prof. RNDr. Ing.

Petr Štěpánek

CSc., dr. h. c.

FAST, BZK – profesor

+420 54114 7848
stepanek.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.

Publikace

 • 2021

  ČAIROVIĆ, D.; DE LA FUENTE, A.; ZLÁMAL, M.; VENCLOVSKÝ, J.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; ŠTĚPÁNEK, P. Suitability of different tests for characterization of the dimpled concrete-to-concrete interface. Structural Concrete, 2021, roč. 22, č. 2, s. 757-774. ISSN: 1464-4177.
  Detail | WWW

  PROKEŠ, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; GIRGLE, F.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Residual load-bearing capacity of fire-exposed concrete beams reinforced with FRP bars. In Special Concrete and Composites 2020 AIP Conf. Proc. AIP conference proceedings. Melville, USA: American Institute of Physics Publishing, 2021. s. 1-9. ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  PROKEŠ, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; GIRGLE, F.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Effects of elevated temperature on the behaviour of concrete beams reinforced with fiber reinforced polymers. In International Conference Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2020). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. GB: IOP Publishing, 2021. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRNAD, J.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P. Development of Variants of High-Performance Self-Compacting Concrete with Improved Resistance to the Attack of Sulfates. Applied Sciences - Basel, 2021, roč. 11, č. 13, s. 1-22. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Verification of Composite Steel and Concrete Bed Behaviour for Machine Tools. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 170-175. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Fatigue Behaviour of GFRP Reinforced Beams. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 163-169. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Stochastic Optimization of a Reinforced Concrete Element with Regard to Ultimate and Serviceability Limit States. In Studies in Fuzziness and Soft Computing. Studies in Fuzziness and Soft Computing. Recent Advances in Soft Computing and Cybernetics. Springer, Cham, 2021. s. 157-169. ISBN: 978-3-030-61659-5. ISSN: 1434-9922.
  Detail | WWW

 • 2020

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; BÁRTOVÁ, D.; LAGIŇ, J.; PREKOPOVÁ, P.; ČAIROVIĆ, D. Chování otevíravých rámových styčníků vyztužených FRP výztuží. Beton TKS, 2020, roč. 20, č. 1, s. 62-67. ISSN: 1213-3116.
  Detail | WWW

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Únavové chování nosníků vyztužených GFRP výztuží. Praha: Česká betonářská společnost, 2020. s. 1-8. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimentální stanovení únavové životnosti GFRP výztuže. Betonárske dni 2020 Zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská komora stavebných inžinierov, 2020. s. 195-199. ISBN: 978-80-227-5047-9.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. GFRP Reinforcement Behaviour under Multi-Axial Stress - Experimental Study. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days 2019. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 80-86. ISBN: 978-3-0357-1668-9. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. The effect of various test configurations on the bond strength of sand-coated GFRP bars. In 16th International Conference on Special Concrete and Composites 2019. AIP Conference Proceedings. Melville, USA: American Institute of Physics Publishing: AIP Publishing, 2020. s. 1-6. ISBN: 9780735419612. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMALOVÁ, P.; LAGIŇ, J. Využití FRP výztuží pro rámové styčníky. SBORNÍK KE KONFERENCI 27. BETONÁRSKÉ DNY. 1. Praha: Ceská betonárská spolecnost CSSI, 2020. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  PROKEŠ, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; GIRGLE, F.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Reziduální únosnost betonových nosníků s FRP výztuží po působení požáru. 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - Sborník příspěvků. SEKURKON s.r.o., 2020. ISBN: 978-80-86604-83-1.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; DANĚK, P. OVĚŘENÍ CHOVÁNÍ KOMPOZITNÍHO OCELOBETONOVÉHO LOŽE PRO OBRÁBĚCÍ STROJE. SBORNÍK KE KONFERENCI. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 476-482. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; MIRANDA MENDES, J. Influence of an Acidic Environment on a Glass Fibre Reinforced Polymer Grid. In MATEC Web of Conferences,4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. s. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; ZLÁMALOVÁ, P.; VENCLOVSKÝ, J. Vlastnosti FRP výztuží za zvýšených teplot. SBORNÍK KE KONFERENCI 27. BETONÁRSKÉ DNY. 1. Praha: Ceská betonárská spolecnost CSSI, 2020. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  PROKEŠ, J.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČECHMÁNEK, R. Application of the FRP Rebar in Constructions for Reduction of Thermal Bridges - Behavior of Compressed Elements at Room and Elevated Temperatures. In Special Concrete and Composites 2019, AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. Melville, USA: Aerican Institute of Physics, 2020. s. 1-7. ISBN: 9780735419612. ISSN: 0094-243X.
  Detail

 • 2019

  ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; VENCLOVSKÝ, J.; GIRGLE, F.; ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. FRP shear dowels as alternative reinforcement of concrete-to-concrete interface. In fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. Krakow: International Federation for Structural Concrete, 2019. s. 1-8. ISBN: 978-2-9406-4300-4.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; VENCLOVSKÝ, J.; JUNEK, L. Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik. Soudní inženýrství, 2019, roč. 30, č. 3, s. 46-50. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; VENCLOVSKÝ, J.; JUNEK, L. Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 620-627. ISBN: 978-80-214-5708-9.
  Detail

  PROKEŠ, J.; ČECHMÁNEK, R.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Aplikace kompozitních výztuží v konstrukcích s přerušením tepelných mostů - Experimentální stanovení chování tlačených prvků při působení běžných a vysokých teplot. In 16. Konference Speciální Betony. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 37-42. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M. Identifying Concrete Resistance to Corrosion by Deionised Water with Aggressive Carbon Dioxide. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 34-39. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Chování GFRP výztuže při působení víceosého namáhání - experimentální studie. In Sborník ke konferenci 26. Betonářské dny 2019. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; MIRANDA MENDES, J. Influence of an Acidic Environment on a Glass Fibre Reinforced Polymer Grid. SPACE 2019. first. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 27-27. ISBN: 978-80-553-3413-4.
  Detail

  GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; JANUŠ, O.; ŠULÁK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimentání stanovení únosnosti GFRP výztuže při souběžném namáhání tahovou a smykovou silou. In Zborník príspevkov z 11. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. 1. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, Bratislava, 2019. s. 89-94. ISBN: 978-80-227-4973-2.
  Detail | WWW

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M. Fatigue behaviour of FRP bars encased in concrete. In Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures 2019. Krakow: International Federation for Structural Concrete, 2019. s. 1968-1976. ISBN: 9782940643004.
  Detail | WWW

  JANUŠ, O.; ŠTĚPÁNEK, P. Interlaminární smyková pevnost FRP výztuže – experimentální studie. In Sborník příspěvků Juniorstav 2019. Brno: 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Vliv konfigurace testu na mezní napětí v soudržnosti GFRP prutů. In 16. Konference Speciální Betony. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 96-101. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

  GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; BODNÁROVÁ, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; ČAIROVIĆ, D.; MANSOUR, M. Dlouhodobé vlastnosti kompozitní výztuže při aplikaci v betonových konstrukcích. Beton TKS, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 38-45. ISSN: 1213-3116.
  Detail | WWW

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P. Influence of Test Configuration on Bond Strength of GFRP Bars. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 217-223. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOSTIHA, V.; BODNÁROVÁ, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. The Fatigue Behaviour of GFRP Bars - Experimental Study. In Special concrete and composites 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. 1. Praha: Sekuron s.r.o, 2019. s. 38-47. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
  Detail

  PROKEŠ, J.; ČECHMÁNEK, R.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Application of the FRP Rebar in Constructions for Reduction of Thermal Bridges – Compressed elements. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail

 • 2018

  ŠTĚPÁNEK, P.; JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ROZSYPALOVÁ, I. Long term strength of internal GFRP reinforcement by alkaline, temperature and cyclic loading. In XIV International Conference on Building Pathology and Constructions Repair (CINPAR 2018), Florence, Italy, June 20-22, 2018. Procedia Structural Integrity. 2018. s. 12-19. ISSN: 2452-3216.
  Detail

  LYČKA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Shear Resistance of Concrete Beams with FRP Grating as a Shear reinforcement. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 115-120. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Bond behavior of FRP bars in concrete. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 3-8. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; RAPOSO, J.; JÚLIO, E. Shear resistance of concrete-to-concrete interface without reinforcement. In Proceedings of The 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Prague: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-01-06401-6.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; MANSOUR, M. Vliv povrchové úpravy a zkušební konfigurace na soudržnost vnitřní GFRP výztuže. Beton TKS, 2018, roč. 18, č. 3, s. 51-57. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. Nekovová výztuž do betonu - experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností. In BETONÁRSKE DNI 2018, Zborník príspevkov. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018. s. 365-370. ISBN: 978-80-227-4852-0.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P. Vliv zkušební konfigurace na mezní napětí v soudržnosti GFRP výztuží. In Sborník ke konferenci 25. Betonářské dny 2018. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-9. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Stochastic optimization of a reinforced concrete elements using heuristic algorithm. In 24th Concrete Days 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 262-269. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Stochastic optimization of reinforced concrete elements’ design. In 2018 International Joint Conference on Materials Science and Mechanical Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Hong Kong: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LYČKA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimental verification of a method in development for predicting the punching shear strength of flat slabs. In Proceedings of The 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: 2018. s. 567-573. ISBN: 978-80-01-06401-6.
  Detail

  JANUŠ, O.; ŠTĚPÁNEK, P. Vliv směru působícího zatížení na únosnost FRP prutu. In Juniorstav 2018, 20. odborná konference doktorského studia. 2018. s. 390-396. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M. Identifikace korozní odolnosti betonů vůči hladovým vodám s agresivním oxidem uhličitým. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of Arched Masonry Structures by Additional Reinforcement: Design Approaches and Comparison to Experiments. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2018, roč. 13, č. 3, s. 313-330. ISSN: 1822-4288.
  Detail | WWW

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Effect of Surface Treatment and Test Configuration on Bond Behaviour of GFRP Rebars. In 9th International Conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering, CICE 2018. Paris: Composites in Civil Engineering, 2018. s. 905-914. ISBN: 978-0-0000-0000-2.
  Detail | WWW

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Life Cycle Assessment Optimization of a Shotcrete Tunnel Lining. In FIB Conference: Sustainable Concrete: Materials and Structures. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. s. 1-10. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; VENCLOVSKÝ, J.; ŠEVČÍK, M. Výzkum a vývoj obloukových prefabrikovaných trub. In 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 - Sborník ke konferenci. 1. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  MATUŠÍKOVÁ, A.; ROZEHNALOVÁ, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. An Engineering Heat and Mass Transport Model Utilized for Concrete at Fire. Key Engineering Materials (web), 2017, roč. 738, č. 58, s. 58-68. ISSN: 1662-9795.
  Detail

  LYČKA L.; ŠTĚPÁNEK P. A Method to Predict the Punching Shear Strength of Flat Slabs with Shear Reinforcement Using a Strut-And-Tie Model. Key Engineering Materials (web), 2017, roč. 738, č. 25, s. 25-35. ISSN: 1662-9795.
  Detail

  LYČKA L.; ŠTĚPÁNEK P. Strut-And-Tie Model for Predicting the Punching Shear of Flat Slabs with Shear Reinforcement. In 23rd International Conference on Concrete Days, 2016. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2017. s. 178-183. ISBN: 978-3-0357-1105-9. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  LYČKA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Smyková odolnost nosníků s výztuží tvořenou FRP rošty. In Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Kompozitní výztuž do betonu - perspektivní materiál pro odolné a trvanlivé betonové konstrukce. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 2, s. 50-55. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠULÁK, P. The Strengthening of Reinforced Concrete Structures. In Static and Dynamic Analysis of Reinforced Concrete Structures. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 238-248. ISBN: 978-3-0357-1114-1. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Stropní konstrukce s keramickými vložkami - havárie, průzkum a sanace. In Zborník úríspevkov z 10. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava: IRIS, 2017. s. 27-32. ISBN: 978-80-8200-014-9.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Soudržnost FRP výztuží s betonem. In Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Stochastická optimalizace železobetonových prvků pomocí heuristického algoritmu. In 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: 2017. s. 1-10. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TRČKA, T.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R. DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS PARAMETERS BY OPTICAL PROFILOMETRY AND SAND PATCH TEST. Solid State Phenomena, 2017, č. 259, s. 15-20. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŽÍTT, P. Assessment of lightweight concrete-to-concrete interface shear resistance. In High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet Proceedings of the 2017 fib Symposium, held in Maastricht, The Netherlands, June 12–14, 2017. 1. Maastricht, Netherlands: Springer International Publishing AG 2018, 2017. s. 1041-1048. ISBN: 978-3-319-59470-5.
  Detail | WWW

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Vliv štíhlosti sloupu na účinnost zesílení ovinutím FRP tkaninou. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, 2017. s. 173-178.
  Detail

  GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování betonových prvků vyztužených kompozitní výztuží – návrh na ohyb. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 3, s. 54-59. ISSN: 1213-3116.
  Detail

 • 2016

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. An anchoring element for prestressed FRP reinforcement: simplified design of the anchoring area. Materials and Structures, 2016, roč. 49, č. 4, s. 1337-1350. ISSN: 1359-5997.
  Detail

  LYČKA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Výpočet protlačení lokálně podepřených desek se smykovou výztuží pomocí modelu vzpěry a táhla. In 23. Betonářské dny (2016) Sborník. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; VENCLOVSKÝ, J. Optimization of a tunnel lining reinforced with FRP. Key Engineering Materials (print), 2016, roč. 691, č. -, s. 148-159. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Optimization of a tunnel lining with respect to integrated life cycle assessment. In CESB16 - Central Europe toward Sustainable Building 2016. 1. Praha: Grada, 2016. s. 911-918. ISBN: 978-80-271-0248-8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Deterministic based optimization of a shotcrete tunnel lining. In fib Symposium 2016. Performance-Based Approaches for Concrete Structures. Proceedings. 1. Cape Town: fib, 2016. s. 1-10. ISBN: 978-2-88394-121- 2.
  Detail

  VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Optimization of a reinforced concrete polygonal cross section. In CESB16 - Central Europe toward Sustainable Building 2016. 1. Praha: Grada, 2016. s. 942-947. ISBN: 978-80-271-0248-8.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MATUŠÍKOVÁ, A. Strengthening of short circular columns using FRP materials – determining the effect of confinement. Key Engineering Materials (print), 2016, roč. 691, č. -, s. 61-72. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P. The Effectiveness of Strengthening of Reinforced Concrete Column Confined by FRP Wrapping. In 22nd International Conference Concrete Days, 2015. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2016. s. 284-289. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Calculation of bending stiffness and its first derivatives related to optimization of a steel-reinforced concrete cross section. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 253-260. ISBN: 978-3-0383-5675-2. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  ČAIROVIĆ Đorđe, GIRGLE František, KOSTIHA Vojtěch, KADLEC Jaroslav, ŠTĚPÁNEK Petr. Comparison and review of concrete-to-concrete interface shear resistance according to major design codes. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications, Switzerland, 2016. s. 166-172. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of concrete structures by using modern composite materials -FRP fabric confinement. In CESB16 Central Europe Towards sustainable Building 2016 Innovations for sustainable Future. 1. Praha: Grada Publishing, a. s. for Czech Technical University in Prague as 6265. title, 2016. s. 797-804. ISBN: 978-80-271-0248-8.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimental study of concrete columns strengthening by FRP fabric confinement. In CINPAR 2016 - XII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation. Porto: FEUP, 2016. s. 1-13. ISBN: 978-972-752-203- 3.
  Detail

  GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Dlouhodobé vlastnosti nekovové výztuže určené do betonových konstrukcí. In Betonárske dni 2016 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. s. 211-216. ISBN: 978-80-227-4622- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Life Cycle Cost Optimization of a Shotcrete Tunnel Lining. In CINPAR 2016 - XII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation. Porto: FEUP, 2016. s. 1-10. ISBN: 978-972-752-203- 3.
  Detail

  ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TRČKA, T.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R. DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS PARAMETERS BY OPTICAL PROFILOMETRY AND SAND PATCH TEST. In 23. Betonářské dny (2016) Sborník. Litomyšl: 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže. In 23. Betonářské dny (2016) Sborník. Litomyšl: 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P. CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR BEHAVIOUR. In CESB16 - Central Europe towards Sustainable Buildings 2016. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. s. 45-46. ISBN: 978-80-271-0248-8.
  Detail

 • 2015

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Optimization of a Tunnel Lining. In Mendel 2015, 21st International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: 2015. s. 175-182. ISBN: 978-3-319-19823-1. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Výpočet ohybové tuhosti a jejích prvních derivací. In 22. BETONÁŘSKÉ DNY 2015 - Sborník ke konferenci. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KOSTIHA, V.; ČAIROVIĆ, D. Zesílení železobetonové desky pomocí výztuže FRP. In Sborník príspevkov z 9. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Brno: Tribun EU, 2015. s. 131-136. ISBN: 978-80-263-0882- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Probability- Based Design and Life Cycle Assessment of a Spun Concrete Pole. In Proceedings of the 2015 International Conference on Structural, Mechanical and Material Engineering. Advances in Engineering Research. Paris, France: Atlantis Press, 2015. s. 76-81. ISBN: 978-94-6252-144- 5. ISSN: 2352-5401.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P. COMPARISON AND REVIEW OF CONCRETE-TO- CONCRETE INTERFACE SHEAR RESISTANCE. In 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0- 9.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Účinnost zesílení železobetonového sloupu ovinutím FRP tkaninou. In 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0- 9.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J. Provoz staticky nevyhovující lehké střešní konstrukce v režimu aktivního řízení rizik. Stavebnictví, 2015, roč. 9, č. 01- 02, s. 44-49. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J. Zatěžovací zkouška střešní konstrukce - kalibrace monitorovacího systému. Stavebnictví, 2015, roč. 9, č. 03, s. 48-52. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  GIRGLE, F.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Moderní kompozitní materiály jako náhrada klasické výztuže do betonu. Materiály pro stavbu, 2015, roč. 20, č. 2, s. 30-33. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I. Návrh konstrukcí vyztužených vnitřní FRP výztuží - zohlednění plánované životnosti. In Zborník príspevkov z 9. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. Brno: Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015. s. 119-124. ISBN: 978-80-263-0882- 9.
  Detail

  GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Anchoring element for prestressed FRP reinforcement – functionality and design. Lisbon: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2015. s. 77-78.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 2: Zásady navrhování. In Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií. Bratislava, SK: JAGA GROUP, s.r.o., 2015. s. 22-26. ISBN: 978-80-8076-117- 2.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 3: Základní fyzikálně mechanické charakteristiky GFRP výztuže. In Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií. Bratislava, SK: JAGA GROUP, s.r.o., 2015. s. 27-48. ISBN: 978-80-8076-117- 2.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 6: Kontrola a zkoušení GFRP výztuže. In Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií. Bratislava, SK: JAGA GROUP, s.r.o., 2015. s. 66-75. ISBN: 978-80-8076-117- 2.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; VLČKOVÁ, J.; DIAZ, Y.; BIELY, B.; PASEKA, A.; BAŽANT, Z. Revizní znalecký posudek číslo 54/2014 13. 11. 2015. Praha: 2015. s. 1-30.
  Detail

 • 2014

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Deterministic And Reliability Based Structural Optimization For Concrete Structures Including Environmental Aspects. In The Fourth International fib Congress 2014, Mumbai. Improving Performance of Concrete Structures. Mumbai: IMC- fib, 2014. s. 918-929. ISBN: 978-81-7371-919- 6.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; VÍTEK, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J.; ŽÍTT, P.; CIKRLE, P. Dlouhodobé sledování nosných konstrukčních betonů kolem šachty reaktoru JE Dukovany. Brno: 2014.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J.; ŠVAŘÍČEK, L. Monitorovací systém proti přetížení lehkých střešních konstrukcí klimatickým zatížením. Materiály pro stavbu, 2014, roč. 20, č. 2, s. 46-50. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Mathematical modeling of processes proceeding in concrete during fire. In Thermophysics 2014 - Conference Proceedings. first. Institute of Physics, Slovak Academy of Science in Bratislava, 2014. s. 97-104. ISBN: 978-80-214-5034- 9.
  Detail

  ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z LEHKÉHO BETONU VYZTUŽENÉ NEKOVOVOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci. Hradec Králové: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D. BEHAVIOUR OF COMPOSITE REINFORCEMENT (FRP) UNDER EFFECTS OF FIRE. In Structural Faults and Repair - 2014. Edinburg: 2014. s. 1-10. ISBN: 0-947644-75- X.
  Detail

  GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Využití moderních kompozitních materiálů v reálných aplikačních oblastech. Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 2, s. 66-71. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  GIRGLE, F.; RŮŽIČKOVÁ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V. Zatěžovací zkouška velkorozponové střešní konstrukce pavilonu D. In Sborník recenzovaných příspěvků, Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 81-92. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
  Detail

  GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Využití moderních kompozitních materiálů pro návrh odolných betonových konstrukcí. In Betonárske dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2014. s. 179-184. ISBN: 978-80-8076-114- 1.
  Detail

  ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Kotvení externí lepené výztuže. In Seminář FRP výztuže, Sborník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 68-78. ISBN: 978-80-214-4925- 1.
  Detail

  HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Behavior of FRP-RC Members during Exposure to Fire. In Advanced Materials Research Vol. 1054 (2014). Special Concrete and Composites 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 27-32. ISBN: 978-3-03835-317-1.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Optimized Design of Concrete Structures Considering Environmental Aspects. ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, 2014, roč. 14, č. 4, s. 495-511. ISSN: 1369-4332.
  Detail | WWW

  ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Processes in Concrete during Fire. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17 - Dolní Maxov, June 8-13, 2014 - Proceedings of Seminar. Praha: 2014. s. 181-187. ISBN: 978-80-85823-64-6.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KUČEROVÁ, A. Moderní metody zesilování sloupů pomocí FRP materiálů - stanovení účinku ovinutí. Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 6, s. 56-62. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2013

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; GIRGLE, F. Reinforcing of concrete structures with prestressed FRP reinforcement. In Proceedings of IX International Congress on Pathology and Repair of Structures - Cinpar 2013. 1. Joao Pessoa, Brazil: IFPB, GMAT, 2013. s. 1-15. ISBN: 978-85-63406-30-9.
  Detail

  HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. INFLUENCE OF CONCRETE COVER ON THE ANCHORING LENGTH OF FRP REINFORCEMENT. In fib Symposium - Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling and Construction. 1. Tel- Aviv: TECHNION printing unit, 2013. s. 131-134. ISBN: 978-965-92039-0- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I. Vliv zesílení sloupů ovinutím kompozitní tkaninou na jejich únosnost. In 8. seminár Sanácia betónových konštrukcií. 1. Bratislava: Jaga, 2013. s. 137-142. ISBN: 978-80-8076-109- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L.; ŠKOLAŘ, J.; ŠŤASTNÍK, S.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I. Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení. In 8. seminár Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava: Jaga, 2013. s. 85-90. ISBN: 978-80-8076-109- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Deterministic And Probabilistic Design Of Concrete Structures - Environmental Aspects. In First International Conference on Concrete Sustainability, ICCS13. Tokyo: Japan Concrete Institute, 2013. s. 637-642. ISBN: 978-4-86384-041- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Optimization of Concrete Structures Design with Environmental Aspects Inclusion. In First International Conference on Concrete Sustainability, ICCS13. Tokyo: Japan Concrete Institute, 2013. s. 643-650. ISBN: 978-4-86384-041- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. RC frame structure strengthening by reason of insufficient concrete strength. In Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XIII. WIT Transactions on the Built Environment. Southampton: Wit Press, 2013. s. 135-146. ISBN: 978-1-84564-730- 8. ISSN: 1743- 3509.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Strengthening of an RC Frame Structure with Insufficient Concrete Strength. In Advances in Cement and Concrete Technology in Africa. Berlin: BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, 2013. s. 1-8. ISBN: 978-3-9815360-3- 4.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Alternatívny návrh realizácie sanácie železobetonového skeletu. Stavebné materiály, 2013, roč. IX. (2013), č. 2, s. 16-19. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimental Verification of the Behavior of Concrete Members with FRP Reinforcement Exposed to Fire. In FRPRCS-11: 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures. Guimaraes: University of Minho, 2013. s. 1-8. ISBN: 978-972-8692-84- 1.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V. Newly developed anchoring element for prestressed FRP reinforcement – functionality and design. In FRPRCS-11: 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures. Guimaraes: University of Minho, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-972-8692-84- 1.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; RŮŽIČKOVÁ, J. Rizikové faktory ovlivňující spolehlivost stávajících lehkých střešních konstrukcí. Soudní inženýrství, 2013, roč. 24, č. 1, s. 49-55. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M.; KUČEROVÁ, A. Design of the resistant structures reinforced by inner FRP reinforcement. In 20th Czech Concrete dya 2013 (20. Betonářské dny 2013). 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2013. s. 429-433. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. EFFECT OF FIRE ON FRP REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. In CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013. 1. Praha: GRADA Publishing, 2013. s. 493-496. ISBN: 978-80-247-5015- 6.
  Detail

  HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. EFFECT OF CONCRETE COVER ON DEVELOPING LENGTHS OF FRP BARS. In CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013. 1. Praha: GRADA Publications, 2013. s. 357-360. ISBN: 978-80-247-5015- 6.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. OPTIMIZED DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES WITH REGARD TO ENVIRONMENTAL ASPECTS. In CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013. 1. Praha: Grada Publication, 2013. s. 473-476. ISBN: 978-80-247-5018- 7.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. BEHAVIOUR OF FRP REINFORCED CONCRETE PANELS UNDER EFFECT OF FIRE. In fib Symposium - Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling and Construction. 1. Tel- Aviv: TECHNION printing unit, 2013. s. 557-560. ISBN: 978-965-92039-0- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Strengthening of an RC Frame Structure – Design Alternatives and Final Solution. In Proceedings of IX International Congress on Pathology and Repair of Structures - Cinpar 2013. 1. Joao Pessoa, Brazil: IFPB, GMAT, 2013. s. 1-14. ISBN: 978-85-63406-30-9.
  Detail

 • 2012

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Optimized Design of Concrete Structures Considering Environmental Aspects. In Proceedings of the First International Conference on Performance-based and Life-cycle Structural Engineering (PLSE 2012). 1. Hong Kong, China: The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China, 2012. s. 1793-1801. ISBN: 978-988-15439-3- 6.
  Detail

  KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I. Zesilování železobetnových prvků pomocí kompozitní NSM výztuže. In Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojené s výstavou BETON 2012. 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 461-465. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D. Problémy s optimalizací sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let. Soudní inženýrství, 2012, roč. 2012 (23), č. 3, s. 176-179. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M. Optimization of reinforced concrete and reinforced fibre concrete pole design. In 8th RILEM International Symposium on Fibre Reinforced Concrete :(BEFIB 2012) : Challenges and Opportunities. 1. Bagneux: RILEM, 2012. s. 1-9. ISBN: 978-2-35158-132- 2.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D. Environmental aspects of optimized design of concrete structures. In Concrete in the Low Carbon Era. 1. Dundee, UK: University of Dundee – Concrete Technology Unit, 2012. s. 122-133. ISBN: 978-0-9573263-0- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D.; ZLÁMAL, M. Comparison of Deterministic and Probabilistic Design (environmental aspects). In Numerical Modeling Strategies for Sustainable Concrete Structures. Aix-en-Provence, France: AFGC, 2012. s. 1-8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Optimized design of concrete structures considering environmental aspects and life time assessment. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 20379). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. s. 138-143. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Zesílení betonové konstrukce - analýza, varianty návrhu a realizace. Beton TKS, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 20-24. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Probability based optimized design of concrete structures. In Life- Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure System. London: Taylor & Francis Group, London, 2012. s. 2345-2350. ISBN: 978-0-415-62126- 7.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M. Strengthening of circular reinforced concrete columns using FRP wrap. In Conference Proceedings - 1st CECOM 2012 CONFERENCE. 1. Lodz, Republika Polsko: Publisher Lodz University of Technology, 2012. s. 11-12. ISBN: 978-83-7283-514- 7.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Approaches to the design of masonry vaults strengthened by additionally inserted reinforcement. In Structural Faults and Repair - 2012. 1. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2012. s. 93-94. ISBN: 0-947644-59- 8.
  Detail | WWW

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J. Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Problémy hurdiskových stropov. Stavebné materiály, 2012, roč. 8, č. 2, s. 12-14. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Návrh a realizace sanace železobetonového skeletu. In Betonárské dni 2012, Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2012. s. 331-336. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Sanace železobetonového skeletu budovy univerzity v Olomouci. In 19th Czech Concrete day 2012/ 19. Betonářské dny 2012. Proceedings / Sborník příspěvků. Praha: ČBS Servis, 2012. s. 273-278. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimetální ověření únosnosti dřevobetonových spřažených trámů zesílených cfrp lamelami. In 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 342-347. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Chování panelů vyztužených frp výztuží při účincích požáru. In 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 557-562. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování sloupů ovinutím FRP tkaninou. In Sborník Konference sanace a rekonstrukce 2012. stavebnictví. Brno: SSBK, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. s. 328-337. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Approaches to the design of masonry vaults strengthened by additionally inserted reinforcement. In Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - CD Book. Edinburgh, UK: Engineering technic press, 2012. s. 1-14. ISBN: 0-947644-71- 7.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. OPTIONS FOR THE STRENGTHENING OF AN RC FRAME STRUCTURE WITH INSUFFICIENT CONCRETE STRENGTH. In Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - CD Book. Edinburgh, UK: Engineering technic press, 2012. s. 1-8. ISBN: 0-947644-71- 7.
  Detail

  GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Kotvení předpjaté FRP výtuže pro betonové konstrukce. In ExFosS 2012 (Expert Forensis Science) XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 159-264. ISBN: 978-80-214-4412- 6.
  Detail

  KOSTIHA, V.; MANSOUR, M.; GIRGLE, F.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování sloupů ovinutím kompozitní tkaninou. In Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojenés výstavou BETON 2012. 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 225-230. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Sanace železobetonového skeletu. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 45-52. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

 • 2011

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; PLŠEK, J.; ŠIMŮNEK, P. Life Time Assesment and Deterministic Based Optimization of Concrete Structure Design. In Mendel 2011 -17th. International Conference of Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. s. 301-306. ISBN: 978-80-214-4302- 0. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Nový systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Materiály pro stavbu, 2011, roč. 17, č. 3/ 2011, s. 30-32. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Varianty sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let. In Zborník prednášok zo 7. seminára Sanácia betónových konštrukcií. 1. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, 2011. s. 111-116. ISBN: 978-80-8076-095- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I. Popis některých oblastí aplikovaného výzkumu na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. s. 44-49. ISBN: 978-80-553-0748- 0.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Probabilistic and Optimized Design of Concrete Structures. In fib Symposium Prague 2011 Concrete engineering for excellence and efficiency. Praha: CBS Servis, 2011. s. 1033-1036. ISBN: 978-80-87158-29- 6.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; VÍTEK, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J. SLEDOVÁNÍ KVALITY BETONŮ PŘI EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍ. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 186-193. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F. Problémy a současná situace hurdiskových stropů. Soudní inženýrství, 2011, roč. 22, č. 2- 3, s. 99-103. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F. Problémy a současná situace hurdiskových stropů. In Sborník XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2011. Brno: VUT Brno, 2011. s. 456-462. ISBN: 978-80-214-4238- 2.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. Vědecko- výzkumná činnost na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. s. 50-56. ISBN: 978-80-553-0748- 0.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D.; ZLÁMAL, M. Fully probabilistic design – the way for optimising of concrete structures. IBRACON Structures and Materials Journal, 2011, roč. 4, č. 2, s. 173-178. ISSN: 1983- 4195.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování zděných kleneb dodatečně vkládanou výztuží. Stavební obzor, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 225-232. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; ŠTĚPÁNEK, P.; JURÁK, P. Weibull Fuzzy Probability Distribution for Reliability of Concrete Struktures. Engineering Mechanics, 2011, roč. 17, č. 5/ 6, s. 363-372. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 2/ 2011, s. 42-49. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. A probabilistic approach to the environmental evaluation of concrete structures. In Design of Concrete Structures and Bridges Using Eurocodes, Proccedings of Workshop. Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 29-36. ISBN: 978-80-8076-094- 6.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Návrh stavebních konstrukcí s použitím simulačních metod. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2, s. 146-155. ISSN: 1210- 8022.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; DANĚK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M. Experimentální ověření chování předpjatých sloupů z odstřeďovaného betonu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. 1. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 401-410. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
  Detail

