Detail projektu

Moderní metody zesilování betonových azděných konstrukcí a optimalizace návrhu

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2004

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2003-05-01 - nezadáno)

Označení

GA103/02/0749

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.05.2003 - nezadáno)

Výsledky

ŠTĚPÁNEK, P. Vliv dodatečného zesílení betonové konstrukce CFK lamelami na jejich únosnost a použitelnost. In Sborník z konference ""Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikáne problémy stavebných konštrukc. Košice: Technical University of Košice, 2000. s. 200-205 ( s.)ISBN: 80-232-0192-1.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizace návrhu betonových konstrukcí - cíle, metody a možnosti. In Sborník z konference ""Betonárské dni 20. Bratislava: Stavebná fakulta STU Bratislava, 2000. p. 32-37 ( p.)ISBN: 80-227-1385-6.
Detail

VAŇURA, T., ŠTĚPÁNEK, P. Simple handy chaos generator. In Stochastic mechanics. Coprfu, Greece: Deodatis, 2002. p. 630 ( p.)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Ageing and static reliability of concrete structures under temperature and mechanical loading. In Proceedings of the CSNI Workshop, Agence de l´ocde pour l´énergie nucléaire. Berlin: NEA Press Berlin, 2002. p. 25-31.
Detail

HOBST, L., VÍTEK, L., ŠTĚPÁNEK, P. An increase of shielding construction efficiency for linear accelerators. In 2002.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Some remarks to anchoraga of CFRP strips by external strenghening of concrete structures. In Proceedings of International Conference Concrete in the 3rd Millenium. Brisbane, Australia: 2003. p. 265-274. ISBN: 0-909375-18-6.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; PODOLKA, L.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Additional CFRP non-prestressed reinforcement in concrete structures. In Proceedings of International Conference ASSCCA 03. Sydney: 2003. p. 1107-1113. ISBN: 90-5809-590-8.
Detail

ŠIMŮNEK, P., SALAJKA, V., HRADIL, P., ŠTĚPÁNEK, P. The Hazardous Factors of HURDIS Ceiling Structures. In Proceedings of III. International Scientific Conference - Quality and Reliability in Building Industry. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003. p. 511-516. ISBN: 80-7099-746-X.
Detail

CZEMPIEL, J. Retrofit Strengthening of Masonry by Special Reinforcement - Determination of Anchorage Length. In Proceedings of III. International Scientific Conference - Quality and Reliability in Building Industry. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003. p. 123-128. ISBN: 80-7099-746-X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., FOJTL, J., DIBELKA, V. Short-terms and Long-terms Experiments of the Elements Strengthening with External Bonded Reinforcement. In Proceedings of III. International Scientific Conference - Quality and Reliability in Building Industry. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003. p. 521-527. ISBN: 80-7099-746-X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ADÁMEK, J. Strengthening of Concrete Beams Using CFRP Strips. Anchorage of Externaly Glued Strips. In Proceedings of NDT-CE Berlin 2003. Berlín: DGfZP, 2003. p. 51-56. ISBN: 3-931381-49-8.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., VAŇURA, T., ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Do epoxy resins creep in external strengthening connections?. In Proceeding of the 2003 International Symposium "Celebrating concrete". DUNDEE: Thomas Telford Publishing, London E14 4JD, 2003. p. 321-328 ( p.)ISBN: 0-7277-3248-X.
Detail

VAŇURA, T., ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ADÁMEK, J. Long-term tests arrangement for externally strengthened reinforced concrete elements. In Proceeding of the 3rd international conference on Advanced Engineering Design AED 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 91-94 ( p.)ISBN: 80-86059-35-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., FOJTL, J. Design of CFRP strips anchorage - experimental, differencial equations and mathematical model. In Proceeding of the 3rd international conference on Advanced Engineering Design AED 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. CD ROM ( p.)ISBN: 80-86059-35-9.
Detail

FOJTL, J., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., VAŇURA, T. Vliv dlouhodobých faktorů na chování prvků dodatečně zesílených externí lepenou výztuží. In Sborník příspěvků konference "Betonářské dny 2003". Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. s. 448-51 ( s.)ISBN: 80-239-1840-0.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Air Permeability of Concrete. In MATBUD IV. Konferencja Naukowo-Techniczna Zagadnienia Materialowe w Inžynierii Ladowej Krakow. Krakow: Politechnika Krakowska, 2003. p. 43-49. ISBN: 83-7242-261-3.
Detail

