Detail projektu

Vývoj kontinuální technologie výroby 3D kompozitních prvků

Období řešení: 01.07.2014 — 31.12.2017

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- částečně financující (2014-07-01 - 2018-06-30)
Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2014-07-01 - 2018-06-30)
Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2014-08-31 - 2018-06-30)

O projektu

Hlavním cílem projektu je vývoj prototypu strojního zařízení pro výrobu kompozitních materiálů a jeho poloprovozní ověření, přičemž technologie výroby bude koncipována jako kontinuální a v 3D provedení.

Popis anglicky
The main goal of the project is to develop a prototype machinery for the production of composite materials and its pilot plant, the manufacturing technology will be designed as a continuous and 3D.

Klíčová slova
kompozitní materiály; technologie výroby; 3D; prostorové; kontinuální

Klíčová slova anglicky
Composite materials; technology of production; 3D; three-dimensional; continuous

Označení

TA04011047

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- odpovědné pracoviště (11.01.2017 - 13.01.2017)
Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (01.07.2014 - 30.06.2018)

Výsledky

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže. In 23. Betonářské dny (2016) Sborník. Litomyšl: 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6-1.
Detail

GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Dlouhodobé vlastnosti nekovové výztuže určené do betonových konstrukcí. In Betonárske dni 2016 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. s. 211-216. ISBN: 978-80-227-4622-9.
Detail