 • 2010

  ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Anchoring method for prestressing of FRP reinforcement. In Proceedings of the 35th Conference on Our World in Concrete & Structures. Singapore: CI- Premier PTE LTD, 2010. s. 107-117. ISBN: 978-981-08-5200- 9.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; POPELA, P. Návrh betonových konstrukcí pravdpodobnostní metodou. In 17. Betonářské dny 2010, Sborník ke konferenci. Praha: ČBS, 2010. s. 79-84. ISBN: 978-80-87158-28- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 6, s. 305-310. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P. Optimization of concrete structures design. In Mendel 2010 16th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: VUT FSI Brno, 2010. s. 434-440. ISBN: 978-80-214-4120- 0. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb. In Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 197-205. ISBN: 978-80-214-4037- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D. New anchoring method for prestressed FRP reinforcement. In The Third International fib Congress and Exhibition, Proceedings Disc. Washington. D.C.: PCI, 2010. s. 1-12. ISBN: 978-0-937040-90- 4.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D. Teoretické základy pro optimalizovaný návrh výztuže železobetonových rámových konstrukcí. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 7, s. 193-196. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M. Možnosti optimalizace návrhu železobetonových konstrukcí. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 8, s. 229-233. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ĎURECH, D.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Renovation of bridge using GFRP reinforced concrete slabs. In CESB 10 - Central Europe towards Suistainable Building from Theory to Practise. 2010. s. 375-378. ISBN: 978-80-247-3624- 2.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of building structures II (RBSO). Engineering Mechanics, 2010, roč. 17, č. 5/ 6, s. 322-338. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Optimization of Reinforcement of RC Framed Structures. Engineering Mechanics, 2010, roč. 17, č. 5/ 6, s. 285-297. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Úsporný návrh betonových konstrukcí pomocí plně pravděpodobnostního přístupu. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 1, s. 48-55. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of building structures I (DBSO). Engineering Mechanics, 2010, roč. 17, č. 5/ 6, s. 307-322. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Fully probabilistic design of concrete structures. In Mendel 2010, 16th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: VUT v Brně, FSI, 2010. s. 426-433. ISBN: 978-80-214-4120- 0. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČEK, L.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpjetí). Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 5, s. 239-245. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. The Way for Optimising of Concrete Structures: Fully Probabilistic Design. In Design of Concrete Structures Using EN 1992-1- 1. Praha: CTU Prague, 2010. s. 291-298. ISBN: 978-80-01-04581- 7.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; LANÍKOVÁ, I. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 5/ 2010, s. 74-79. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KARPÍŠEK, Z.; POPELA, P.; GIRGLE, F. Srovnání návrhu betonových konstrukcí pravděpodobnostní metodou a metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. In Betonárske dni 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 257-262. ISBN: 978-80-8076-089- 2.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; ĎURECH, D. Nový kotevní systém předpjaté FRP výztuže. In Betonárske dni 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 385-390. ISBN: 978-80-8076-089- 2.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ĎURECH, D.; HORÁK, D. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. In Sborník ke konferenci 17. Betonářské dny 2010. 2010. s. 207-212. ISBN: 978-80-87158-28- 9.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Moderní navrhování stavebních konstrukcí na bázi plně pravděpodobnostního přístupu. In Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 206-217. ISBN: 978-80-214-4037- 1.
  Detail

  OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D. Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpětí). In Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 218-227. ISBN: 978-80-214-4037- 1.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of masonry vaulted structures. In CESB 10 - Central Europe towards, sustainable buildings from theory to practise. Praha: Fakulta stavební, ČVUT, 2010. s. 221-224. ISBN: 978-80-247-3624- 2.
  Detail

  PROCHÁZKA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; FILLO, L.; KALNÝ, M.; ŠRŮMA, V.; NAVRÁTIL, J.; VÍTEK, J. Navrhování betonových konstrukcí podle norem EN 1992 (Eurokódu 2) Část 2: Předpjatý beton. 1. 1. Praha: ČBS Servis, 2010. 248 s. ISBN: 978-80-87158-21- 0.
  Detail

 • 2009

  ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování konstrukcí FRP výztužemi. In Zborník príspevkov zo 6. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Bratistava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, 2009. s. 120-124. ISBN: 978-80-227-3215- 4.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Poruchy podlahových desek. Interiér, 2009, roč. 12, č. 1, s. 66-68. ISSN: 1214- 4584.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Výztuže do betonu a stavební pletivo. In Nové Rochlovy stavební tabulky 1. 2009. Praha: INCON- F, 2009. s. 69-79. ISBN: 978-80-903889-1- 8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Additional Strengthening of Masonry Vaulted Structures by Nonprestressed Reinforcement. In Protection of structures against hazards - Proceedings of the 4th International Conference. 2009. Peking: CI- PREMIER PTE LTD, 2009. s. 63-74. ISBN: 978-981-08-3244- 5.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Moderné trendy zosilnenia konštrukcií. Eurostav, 2009, roč. 5, č. 11, s. 42-45. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Moderní trendy zesilování konstrukcí. Realizace staveb, 2009, roč. 4, č. 5, s. 44-47. ISSN: 1802- 0631.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Vady a poruchy nosných betonových a zděných konstrukcí a jejich eliminace zesilováním pomocí FRP materiálů. In Sborník příspěvků XVIII Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. 2009. Brno: VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2009. s. 255-261. ISBN: 978-80-214-3808- 8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Vady a poruchy nosných betonových a zděných konstrukcí a jejich eliminace zesilováním pomocí FRP materiálů. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 4, s. 208-213. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Použitelnost a trvanlivost. In Navrhování betonových konstrukcí 1, Prvky z prostého a železového betonu. 2009. Praha: ČBS Servis, 2009. s. 234-261. ISBN: 978-80-903807-5- 2.
  Detail

  HORÁK, D.; PESLAR, P.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Testing and modelling of anchorage length with frp reinforcement. In Technical Sheets 2008 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. s. 119-120. ISBN: 978-80-01-04460- 5.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Havárie hurdiskových stropů. In Zborník príspevkov zo 6. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Bratistava: Združenie pro sanáciu betónových konštrukcíí pri SZSI, 2009. s. 17-22. ISBN: 978-80-227-3215- 4.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Pravděpodobnostní posouzení stožáru z odstřeďovaného betonu. In IDEAS 09. Ostrava: VŠB- Technická universita Ostrava, 2009. s. 105-106. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

  HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Vývoj nekovových výztuží 1. Materiály pro stavbu, 2009, roč. 2009, č. 01, s. 28-33. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Additional strengthening of masonry vaulted structures by nonprestressed reinforcement. ACEE - Journal of architecture, civil engineering and environment, 2009, roč. 2, č. 3, s. 85-90. ISSN: 1899- 0142.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Dodatečné zesilování zděných kleneb nepředpjatou výztuží. In IDEAS 09. Ostrava: VŠB- Technická universita Ostrava, 2009. s. 113-114. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů. In Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. s. 125-126. ISBN: 978-80-01-04457- 5.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Poznatky z havárií stropních konstrukcí z desek Hurdis. In XII. Mezinárodná vědecká konference, Inženýrské konstrukce. Brno: CERM, 2009. s. 99-102. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování konstrukcí z betonů ultravysokých pevností. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 10/ 2009, s. 289-295. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; PESLAR, P. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. In IDEAS 09. VŠB-TU Ostrava 17.listopadu 15/ 2172, 708 33 Ostrava - Poruba: VŠB- TU Ostrava, 2009. s. 107-108. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimised design of poles. In Technical sheets 2008, Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. s. 123-124. ISBN: 978-80-01-04460- 5.
  Detail

  HORÁK, D.; PESLAR, P.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Zkoušení a modelování kotevních délek nekovových výztuží. In Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. s. 121-122. ISBN: 978-80-01-04457- 5.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Analýza prutových konstrukcí se zahrnutím geometrické nelinearity. In Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. s. 129-130. ISBN: 978-80-01-04457- 5.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Analysis of composite bar structures with regard to geometrical nonlinearity. In Technical Sheets 2008, Part2: Application of Advanced Materials in Integrated Design of Structures. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. s. 127-128. ISBN: 978-80-01-04460- 5.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Simulace chování dodatečně zesílených zděných kleneb a interakce s nadložím. In Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. s. 131-132. ISBN: 978-80-01-04457- 5.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Behaviour of additionally strengthened masonry vaults. In Technical Sheets 2008, Part2: Application of Advanced Materials in Integrated Design of Structures. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. s. 129-130. ISBN: 978-80-01-04460- 5.
  Detail

  HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. New prestressing system for FRP reinforcement in concrete structures. In Proceedings of the 9th International Symposium on Fiber- Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Sydney: The University of Adelaide, 2009. s. 1 (- s.)ISBN: 978-0-9806755-0- 4.
  Detail

  KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Výzkum kazetových železobetonových stropních desek. Materiály pro stavbu, 2009, roč. 15, č. 1, s. 34-37. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Vývoj nekovových výztuží 2. Materiály pro stavbu, 2009, roč. 2009, č. 02, s. 28-31. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

 • 2008

  PESLAR, P.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F. Vývoj a vlastnosti vnitřní FRP výztuže. In 15. BETONÁŘSKÉ DNY 2008 Konference s mezinárodní účastí Sborník příspěvků. ČVUT Praha: ČBS servis,s.r. o, 2008. s. 282-290. ISBN: 978-80-87158-11- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. General material data and seismic resistance of cable trays. In Technical Sheets 2007 Part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 141-142. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. Nový systém kotvení předepnuté FRP výztuže v betonových prvcích. In Sborník ke konferenci 15. Betonářské dny 2008. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2008. s. 291-296. ISBN: 978-80-87158-11- 1.
  Detail

  HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J. Fibre Reinforced Concrete: Interaction between Reinforcement and Concrete. In Harnessing Fibres for Concrete Construction. Bracknell: IHS BRE Press, 2008. s. 75-86. ISBN: 978-1-84806-042- 5.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D. Strengthening of Masonry Structures: Application of Non- prestressed Reinforcement. In Precast Concrete: Towards Lean Construction. Bracknell: IHS BRE Press, 2008. s. 87-96. ISBN: 978-1-84806-038- 8.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. STRENGTHENING OF MASONRY VAULTED STRUCTURES. In AMCM´2008 - Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures. LODZ, POLSKO: FCE, TU LODZ, 2008. s. 365-366. ISBN: 978-83-7283-263- 4.
  Detail

  HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Anchoring Systems for Prestressed FRP Reinforcement. In Proceedings of Life Cycle Assessment, Optimisation, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: CERM s.r.o., 2008. s. 105-110. ISBN: 978-80-214-3773- 9.
  Detail

  KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizace kazetových desek. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 243-248. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Některé poznatky z havárií hurdiskových stropů. In 5. konference Zděné a smíšené konstrukce 2008. Praha: ČBS Srvis, s.r.o., 2008. s. 105-110. ISBN: 978-80-87158-10- 4.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Stožáry z předpjatého betonu - parametrické studie pro optimalizaci návrhu. In REQUEST ´08, sborník konference CQR. Brno: VUT v Brně, FSI CQR, 2008. s. 122-127. ISBN: 978-80-214-3774- 6.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Zděné klenby dodatečně vyztužené nepředpjatou výztuží. In Sborník příspěvků - 5. konference Zděné a Smíšené Konstrukce 2008. Brno: ČBS servis, s.r.o., 2008. s. 111-116. ISBN: 978-80-87158-10- 4.
  Detail

  HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Rozdíly v chování betonových prvků vyztužených betonářskou výztuží a FRP výztuží - experiment, model, norma. In Stavebné materiály a zkúšobnictvo 2008, 5. ročník medzinárodnej konferencie. Stúpava, SK: Orgware, 2008. s. 213-218.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of prestressed poles from spun concrete. In Life cycle assessment, optimisation, behaviour and properties of cencrete structures. Brno: CERM, 2008. s. 180-185. ISBN: 978-80-214-3773- 9.
  Detail

  KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Analysis and verification of properties of waffle slabs. In Technical Sheets 2008 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 89-90. ISBN: 978-80-01-04460- 5.
  Detail

  KRŮPA, P.; PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Betony s odpadními příměsemi a FRP výztuží, jednoduché nosníky. In Technické listy 2008 Soubor technických listů řešení. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 87-88. ISBN: 978-80-01-04457- 5.
  Detail

  KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Analýza a ověření vlastností kazetových desek. In Technické listy 2008 Soubor technických listů řešení. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 91-92. ISBN: 978-80-01-04457- 5.
  Detail

  KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Analýza a ověření vlastností kazetových desek. CIDEAS. 2008. s. 0 ( s.)
  Detail

  KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Betony s odpadními přísadami a FRP výztuží, jednoduché nosníky. CIDEAS. 2008. s. 0 ( s.)
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů. CIDEAS. 2008. s. 1-11.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizace železobetonového průřezu se zahrnutím spolehlivost. In Request 08 Sborník konference CQR. 2008. Brno: VUT Brno - FSI - Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, 2008. s. 171-180. ISBN: 978-80-214-3774- 6.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of concrete structures. In Life cycle assessment, optimisation, behaviour and properties of concrete and concrete structures. 2008. Brno: CERM, 2008. s. 230-237. ISBN: 978-80-214-3773- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Moderní trendy zesilování konstrukcí. In Sborník příspěvků z konference Beton 08. 2008. Praha: ČVUT FAST, 2008. s. 89-97. ISBN: 978-80-01-04068- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Optimization of concrete structures. In 33rd Conference on Our World in Concrete & Structures. 2008. Singapore: CI- Premier Conference, 2008. s. 81-96. ISBN: 978-981-08-0412- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Moderní trendy zesilování konstrukcí. In Betonárske dni 2008. 2008. Bratislava: Vydavatelstvo STU, 2008. s. 297-304. ISBN: 978-80-227-2969- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování zděných konstrukcí. In Sborník příspěvků 5. konference Zděné a smíšené konstrukce 2008. 2008. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2008. s. 74-81. ISBN: 978-80-87158-10- 4.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Betonové konstrukce se zvýšenou odolnosti proti agresivním vlivům. In Sborník přísěvků 15. Betonářské dny 2008. 2008. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2008. s. 76-82. ISBN: 978-80-87158-11- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Design of Anchorage of Glued External Reinforcement Affected by Thermal Degradation of Concrete. In ACI/ CANMET International Conference on High Performance Concrete Structures and Materials. 2008. Manaus, Brazil: 2008. s. 1-13. ISBN: 978-0-87031-277- 9.
  Detail