FOJTL, Jan; DIBELKA, Vladimír; DANĚK, Petr; SCHMID, Pavel; JURÁNEK, Pavel. Chování dlouhodobě zatížených zesílených železobetonových panelů. In Sanace 2003. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace, 2003. s. 150 ( s.)ISSN: 1211-3700.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., CZEMPIEL, J. Kotvení speciálních výztuží ve zdivu. In Sborník mezinárodní konference Zděné a smíšené konstrukce 2002. Praha: vydavatelství ČBS, 2002. s. 49 ( s.)ISBN: 80-238-9643-1.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., VAŇURA, T., JANÍK, T., HLADIL, J., CZEMPIEL, J. Moderní metody pro zesilování zděných konstrukcí. In Sborník VII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice: 2002. s. 57 ( s.)ISBN: 80-7099-809-1.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování a optimalizace železobetonových konstrukcí. In Sborník VII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice: 2002. s. 8 ( s.)ISBN: 80-7099-809-1.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., HLADIL, J. Zesilování pilířů přídatnou výztuží. In Sborník mezinárodní konference Zděné a smíšené konstrukce 2002. vydavatelství ČBS, 2002. s. 41 ( s.)ISBN: 80-238-9643-1.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Některé příčiny vzniku poruch podlahových desek při jejich návrhu. In Sborník mezinárodní konference Sanace 2002. Brno: 2002. s. 185 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Koncepční pohled na dilatační celky. In Sborník příspěvků Seminář Koncepční návrh betonových konstrukcí. Praha: vydavatelství ČBS, 2002. s. 47 ( s.)ISBN: 80-238-8493-X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., ŠIMŮNEK, P. Porovnání vlivů zatěžovacích stavů na stropní keramickou desku HURDIS II CSD. In Sborník 4. Celostátní odborná konference doktorského studia. Brno: na CD-ROM, 2002. s. 12 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., VAŇURA, T. Optimisation of longitudinal reinforcement of concrete structures. In Proceedings of international conference Concrete and concrete structures. Žilina: 2002. p. 48 ( p.)ISBN: 80-7100-954-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Design of anchorage of CFRP strips. In Proceedings of international conference Concrete and concrete structures. Žilina: 2002. p. 21 ( p.)ISBN: 80-7100-954-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., SEČKÁŘ, M., ŠVAŘÍČEK, L., ZMEK, B., HOBST, L. Sanitation of a panel building. In Proceedings of the 3rd international conference DAMSTRUC 2002. Rio de Janeiro: 2002. p. 490 ( p.)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ŠVAŘÍČEK, L., HOBST, L. Strengthening of concrete structures by external non prestressed reinforcement. In Proceedings of the 3rd international conference DAMSTRUC 2002. Rio de Janeiro: 2002. p. 519 ( p.)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., HORÁK, V., ZMEK, B. Das Zusammenwirken des flachigen- und Pfahlfundamentes der rollenden horizontalen Frase in schwierigen Verhaltnissen. In Grundung im Boden und Fels. DAS ZUSAMMENWIRKEN DES FLÄCHIGEN- UND PFAHLFUDAMENTES DER ROLLENDEN HORIZONTALEN FRÄSE IN SCHWIERIGEN VERHÄLTNISSEN. Esslingen: 2002. s. 120 ( s.)
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Permeability of Concrete with PP-fibres. In FC+HPC 2003. Malenovice: Sekurkon Praha, 2003. p. 136-143 (143 p.)ISBN: 80-86604-08-X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of Concrete Beams Using CFRP Strips Anchorage of Externally Glued. In NDT-CE Berlin 2003. Poster Section Nr. 56. Berlin: BAM, 2003. p. Poster 56 ( p.)ISBN: 3-931381-49-8.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ADÁMEK, J.; VAŇURA, T. Long-term Test Arrangement for Externally Strengthened Reinforced Concrete Elements. In Proceedings of the 3rd Int. Conference on Advanced Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 91-94 ( p.)ISBN: 80-86059-35-9.
Detail

