Detail projektu

Stanovení dlouhodobé spolehlivosti kompozitních výztuží s ohledem na zvýšení jejich užitných vlastností

Období řešení: 01.07.2014 — 31.12.2017

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- částečně financující (2014-07-01 - 2017-12-31)

Označení

TA04010881

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (01.07.2014 - 31.12.2017)
PREFA KOMPOZITY, a.s.
- spolupříjemce (01.07.2014 - 31.12.2017)

Výsledky

KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; GIRGLE, F.; ZVOLÁNEK, L. Vliv objemové hmotnosti lehkých betonů na soudržnost. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014. Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V. Influence of Alkalinity and Ambient Temperature on Long-Term Properties of GFRP Reinforcement. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. p. 213-218. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J. Experimentální ověření chování skleněných a uhlíkových vláken v alkalickém prostředí. In 12. Konference speciální betony: betony v extrémních podmínkách, vysokohodnotné betony, ostatní speciální betony. Skalský Dvůr: SEKURON, s.r.o., 2015. s. 44-49. ISBN: 978-80-86604-67-1.
Detail

GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I. Návrh konstrukcí vyztužených vnitřní FRP výztuží - zohlednění plánované životnosti. In Zborník príspevkov z 9. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. Brno: Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015. s. 119-124. ISBN: 978-80-263-0882-9.
Detail

GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Využití moderních kompozitních materiálů pro návrh odolných betonových konstrukcí. In Betonárske dni 2014 a 5.post kongresové kolokvium SNK fib. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2014. s. 179-184. ISBN: 978-80-8076-114-1.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Bond behavior of FRP bars in concrete. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 3-8. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1012-0394.
Detail

GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování betonových prvků vyztužených kompozitní výztuží – návrh na ohyb. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 3, s. 54-59. ISSN: 1213-3116.
Detail

GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Kompozitní výztuž do betonu - perspektivní materiál pro odolné a trvanlivé betonové konstrukce. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 2, s. 50-55. ISSN: 1213-3116.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Soudržnost FRP výztuží s betonem. In Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 2: Zásady navrhování. In Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií. Bratislava, SK: JAGA GROUP, s.r.o., 2015. s. 22-26. ISBN: 978-80-8076-117-2.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 3: Základní fyzikálně mechanické charakteristiky GFRP výztuže. In Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií. Bratislava, SK: JAGA GROUP, s.r.o., 2015. s. 27-48. ISBN: 978-80-8076-117-2.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 6: Kontrola a zkoušení GFRP výztuže. In Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií. Bratislava, SK: JAGA GROUP, s.r.o., 2015. s. 66-75. ISBN: 978-80-8076-117-2.
Detail

GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J. Experimental Verification of Behavior of Glass and Carbon Fibers in Alkali Environment. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). Selected, peer reviewed papers from the 12th International Conference Special Concrete and Composites 2015, October 15-16, 2015, Skalský Dvůr, Czech Republic. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 43-48. ISBN: 978-3-03835-579-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MATUŠÍKOVÁ, A. Strengthening of short circular columns using FRP materials – determining the effect of confinement. Key Engineering Materials (print), 2016, vol. 691, no. -, p. 61-72. ISSN: 1013-9826.
Detail

GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Dlouhodobé vlastnosti nekovové výztuže určené do betonových konstrukcí. In Betonárske dni 2016 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. s. 211-216. ISBN: 978-80-227-4622-9.
Detail

GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O. Experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností kompozitních výztuží vystavených alkalickému prostředí. In 13. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. SEKURKON s.r.o., 2016. s. 36-42. ISBN: 978-80-86604-70-1.
Detail

GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O. Long-Term Mechanical Properties of Fiber Reinforced Polymer Bars Exposed to Alkali Environment: Experimental Investigation. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 27-32. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 601 90, CZ PREFA KOMPOZITY, a.s., Kulkova 4231/10, Brno, 615 00, CZ: Testovací zařízení. 003492313-0001, průmyslový vzor. (2016)
Detail

GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 601 90, CZ PREFA KOMPOZITY, a.s., Kulkova 4231/10, Brno, 615 00, CZ: Kontrolní zařízení. 003491976-0001, průmyslový vzor. (2016)
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V.; JANUŠ, O.; PROKEŠ, J.: GFRP-NG výztuž; Odolná výztuž se zlepšenými a garantovanými dlouhodobými mechanicko-fyzikálními parametry. Prefa kompozity, a.s. Havránkova 11, 619 00 Brno – Dolní Heršpice.. (funkční vzorek)
Detail

GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: Houpačka T; Zkušební zařízení pro urychlené degradační zkoušky tahové pevnosti. laboratoř FAST VUT. (funkční vzorek)
Detail

GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: Houpačka S; Zkušební zařízení pro urychlené degradační zkoušky soudržnosti. laboratoř FAST VUT. (funkční vzorek)
Detail