Detail projektu

UIC

Období řešení: 01.04.2004 — 31.12.2006

Zdroje financování

Evropská unie - Sixth Framework programme

- částečně financující (2004-04-01 - nezadáno)

Označení

I/03/U/285

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (05.04.2006 - nezadáno)

Výsledky

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KLENEB DODATEČNĚ VKLÁDANOU KOVOVOU A NEKOVOVOU VÝZTUŽÍ. In Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií - Zborník abstraktov a zborník prispevkov (CD). Košice: TU Košice, Fakulta stavebná, 2006. s. 153-154. ISBN: 80-8073-677-4.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování zděných kleneb dodatečně vkládanou výztuží. Stavební obzor, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 225-232. ISSN: 1210-4027.
Detail

ZLÁMAL, M. ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KLENEB DODATEČNĚ VKLÁDANOU NEPŘEDPJATOU VÝZTUŽÍ. Brno: 2010. s. 1-144.
Detail