ZÖRNEROVÁ, M., ŠKALOUD, M., KALA, Z. Analýza velikosti a tvaru počátečních imperfekcí štíhlé stěny ocelových nosníků naměřených během pražských experimentů. In Experiment – významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí. Brno: 2004. s. 661 ( s.)ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Hybridní konstrukce v pozemním stavitelství (vývojové trendy a některé problémy). In Sborník konference Betonářské dny 2004. 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI (ČSB), 2004. s. 252-259. ISBN: 80-903501-3-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; DIBELKA, V.; FOJTL, J.; HORÁK, D. Některé aspekty zesilování železobetonových kontrukcí externí lepenou výztuží. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2004. 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI (ČSB), 2004. s. 421-427. ISBN: 80-903501-3-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; DIBELKA, V. Účinnost zesílení externě lepenou výztuží na únosnost ve smyku železobetonových prvků. In Betonářské dny 2004. 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS), 2004. s. 429-434. ISBN: 80-903501-3-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Nové možnosti na poli sanací a rekonstrukcí staveb z betonu. In Betonové konstrukce a udržitelný rozvoj, ČBS ČSSI, 2004. 2004. Praha: ČBS, 2004. s. 20-27. ISBN: 80-903501-2-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Vliv zesílení dodatečně vkládanou výztuží na únosnost zděných kleneb. In Sborník příspěvků z konference „Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií“. 2004. Košice: Technická univerzita, 2004. s. 381-385. ISBN: 80-232-0230-8.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Zkoušky zděných kleneb zesílených nepředpjatou výztuží. In EXPERIMENT 04. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. s. 655-659. ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Zkoušky kleneb zesílených dodatečně vkládanou výztuží. In Zděné a smíšené konstrukce 2004. 2004. Brno: Česká betonářská společnost, 2004. s. 134-139. ISBN: 80-903501-1-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Strengthening of masonry vaults. In Life cycle assessment, behaviour and proprties of concrete and concrete structures. 2004. Brno: 2004. p. 372-376. ISBN: 80-214-2370-6.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Zesilování zděných kleneb zesílených dodatečně vkládanou výztuží. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. 2004. Praha: Sanace, 2004. s. 454-460. ISBN: 80-02-01683-1.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizace navrhování (betonových) konstrukcí s náhodnými proměnnými, stochastické přístupy. In Pravběpodobnost porušování konstrukcí 2004. Brno: Teris, 2004. s. 24-34.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČEK, L. Vady a poruchy podlahových desek a způsoby jejich sanace. In BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH. 2004. s. 54 ( s.)ISBN: 80-903501-4-6.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; TEPLÝ, B. Performance based přístupy a integrované navrhování, cesta k zajištění konkurenceschopnosti českého stavebnictví? New aproach in building construction industry,challenge not only for research and industry. In Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu, sborník příspěvků. 2004. Brno: VUT Fakulta stavební, 2004. s. 132-138.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Řím a jeho zděné konstrukce. In Sborník ze semináře ČBS ČSSI. 2004. Brno: ČBS, 2004. s. 114-122. ISBN: 80-903501-1-9.
Detail

ADÁMEK, J.; MELOUN, V.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Concrete Creep Deformations Caused by Bend and Pressure Stress Specimen Test. In NDT - CE Berlin 2003. Berlin: 2003. p. Poster 28 ( p.)ISBN: 3-931381-49-8.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNEK, P.; DIBELKA, V.; FOJTL, J. Netradiční metody měření dlouhodobých přetvoření zesílených stropních panelů. In Stavebné materiály a skúšobníctvo. Košice: Fakulta BERG TU Košice, SK, 2003. s. 96-99. ISBN: 80-7099-991-8.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; HORKÁ, I.; JURÁNEK, P. Některé poznatky získané při predikci trvanlivosti betonů metodou vzduchové propustnosti WTA. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: 2003. s. 292-295. ISBN: 80-02-01538-X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; SALAJKA, V.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J. Static reliability of concrete structures under extreme temperature, radiation, moisture and force loading. In Abstracts SMiRT 17. Praha: Czech Standard Institution Prague, 2003. p. 208-208 ( p.)ISBN: 80-214-2413-3.
Detail

ŠIMŮNEK, P., SALAJKA, V., HRADIL, P. Rizikové faktory hurdiskových stropních konstrukcí. In Sborník z konference "Mezinárodní konference zastřešení budov. Brno: Vysoké učení technické - Stavební fakulta, 2003. s. 217-222. ISBN: 80-214-2328-5.
Detail

