁSEK, R. Thin-walled steel sheeting with molded shear connection members. In YOUNG SCIENTIST 2011. First edition. 2011. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-0639-1.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Mesh dependency and related aspects of lattice models. Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures (FRAMCOS 7). Jeju, Korea: 2010. p. 600-607. ISBN: 978-89-5708-180-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; POZDÍŠEK, J.; KAISER, P. Studie použití ocelí vyšších tříd a betonů vyšších pevností v ocelobetonových spřažených nosnících. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 4, s. 81-83. ISSN: 1213-8762.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M. Možnosti optimalizace návrhu železobetonových konstrukcí. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 8, s. 229-233. ISSN: 1210-4027.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Úsporný návrh betonových konstrukcí pomocí plně pravděpodobnostního přístupu. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 1, s. 48-55. ISSN: 1211-443X.
Detail

RÖDER, V.; KARMAZÍNOVÁ, M. Optimalizace návrhu ocelobetonových sloupů z materiálů vyšších pevností. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 3/2009, s. 21-26. ISSN: 1213-8762.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J. Možnosti využití ultrazvukové impulsní metody ve stavební praxi. Materiály pro stavbu, 2010, roč. 16, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1213-0311.
Detail

HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L. Posouzení možnosti použití ultrazvukových tloušťkoměrů pro stanovení délky ocelových kotev do betonu. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 2/2011, s. 28-31. ISSN: 1213-3116.
Detail

HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T. Diagnostika kotev do betonu. Stavitel, 2010, roč. 18, č. 11/2010, s. 18-19. ISSN: 1210-4825.
Detail

HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T. Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 3/2010, s. 25-29. ISSN: 1213-3116.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Incorporation of statistical length scale into Weibull strength theory for composites. COMPOSITE STRUCTURES, 2010, vol. 2010 (92), no. 9, p. 2027-2034. ISSN: 0263-8223.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; LANÍKOVÁ, I. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 5/2010, s. 74-79. ISSN: 1213-3116.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 2/2011, s. 42-49. ISSN: 1210-4027.
Detail

RÖDER, V. Optimalizace návrhu ocelobetonových sloupů z materiálů vyšších pevností. Juniorstav 2009, Sborník anotací. Brno: VUT FAST, 2009. s. 142-142. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

RÖDER, V. Numerická analýza tlačeného ocelobetonového prutu tvořeného částečně obetonovaným H-průřezem. Juniorstav 2011, sborník anotací. Brno: VUT FAST, 2011. s. 148-148. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

RÖDER, V. Teoretická a numerická studie vlivu reziduálních napětí na tlačený ocelobetonový sloup. Juniorstav 2010, Sborník anotací. Brno: VUT FAST, 2010. s. 161-161. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Probabilistic and Optimized Design of Concrete Structures. In fib Symposium Prague 2011 Concrete engineering for excellence and efficiency. Praha: CBS Servis, 2011. p. 1033-1036. ISBN: 978-80-87158-29-6.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VODIČKA, J. Prvé zkušenosti s ověřováním homogenity ztvrdlého drátkobetonu vyvíjenou magnetickou metodou. In Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava, Slovensko: Vydavatel'stvo JAGA, 2011. s. 49-54. ISBN: 978-80-8076-095-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; PLŠEK, J.; ŠIMŮNEK, P. Life Time Assesment and Deterministic Based Optimization of Concrete Structure Design. In Mendel 2011 -17th. International Conference of Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. p. 301-306. ISBN: 978-80-214-4302-0. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F. Problémy a současná situace hurdiskových stropů. Soudní inženýrství, 2011, roč. 22, č. 2-3, s. 99-103. ISSN: 1211-443X.
Detail

VOKATÝ, T. STRENGTHENING OF STEEL AND STEEL- CONCRETE FLOOR STRUCTURES. In Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage, Volume 2, PART-II. (WTA). Brno: ACADEMIC PUBLISHING CERM, Ltd., 2011. p. 334-342. ISBN: 978-3-937066-21-9.
Detail

SCHMID, P.; LÁNÍK, J.; KEPÁK, R. Ověření požadované tahové únosnosti kotev zabudovaných v terénu. Beton TKS, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 25-27. ISSN: 1213-3116.
Detail

HOLOMEK, J.; KARÁSEK, R.; BAJER, M.; BARNAT, J. Thin-walled steel sheets with indentations in composite steel-concrete structure under different types of loading. In COMPUTATIONAL ENGINEERING in SYSTEMS APPLICATIONS. 2011. p. 177-182. ISBN: 978-1-61804-014-5.
Detail

