Detail projektu

Optimalizace vylehčených desek z vysokohodnotných cementových kompozitů vyztužených vlákny

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2009

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2007-01-01 - 2009-12-31)

O projektu

Použití vysokohodnotných vlákny vyztužených cementových kompozitů s předem definovanými vlastnostmi (HPFRCC) vytváří prostor pro návrh subtilních konstrukčních prvků s garantovanými statickými vlastnostmi a současně s vysokou úrovní spolehlivostních parametrů při mimořádných zatíženích. Využití (i) těchto nových kompozitních materiálů a (ii) optimalizovaného tvaru konstrukce vede ke snížení spotřeby primárních surovin a tím i lepším environmentálním parametrům, při současném zvýšení statické spolehlivosti. Projekt se zaměřuje na definici a ověření návrhových postupů a analytických modelů pro optimalizaci složení cementového kompozitu a optimalizaci tvaru vylehčené desky a to s ohledem na environmenální kritéria a kritéria statické spolehlivosti. To vyžaduje experimentální ověření teoretických předpokladů na zkouškách mikrostruktury kompozitního materiálu a statických zkouškách optimalizovaných konstrukčních prvků. Statická i environmentální efektivita konstrukce bude hodnocena

Popis anglicky
The use of high performance fibre reinforced cementitious composites with pre-defined mechanical properties (HPFRCC) will facilitate the design of very subtle structural elements with guaranteed structural performance and consequently with high level of safety parameters by exceptional load cases. The use of i) such composite materials and (ii) optimized shape of structure results in the reduction of consumption of primary sources and thus improvement of environmental parameters, while the structural reliability is increased. The project is focused to determination and verification of design and analytical models for optimization of composition of cementitious composites and optimization of the structural shape with respect to environmental criteria and criteria of structural reliability. This requires the experimental verification of hypothesis on tests of microstructure of a composite material and load bearing tests of optimized elements. The structural and environmental efficiency of the slab

Označení

GA103/07/0400

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Vysoké učení technické v Brně
- odpovědné pracoviště (01.01.2007 - nezadáno)
Fakulta stavební
- spolupříjemce (01.01.2007 - nezadáno)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2007 - nezadáno)

Výsledky

ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J. Basic formulation of environmental design, maintenance and repair optimization of concrete structures. In Central Europe towards Sustainable Building - proceedings (Volume 2). 2007. Praha: CBS Servis, s.r.o., 2007. p. 758-765. ISBN: 978-80-903807-8-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Environmental aspects of concrete structures design. In Fibre Concrete 2007 - Proceedings of 4th International Conference. 2007. Prague: Faculty of Civil Engineering, 2007. p. 33-38. ISBN: 978-80-01-03740-9.
Detail

KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Stropní konstrukce z pohledu nákladů a jejich optimalizace. 14. Betonářské dny 2007 Konference s mezinárodní účastí -prezentace posteru-. 2007.
Detail

KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Výzkum kazetových železobetonových stropních desek. Materiály pro stavbu, 2009, roč. 15, č. 1, s. 34-37. ISSN: 1213-0311.
Detail

KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizace kazetových desek. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 243-248. ISSN: 1211-3700.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Poruchy podlahových desek. Interiér, 2009, roč. 12, č. 1, s. 66-68. ISSN: 1214-4584.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování konstrukcí z betonů ultravysokých pevností. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 10/2009, s. 289-295. ISSN: 1210-4027.
Detail

OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Parametrická studie vlivu dodatečného předpětí na objekty v konstrukčním systému panelové soustavy P1.11. In Zborník prednášok z 2. mezinárodné konferencii Technológie opráv a údržby stavieb. 200. Žilina: Krupa print, s.r.o., 2008. s. 150-155. ISBN: 978-80-969681-6-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D. Degradation of the anchorage zones of externally bonded reinforcement caused by thermal effects. In Proceedings from 4th Internacional Conference on Structural Defects and repair, CINPAR 2008. 2008. Portugal: University of Aveiro, 2008. p. 1-11. ISBN: 978-989-95695-3-9.
Detail

KRŮPA, P. Studie železobetonových kazetových desek. In JUNIORSTAV 2008 10. Odborná konference doktorského studia Sborník anotací. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2008. s. 1-5. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Strengthening of concrete structures with FRP materials - influence of thermal degradation. In 5th International Specialty Conference on Fibre Reinforced Materials. Singapur: 2008. p. 100-110. ISBN: 978-9-8108-0413-8.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Moderní trendy zesilování konstrukcí. In Betonárske dni 2008. 2008. Bratislava: Vydavatelstvo STU, 2008. s. 297-304. ISBN: 978-80-227-2969-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Design of Anchorage of Glued External Reinforcement Affected by Thermal Degradation of Concrete. In ACI/CANMET International Conference on High Performance Concrete Structures and Materials. 2008. Manaus, Brazil: 2008. p. 1-13. ISBN: 978-0-87031-277-9.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Havárie hurdiskových stropů. In Zborník príspevkov zo 6. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Bratistava: Združenie pro sanáciu betónových konštrukcíí pri SZSI, 2009. s. 17-22. ISBN: 978-80-227-3215-4.
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. New prestressing system for FRP reinforcement in concrete structures. In Proceedings of the 9th International Symposium on Fiber-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Sydney: The University of Adelaide, 2009. p. 1 (- p.)ISBN: 978-0-9806755-0-4.
Detail

HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Rozdíly v chování betonových prvků vyztužených betonářskou výztuží a FRP výztuží - experiment, model, norma. In Stavebné materiály a zkúšobnictvo 2008, 5. ročník medzinárodnej konferencie. Stúpava, SK: Orgware, 2008. s. 213-218.
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. Nový systém kotvení předepnuté FRP výztuže v betonových prvcích. In Sborník ke konferenci 15. Betonářské dny 2008. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2008. s. 291-296. ISBN: 978-80-87158-11-1.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: optim rámy ČSN; metodika pro optimalizovaný návrh železobetonových prutových konstrukcí dle ČSN 731201-86. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: optim rámy ČSN; optimalizovaný návrh průřezu dle EC2. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: ovinutá optim výzt; optimalizovaný návrh železobetonového průřezu dle ČSN 731201-86. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: optim rámy ČSN; spojka FRP výztuže. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: optim rámy ČSN; pískovaná GFRP výztuž. FAST VUT. (zavedená výroba)
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: optim rámy ČSN; metodika pro optimalizovaný návrh rámové konstrukce dle EC2. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

Odkaz