FOJTL, J., VAŇURA, T., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., DIBELKA, V. Dlouhodobé zkouška dodatečně zesílených ŽB stropních panelů. In Sborník z konference "Stavebné materiály a skúšobníctvo". Košice: TU Košice, Fakulta BERG, 2003. s. 81-84. ISBN: 80-7099-991-8.
Detail

JURÁNKOVÁ, V. Několik odborných postřehů z NDT-CE Berlin 2003. In WORKSHOP NDT CMC 2003. Brno: VUT FAST Brno, Ústav fyziky, ČNDT, 2003. s. 42-46. ISBN: 80-7204-318-8.
Detail

FOJTL, J., DIBELKA, V., JURÁNEK, P. Dlouhodobé zkoušky dodatečně zesílených ŽB stopních panelů. In Sborník z 5. Odborné konference doktorského studia. Brno: VUT FAST Brno, 2003.
Detail

SUCHÁ, M.; KALVODA, P.; PODSTAVEK, J. Fotogrammetrické měření deformací při destruktivní zatěžovací zkoušce cihlové klenby. In Sborník semináře Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ 2004. Praha: ČVUT v Praze, 2004. s. 1-7. ISBN: 80-01-03417-8.
Detail

VAŇURA, T.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; FOJTL, J. Additional Strengthening of Concrete Structures with Contemporary Nano-Materials. In Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation. 2004. Cape Town, South Africa: University of Cape Town, 2004. p. 122-128.
Detail

VONDRÁK, Jiří; MACHOTKA, Radovan; PODSTAVEK, Josef. Photogrametric Measuring of Build Components During Load Test. In Modern technologies, education and professional practise in geodesy and related fields. Sofia, Bulgaria: 2004. p. ? ( p.)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Úvod do problematiky zesilování konstrukcí Grant GAČR 103/02/0749. In Sborník příspěvků ze senimáře Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 5-11. ISBN: 80-903501-6-X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Vady a poruchy betonových konstrukcí jako důvody pro zesilování, klasifikace method pro zesilování. In Sborník příspěvků ze senimáře Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 12-20. ISBN: 80-903501-6-X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování a konstrukce soudržných externích FRP systémů předpjatých i nepředpjatých. In Sborník příspěvků ze senimáře Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 25-32. ISBN: 80-903501-6-X.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Současný stav navrhování při zesilování zděných konstrukcí pomocí nenapjaté výztuže vkládané do drážek. In Sborník příspěvků ze semináře Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 56-65. ISBN: 80-903501-6-X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Nové trendy zesilování konstrukcí pomocí FRP materiálů. In Sborník příspěvků ze semináře Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 144-148. ISBN: 80-903501-6-X.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of masonry vaults with additional reinforcement. In Proceedings of the IASS WG 18/ECS 5th International Seminar on ECS - Enviromentally compatible structures and structural materials. 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. p. 167-174. ISBN: 80-01-03150-0.
Detail

ZLÁMAL, M. Matematické modelování zděných kleneb zesílených dodatečně vkládanou výztuží. In Juniorstav 2005 - Díl 3. - Konstrukce a dopravní stavby I. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. s. 119-124. ISBN: 80-214-2827-9.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Poruchy hurdisek při experimentu a v praxi. In Sborník z Česko-Slovenské konference EXPERIMENT O7. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 449-454. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

KALVODA, P.; PODSTAVEK, J.; SUCHÁ, M.; VONDRÁK, J. Photogrammetric measurement of deformations during the load test of brick vault. In 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, BG: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2007. p. 106-110. ISBN: 978-80-903478-9-2.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Poruchy hurdisek při experimentu a v praxi. In Brno: CERM, 2007. s. 449-454.
Detail

HORÁK, D. Vliv teplotní degradace na externí lepenou výztuž. In Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 104-104. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J. Influence of thermal degradation on anchorage zones of bonded reinforcement. In FRACTURE MECHANICS OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, VOLS 1-3. Leiden: Taylor & Francis, 2007. p. 1213-1218. ISBN: 978-0-415-44066-0.
Detail

ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; FOJTL, J. Kotevní oblasti uhlíkových lamel - srovnání experimentů, analytických vztahů a matematického modelu. In Sborník z mezinárodní konference Betonářské dny 2002, Pardubice. Betonářské dny. ČBS Pardubice, 2002. s. 210 ( s.)ISSN: 1212-7744.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Zděné klenby dodatečně vyztužené nepředpjatou výztuží. In Sborník příspěvků - 5. konference Zděné a Smíšené Konstrukce 2008. Brno: ČBS servis, s.r.o., 2008. s. 111-116. ISBN: 978-80-87158-10-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., VÁCHA, J. Problematika podlahových desek. Betonářské dny, 2002, roč. 2002, s. 24 ( s.)ISSN: 1212-7744.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Design of Anchorage of Carbon Fieber Reinforced Plastic Strips. Communications, 2002, vol. 2002, no. 3, p. 21 ( p.)ISSN: 1335-4205.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí. 2002, s. 32-33.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Příspěvek k problematice havárií hurdiskových stropů. Soudní inženýrství, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 9-14. ISSN: 1211-443X.
Detail

VAŇURA, T., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ADÁMEK, J. Long-term Test Arrangement for Externally Strengthened Reinforced Concrete Elements. Acta Polytechnica, 2003, vol. 2003, no. 4, p. 27-29. ISSN: 1210-2709.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; VAŇURA, T.; ADÁMEK, J. Long-term Test Arrangement for Externally Strengthened Reinfoced Concrete Elements. Acta Polytechnica, 2003, vol. 2003, no. 4, p. 27-29 ( p.)ISSN: 1210-2709.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Stropní konstrukce z hurdisek. Stavitel, 2005, roč. XIII, č. 7, s. 36-38. ISSN: 1210-4825.
Detail

KALOUSEK, M.; TEPLÝ, B.; ŠTĚPÁNEK, P.; SEDLÁK, J. Nové trendy ve stavebnictví. Materiály pro stavbu, 2004, č. 1/2004, s. 50-51. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Kompozitní konstrukce pozemních staveb. Beton TKS, 2004, roč. x/2004, č. 2004, s. 4-7. ISSN: 1213-3116.
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Vývoj nekovových výztuží 1. Materiály pro stavbu, 2009, roč. 2009, č. 01, s. 28-33. ISSN: 1213-0311.
Detail

KLUSÁČEK, L., MITRENGA, R. Zvyšování únosnosti konstrukcí metodou dodatečného předpětí volnými kabely. Sanace betonových konstrukcí, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 131-134. ISSN: 1211-3700.
Detail

KLUSÁČEK, L.; MITRENGA, R. Železobetonová mostní deska malého rozpětí, zvýšení zatížitelnosti dodatečným předpětím. Sanace betonových konstrukcí, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 126-129. ISSN: 1211-3700.
Detail

VAŇURA, T., ŠTĚPÁNEK, P. Alternative simulation core for material reliability assessments. 2002.
Detail

VAŇURA, T., ŠTĚPÁNEK, P. Designer´s conflict of safety vs. economy - a serious task for code´s elaborators. 2002.
Detail

Vzduchová propustnost betonu. MADBUD IV. Konferencja Noaukowo-Techniczna Zagadnienia Materialowe w Inžynierii Ladowej Krakow. Krakov: Univerzita Krakov, 2003. p. 43 ( p.)ISBN: 83-7242-261-3.
Detail

ZLÁMAL, M. ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KLENEB DODATEČNĚ VKLÁDANOU NEPŘEDPJATOU VÝZTUŽÍ. Brno: 2010. s. 1-144.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování zděných kleneb dodatečně vkládanou výztuží. Stavební obzor, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 225-232. ISSN: 1210-4027.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; HORÁK, D.: ovinutá optim výzt; FRP lamela pro dodatečné zesilování konstrukcí. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY Brno. (zavedená výroba)
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.: Klec pro tahovou zkoušku; Zkušební zařízení pro dlouhodobou tahovou zkoušku kotevních oblastí. VUT FAST. (prototyp)
Detail

BUREŠ, J.; VITULA, A.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.: GTMDP; Geodetická technologie měření deformací nosných betonových nepředpjatých stropních panelů. Prefa Brno a.s., závod Kuřim. (ověřená technologie)
Detail

ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: návrh zes lamely EC; metodika statického návrhu výpočtu externího zesílení lamelami dle EC2. FAST VUT, BESTEX, spol. s r.o.. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i. (software)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, F.; FOJTL, J.: sytém CFRP zesilování; certifikovaný systém pro zesilování konstrukcí CFRP lamelami. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY. (ověřená technologie)
Detail