CHUDOBA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R. Identification of the effective bundle length in a multifilament yarn from the size effect response. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, 2011, vol. 45, no. 25, p. 70-78. ISSN: 0021-9983.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V.; RYPL, R.; CHUDOBA, R. Probabilistic modeling of the crack bridge performance in short fiber reinforced composites. Luxor: 2011. p. 237-245.
Detail

ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; FRANTÍK, P. Sequentially linear solution procedure for non-proportional loading. Luxor: 2011. p. 279-287.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V. Probabilistic determination of number of fibers bridging a crack in short fiber reinforced composites. Brno: 2011. p. 1-9.
Detail

KOSTIHA, V. Zesilování železobetonových sloupů ovinutím FRP bandáží. In JUNIORSTAV 2012. Brno: VUT Fakulta stavební v Brně, 2012. s. 163-163. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KRATOCHVÍL, M. Analýza vlivu tvarových odchylek zkušebních vzorků na rozložení ploch napětí při tlakové zkoušce. In Juniorstav 2012: 14. odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 164-164. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Methods of the design assisted by testing – applicable tools for the design resistance evaluation using test results. In Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science. 1. Puerto de la Cruz, Tenerife: WSEAS Press, 2011. p. 31-36. ISBN: 978-1-61804-055-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; BUKOVSKÁ, P.; NEUBAUEROVÁ, P. Theoretical and experimental analysis of load-carrying capacity of steel-concrete composite beams with glass-fibre-concrete slab. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge, U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 243-247. ISBN: 978-1-61804-071-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; NEUBAUEROVÁ, P.; BUKOVSKÁ, P. Effectiveness of strengthening steel beams using external bonded CFRP lamellas. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge, U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 154-158. ISBN: 978-1-61804-071-8.
Detail

BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; NEUBAUEROVÁ, P. Buckling resistance of steel tubular columns filled by high-strength concrete. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge, U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 172-177. ISBN: 978-1-61804-071-8.
Detail

NEUBAUEROVÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BUKOVSKÁ, P. Strengthening timber beams using externally bonded carbon – fiber reinforced polymer. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge. U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 31-36. ISBN: 978-1-61804-071-8.
Detail

HOLOMEK, J.; KARÁSEK, R.; BAJER, M.; BARNAT, J. Thin-walled steel sheets with indentations in composite steel-concrete structure under different types of loading. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. p. 189-192. ISBN: 978-80-227-3572-8.
Detail

HOLOMEK, J. SMYKOVÉ CHOVÁNÍ SPŘAHOVACÍCH VRUBŮ TENKOSTĚNNÝCH TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ. In 14. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební , Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2012. s. 183-183. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

BUKOVSKÁ, P. Numerical model of steel tube filled by high-performance concrete. In Proceedings of the 3rd PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture. Herlany: The Technical University of Košice, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-0639-1.
Detail

BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M. High-performance concrete-filled steel tubes. In Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures. Budapest: ECCS 2011, 2011. p. 1749-1754. ISBN: 978-92-9147-103-4.
Detail

BUKOVSKÁ, P. Vliv pevnosti betonu na chování tlačených ocelových trubek vyplněných betonem. In SBORNÍK ANOTACÍ KONFERENCE JUNIORSTAV 2012. JUNIORSTAV. Brno: CERM, 2012. s. 177-177. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Steel-concrete composite structural members using high-strength materials. In Proceedings of the 7th International Conference on Steel and Aluminium Structures "Advances in Steel and Aluminium Structures". I. Singapore: Research Publishing Services: Singapore, 2011. p. 246-252. ISBN: 978-981-08-9247-0.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PROKEŠ, J. Fibre-reinforced composites based on CFRP and GFRP used as the external bonded reinforcement for the strengthening of steel and timber beams. Proceedings of the 16th International Conference on Composite Structures "ICCS16". I. Porto: University of Porto, 2011. p. 527-527.
Detail

HOBST, L.; VODOVÁ, L. Srovnávací měření vlhkosti stavebních materiálů. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 2/2012, s. 66-69. ISSN: 1213-3116.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O. Magnetická metoda kontroly homogenity drátkobetonu. In Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. CONSTRUMAT. Bratislava, Slovensko: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2012. s. 104-110. ISBN: 978-80-8076-095-3.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L. Ověřování homogenity drátkobetonu na kalibračních vzorcích vyvíjenou magnetickou metodou. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 278-284. ISSN: 1211-3700.
Detail

GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Kotvení předpjaté FRP výtuže pro betonové konstrukce. In ExFosS 2012 (Expert Forensis Science) XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 159-264. ISBN: 978-80-214-4412-6.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Approaches to the design of masonry vaults strengthened by additionally inserted reinforcement. In Structural Faults and Repair - 2012. 1. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2012. p. 93-94. ISBN: 0-947644-59-8.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Approaches to the design of masonry vaults strengthened by additionally inserted reinforcement. In Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - CD Book. Edinburgh, UK: Engineering technic press, 2012. p. 1-14. ISBN: 0-947644-71-7.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Analysis of the Actual Behaviour, Stress and Moment Capacity of Composite Beams Composed of Steel and Glass-Fibre-Concrete. International Journal of Mechanics, 2012, vol. 6, no. 3, p. 158-167. ISSN: 1998-4448.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Theoretical Analysis and Experimental Verification of Moment Resistance of Steel and Timber Beams Strengthened by External CFRP Composites. International Journal of Mechanics, 2012, vol. 6 (2012), no. 3, p. 168-178. ISSN: 1998-4448.
Detail

KOSTIHA, V. Zesilování železobetonových prvků užitím NSMR techniky. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE; Young Scientist 2012. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2012. s. 52-52. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail

HOLOMEK, J.; KARÁSEK, R.; BARNAT, J.; BAJER, M. Comparison of Methods of Testing Composite Slabs. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. 2012, no. 67, p. 620-625. ISSN: 2010-376X.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování sloupů ovinutím FRP tkaninou. In Sborník Konference sanace a rekonstrukce 2012. stavebnictví. Brno: SSBK, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. s. 328-337. ISBN: 978-80-02-02414-9.
Detail

BUKOVSKÁ, P. Ověření spolehlivosti ocelových trubek vyplněných betonem pomocí pravděpodobnostní analýzy. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Conference Section 7, Young Scientist 2012. The 4th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture. Košice: Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0904-0.
Detail

BUKOVSKÁ, P. Influence of Concrete Strength on the Behavior of Steel Tubular Columns Filled by Concrete. International Journal of Mechanics, 2012, roč. 6, č. 3, s. 149-157. ISSN: 1998-4448.
Detail

BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M. Behaviour of the tubular columns filled by concrete subjected to buckling compression. Procedia Engineering, 2012, vol. 40, no. 1, p. 68-73. ISSN: 1877-7058.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Steel beams strengthened by externally bonded CFRP reinforcement. In Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures. I. Singapore: Research Publishing Services, 2012. p. 605-612. ISBN: 981-07-2615-5.
Detail

BÍLEK, P.; VALA, J.; VODIČKA, J.; HOBST, L. Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2012. Brno, Česká republika: knihovnicka.cz, 2012. s. 27-36. ISBN: 978-80-214-4578-9.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VALA, J. Další vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce. In 19. BETONÁŘSKÉ DNY 2012. Sborník ke konferenci. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 479-482. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M. Strengthening of circular reinforced concrete columns using FRP wrap. In Conference Proceedings - 1st CECOM 2012 CONFERENCE. 1. Lodz, Republika Polsko: Publisher Lodz University of Technology, 2012. p. 11-12. ISBN: 978-83-7283-514-7.
Detail

KOSTIHA, V.; MANSOUR, M.; GIRGLE, F.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování sloupů ovinutím kompozitní tkaninou. In Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojenés výstavou BETON 2012. 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 225-230. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I. Zesilování železobetnových prvků pomocí kompozitní NSM výztuže. In Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojené s výstavou BETON 2012. 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 461-465. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

KARÁSEK, R.; HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J. Experimental analysis of Composite Steel-Concrete Slabs. In High Performance Structures and Materials VI. Ashurst Lodge Ashurst, Southampton SO40 7AA, UK: WIT Press, 2012. p. 209-216. ISBN: 978-1-84564-596-0.
Detail

KARÁSEK, R. Připojení ocelové konzoly k železobetonovému sloupu. In Juniorstav 2012 - Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KARÁSEK, R. Experimentální ověření chování kompozitního styčníku. In Young Scientist 2012. 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0904-0.
Detail

KARÁSEK, R.; BAJER, M.; JURDOVÁ, K. Influence of column construction type on the bearing capacity of bonded anchors. Procedia Engineering, 2012, vol. 40, no. 1, p. 195-198. ISSN: 1877-7058.
Detail

KARÁSEK, R.; BAJER, M. Skutečné chování přípoje s lepenými kotvami. Konstrukce, 2012, roč. 11, č. 4/2012, s. 106-108. ISSN: 1213-8762.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Actual behaviour of composite externally CFRP-reinforced timber beams – stress analysis. International Journal of Mechanics, 2012, vol. 7, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1998-4448.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M. Evaluation of Strength Characteristics of Fibre-Cement Slab Material. Advanced Materials Research, 2013, vol. 650, no. 1, p. 320-325. ISSN: 1022-6680.
Detail

