Detail projektu

Systémy proti přetížení lehkých střešních konstrukcí klimatickým zatížením

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2015

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- částečně financující (2012-01-01 - 2015-12-31)

Označení

TA02011368

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2015)

Výsledky

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Sanace železobetonového skeletu budovy univerzity v Olomouci. In 19th Czech Concrete day 2012/ 19. Betonářské dny 2012. Proceedings / Sborník příspěvků. Praha: ČBS Servis, 2012. s. 273-278. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Strengthening of an RC Frame Structure – Design Alternatives and Final Solution. In Proceedings of IX International Congress on Pathology and Repair of Structures - Cinpar 2013. 1. Joao Pessoa, Brazil: IFPB, GMAT, 2013. p. 1-14. ISBN: 978-85-63406-30-9.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; RŮŽIČKOVÁ, J. Rizikové faktory ovlivňující spolehlivost stávajících lehkých střešních konstrukcí. Soudní inženýrství, 2013, roč. 24, č. 1, s. 49-55. ISSN: 1211-443X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Strengthening of an RC Frame Structure with Insufficient Concrete Strength. In Advances in Cement and Concrete Technology in Africa. Berlin: BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-3-9815360-3-4.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J. Zatěžovací zkouška střešní konstrukce - kalibrace monitorovacího systému. Stavebnictví, 2015, roč. 9, č. 03, s. 48-52. ISSN: 1802-2030.
Detail

GIRGLE, F.; RŮŽIČKOVÁ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V. Zatěžovací zkouška velkorozponové střešní konstrukce pavilonu D. In Sborník recenzovaných příspěvků, Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 81-92. ISBN: 978-80-214-5032-5.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J.; ŠVAŘÍČEK, L. Monitorovací systém proti přetížení lehkých střešních konstrukcí klimatickým zatížením. Materiály pro stavbu, 2014, roč. 20, č. 2, s. 46-50. ISSN: 1213-0311.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J. Provoz staticky nevyhovující lehké střešní konstrukce v režimu aktivního řízení rizik. Stavebnictví, 2015, roč. 9, č. 01-02, s. 44-49. ISSN: 1802-2030.
Detail

GIRGLE, F.; RŮŽIČKOVÁ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: LSK metodika; Metodika zajištění spolehlivosti lehkých střešních konstrukcí pomocí aktivního monitoringu. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail