Detail projektu

Výpočtové modelování vysokoteplotního chování pokročilých stavebních materiálů a konstrukcí

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

O projektu

Podstatou pojektu je prověření možnosti nepříliš nákladného výpočtového modelování stavebních konstrukcí za vysokých teplot, vycházejícího z principů klasické mechaniky se zahrnutím dostupných informací o mikrostruktuře materiálu včetně spolehlivé identifikace potřebných materiálových charakteristik v závislosti na teplotě a dalších relevantních fyzikálních veličinách. 2 aplikační směry jsou cíleny na extrémně namáhané betonové konstrukce a na optimalizaci návrhu pozemních staveb s cílem snižování jejich energetické náročnosti.

Označení

FAST-S-16-3385

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Ústav betonových a zděných konstrukcí
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

HOLEŠOVSKÝ, J.; KŮDELA, J. Outlier identification based on local extreme quantile estimation. In Proceedings of 22nd International Conference on Soft Computing MENDEL 2016. Mendel Journal series. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2016. p. 255-260. ISBN: 978-80-214-5365-4. ISSN: 1803-3814.
Detail

CHRASTINOVÁ, V. The incomplete exact inverse problem of the calculus of variations. Advances in Analysis, 2018, vol. 3, no. 1, p. 52-65. ISSN: 2518-3680.
Detail

VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Computational aspects of hot-wire identification of thermal conductivity and diffusivity under high temperature. In Thermophysics 2016 - 21th International Meeting. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings 1752. Melville, New York: American Institute of Physics, 2016. p. 040029-1 (040029-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1410-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; VALA, J. On a computational model of building thermal dynamic response. In Thermophysics 2016 - 21th International Meeting. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings 1752. Melville, New York: American Institute of Physics, 2016. p. 040011-1 (040011-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1410-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

HOLEŠOVSKÝ, J.; FUSEK, M. Metody analýzy extrémních hodnot a jejich softwarová implementace. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2016, roč. 27, č. 3, s. 1-13. ISSN: 1210-8022.
Detail

MATUŠÍKOVÁ, A.; ROZEHNALOVÁ, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. An Engineering Heat and Mass Transport Model Utilized for Concrete at Fire. Key Engineering Materials (web), 2017, vol. 738, no. 58, p. 58-68. ISSN: 1662-9795.
Detail

ROZEHNALOVÁ, P. NUMERICAL INTEGRATION IN THE TREFFTZ FINITE ELEMENT METHOD. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 18, Janov nad Nisou, June 19-24,2016, Proceedings of Seminar. 2017. p. 97-101. ISBN: 978-80-85823-67-7.
Detail

MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S.; SOUDEK, P. ZELENÉ STŘECHY A JEJICH VLIV NA TEPELNOU STABILITU. In Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

VALA, J. Existence and convergence questions in computational modelling of crack growth in brittle and quasi-brittle materials. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena 258 (VIIIth International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture in Brno). Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 157-160. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
Detail

HOLEŠOVSKÝ, J. Sensitivity assessment of extremal index maxima estimates in the estimation of extreme values for stationary time series. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy, MITAV 2017. Brno: Univerzita obrany, 2017. p. 1-6. ISBN: 978-80-7231-417-1.
Detail

NOVOTNÝ, J. Plošný integrál v systému MAPLE. In XXXV International Colloquium on the Managemant of Educational Process. 2017. s. 101-108. ISBN: 978-80-7231-419-5.
Detail

KONEČNÁ, K. Statistical properties of the local linear estimator of conditional density. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy, MITAV 2017. Brno: 2017. p. 1-7. ISBN: 978-80-7231-417-1.
Detail

NOVOTNÝ, J. Neuronové sítě. In Matematika, informační technologie a aplikovanéí vědy. 2017. s. 101-106. ISBN: 978-80-7231-417-1.
Detail

CHRASTINOVÁ, V. The Lie's structure constants need not be constant. In MITAV - sborník příspěvků. Brno: Univerzita obrany, 2017. p. 101-105. ISBN: 978-80-7231-417-1.
Detail

VALA, J. Computational modelling of thermal consumption of buildings with controlled interior temperature. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 18. PRAHA 1: ACAD SCIENCES CZECH REPUBLIC, INST MATHEMATICS, 2017. p. 130-143. ISBN: 978-80-85823-67-7.
Detail

HOLEŠOVSKÝ, J. Sensitivity Assessment and Comparison of Maxima Methods in the Estimation of Extremal Index. In MITAV 2017, Post-Conference Proceedings of Extended Versions of Selected Papers. Brno, Czech Republic: University of Defence, 2017. p. 110-120. ISBN: 978-80-7582-026-6.
Detail

KONEČNÁ, K. Priestley-Chao Estimator of Conditional Density. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017, post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: University of Defence, Brno, 2017, 2017. p. 151-163. ISBN: 978-80-7582-026-6.
Detail

VANŽUROVÁ, A. Homothety Curvature Homogeneity. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences, 2017. University of Defence, Brno: 2017. p. 248-255. ISBN: 978-80-7582-026-6.
Detail

CHRASTINOVÁ, V. The intransitive Lie group actions with variable structure constants. In MITAV 2017 Proceedings. Brno: Univerzita obrany, 2017. p. 141-146. ISBN: 978-80-7582-026-6.
Detail

VANŽUROVÁ, A. Generalization of Curvature Homogeneous Spaces. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy, Brno: Univerzita obrany, 2017. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-80-7231-417-1.
Detail

NOVOTNÝ, J. Sekvenční obvody. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2016). Brno: Univerzita obrany, 2016. s. 111-114. ISBN: 978-80-7231-464-5.
Detail