SADÍLEK, V.; RYPL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M. Pravděpodobnostní výpočet odezvy kompozitů vyztužených vlákny. In Juniorstav 2012. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

VOKATÝ, T. PŘEDPJATÉ SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ NOSNÍKY VĚTŠÍCH ROZPĚTÍ. In Juniorstav 2012: 14. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. Brno: 2012. s. 197-197. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimental Verification and Design of glass-FRP composite grids. Advanced Materials Research, 2013, vol. 664, no. 1, p. 696-701. ISSN: 1022-6680.
Detail

RÖDER, V. Experimentální ověření únosnosti tlačeného prutu profilu H s obetonovanou stojinou. Juniorstav 2012, sborník anotací. Brno: VUT FAST, 2012. s. 196-196. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M. Effectiveness of high-strength concrete when used in circular steel tubes filled with concrete. In Recent Advances in Engineering. 5. Paris: WSEAS Press, 2012. p. 212-216. ISBN: 978-1-61804-137-1.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M. Loading Tests of Thin-Walled Ferro-Cement Panels for Horizontal Slab Structures. In Recente Advances in Engineering. 5. Paris: WSEAS Press, 2012. p. 289-294. ISBN: 978-1-61804-137-1.
Detail

KOSTIHA, V. ZESILOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKU POMOCÍ NSM KOMPOZITNÍ VÝZTUŽE. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2013. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2013. s. 165-165. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

BÍLEK, P.; GROHOVÁ, T. Další měření a poznatky s ověřováním homogenity drátkobetonu v konstrukci vyvíjenou magnetickou metodou. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. Juniorstav. Brno, Česká republika: Omega Design, s.r.o., 2013. s. 242-242. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

KRATOCHVÍL, M. Smršťování betonu pro experimentální ověření únosnosti sloupů. In Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2013. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 167-167. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Relation between structural size and the discretization density of brittle homogeneous lattice models. Key Engineering Materials (web), 2012, vol. 2013, no. 525-526, p. 485-488. ISSN: 1662-9795.
Detail

RYPL, R.; CHUDOBA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M. Stochastic cracking of brittle matrix composites with heterogeneous reinforcement. In 5th International Conference on Reliable Engineering Computing. Brno, Česká republika: 2012. p. 469-482. ISBN: 978-80-214-4507-9.
Detail

RYPL, R.; CHUDOBA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M. Stochastic cracking of composites with heterogeneous reinforcement. In FERRO 10,10th International Symposium on Ferrocement and thin reinforced cement composites. Havana, Cuba: 2012. p. 279-289. ISBN: 978-959-247-098-9.
Detail

RYPL, R.; CHUDOBA, R.; HEGGER, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Multiple cracking development in composites with heterogeneous reinforcement. Brussel, Belgie: 2012. p. 1-8.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J. Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 03, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Experimental verification of actual behaviour, failure mechanism and load-carrying capacity of floor and roof thin-walled ferro-cement panels. International Journal of Mechanics, 2013, vol. 7(2013), no. 2, p. 145-153. ISSN: 1998-4448.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J. Verification of magnetic methods control homogeneity of fiber – concrete structures the comparative samples. In 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice. Brno, Česká republika: CERM, 2012. p. 36-39. ISBN: 978-80-7204-823-6.
Detail

ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.: SmartEDT; SmartEDT: SMoothing by Averaging and Reduction of TEsting DaTa. STM FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/STM/vorechovsky.m/SMARTedt-cs.htm. (software)
Detail

ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.: Bundle; Bundle. STM FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/STM/vorechovsky.m/Bundle-cs.htm. (software)
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z.: Zkušební zařízení; Zatěžovací sestava pro zkoušení tlačených prutů. Ústav KDK - zkušebna. URL: http://www.kdk.fce.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; HOLÁK, M.; ŠEVČÍK, M.: prvek s NSM; Funkční vzorek prvku zesíleného nepředpjatou kompozitní NSM výztuží. Prefa Brno; Prefa Kompozity Brno; VUT FAST Brno. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.: Kotvy kompozitního zábradlí; Systém kotvení nekovového zábradlí do betonu. VUT v Brně, FAST PREFA Brno. (funkční vzorek)
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.: ZtrátyPPD-EN; Výpočet ztrát předpětí PPD SPIROLL dle ČSN EN 1992-1-1. VUT v Brně, FAST UBZK. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/girgle.f/Spiroll/Ztráty-DEMO.xlsx. (software)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.: Panel s nekovovou výztuží; Prefabrikovaný přímo pochozí panel vyztužený GFRP výztuží. VUT v Brně, FAST PREFA Brno. (funkční vzorek)
Detail