  FILLO, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Nosný beton výškových budov. In Konference Beton 08. 2008. Praha: ČVUT FAST, 2008. s. 117-120. ISBN: 978-80-01-04068- 3.
  Detail

  ŠVAŘÍČEK, L.; ZMEK, B.; ŠTĚPÁNEK, P. Statický přepočet atypické stropní konstrukce. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 143-148. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Structural optimisation of concrete structures. In Proceedings of the International Conference LC2008. 2008. Brno: CERM, s.r. o, 2008. s. 277-284. ISBN: 978-80-214-3773- 9.
  Detail

  ŠVAŘÍČEK, L.; ZMEK, B.; ŠTĚPÁNEK, P. Průzkum atypické stropní konstrukce. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 76-82. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Methods and trends for strengthening of concrete and masonry structures. In Proceedings from CINPAR 2008. 2008. Portugal: 2008. s. 1-20. ISBN: 978-989-95695-3- 9.
  Detail

  OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Parametrická studie vlivu dodatečného předpětí na objekty v konstrukčním systému panelové soustavy P1. 11. In Zborník prednášok z 2. mezinárodné konferencii Technológie opráv a údržby stavieb. 200. Žilina: Krupa print, s.r.o., 2008. s. 150-155. ISBN: 978-80-969681-6- 9.
  Detail

  OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Modelování mechanického chování styků panelových objektů. In Zborník prednášok z 2. mezinárodnej konferencii Technológia opráv a údržby stavieb. 2008. Žilina: Krupa print, s.r.o., 2008. s. 144-149. ISBN: 978-80-969681-6- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D. Degradation of the anchorage zones of externally bonded reinforcement caused by thermal effects. In Proceedings from 4th Internacional Conference on Structural Defects and repair, CINPAR 2008. 2008. Portugal: University of Aveiro, 2008. s. 1-11. ISBN: 978-989-95695-3- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J. Optimized design of concrete structures from the environmental point of view. In Proceeding of World sustainable building conference 2008. 2008. Melbourne: CIB, 2008. s. 1-8. ISBN: 978-0-646-50372- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Strengthening of concrete structures with FRP materials - influence of thermal degradation. In 5th International Specialty Conference on Fibre Reinforced Materials. Singapur: 2008. s. 100-110. ISBN: 978-9-8108-0413-8.
  Detail

  SAKAI, K.; KAWAI, K.; HÁJEK, P.; HISADA, M.; KJEPSO, A.; MIZUGUCHI, H.; NOGUCHI, T.; ŠTĚPÁNEK, P.; TAMURA, M. Environmental design of concrete structures - general principles. 2008. 2008. Switzerland: fib, 2008. 48 s. ISBN: 978-2-88394-087- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Structures strengthening with FRP. In The conference proceedings "Stavebné materiály a skúšobníctvo". 2008. Stupava, SK: ORGWARE, 2008. s. 45-52.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. New methods and trends for strengthening of concrete and masonry structures. In WTA Almanach 2008 "Restauration and Building- Physics. 2008. Munchen: WTA Publication, 2008. s. 83-109. ISBN: 978-3-937066-08- 0.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Parametrická studie optimalizace návrhu kolektoru s vlivem účelové funkce a výztuží. In Technické listy 2007, Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 137-138. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Parametric study of a collector optimisation with varying objective function and type of reinforcement. In Technical Sheets 2007 Part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 137-138. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  HORÁK, D.; JANDA, L.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Soudržnost nekovových výztuží s betonem. In Technické listy 2007, Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 127-128. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  HORÁK, D.; JANDA, L.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Cohesion between non- metallic reinforcement and concrete. In Technical Sheets 2007 Part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 127-128. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  HORÁK, D.; PESLAR, P.; JANDA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Zkoušení a modelování betonových prvků vyztužených frp výztuží. In Technické listy 2007, Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 129-130. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  HORÁK, D.; PESLAR, P.; JANDA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Testing and modelling of concrete members reinforced with frp reinforcement. In Technical Sheets 2007 Part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 129-130. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. Základní materiálová data a seizmická odolnost kabelových lávek. In Technické listy 2007, Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 141-142. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  KRŮPA, P.; PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Concretes with addition of waste materials and FRP reinforcement, single span beams. In Technical Sheets 2008 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04460- 5.
  Detail

 • 2007

  KRŮPA, P.; HORÁK, D.; JANDA, L.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Vybrané materiálové charakteristiky betonů s příměsí odpadových materiálů. CIDEAS. 2007. s. 0 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; KRÁTKÝ, J.; VAŠKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, J.; KOHOUTKOVÁ, A. Navrhování betonových konstrukcí 1, Prvky z prostého a železového betonu. 1. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2007. 316 s. ISBN: 978-80-903807-5- 2.
  Detail

  KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Stropní konstrukce z pohledu nákladů a jejich optimalizace. 14. Betonářské dny 2007 Konference s mezinárodní účastí -prezentace posteru-. 2007.
  Detail

  KRŮPA, P.; HORÁK, D.; JANDA, L.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Representative material characteristics of concrete containing waste material admixtures. In Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 0 ( s.)ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Floor slabs - aplication of waste materials and environmental aspects. In Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 0 ( s.)ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimised design of the spun concrete poles - parametric studies. In Technical Sheets 2007, Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie. CIDEAS. 2007. s. 1-17.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Deterministic and Reliability Based Structural Optimization of Concretece Cross- Section. Journal of Advanced Concrete Techlology, 2007, roč. 5, č. 1, s. 63-74. ISSN: 1346- 8014.
  Detail

  PLŠEK, J. Dílčí výzkumná zpráva za rok 2006. In Technické listy 2006 - Soubor technických listů řešení. 2007. Praha: CVUT, 2007. s. 0-0. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. RBSO optimalizace stavebních konstrukcí. In Technické listy 2006 - Soubor technických listů řešení. 2007. Praha: CVUT, 2007. s. 2514-2515. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  PLŠEK, J. Optimalizace: cesta ke zkvalitnění návrhu betonových konstrukcí. In 14. Betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, 2007. s. 248-253. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  PLŠEK, J. Dílčí výzkumná zpráva za rok 2007. Technické listy 2006 - Soubor technických listů řešení. 2007. Praha: CVUT, 2007. s. 0-0. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. RBSO optimisation of building structures. In Technical Sheets 2006, Technical sheets of results. 2007. Praha: CVUT, 2007. s. 2514-2515. ISBN: 978-80-01-04054- 6.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. CHOVÁNÍ DODATEČNĚ ZESÍLENÝCH ZDĚNÝCH KLENEB. In Technické listy 2007, Soubor technických listů řešení. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 2.5.1.5- 4 ( s.)ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. BEHAVIOUR OF ADDITIONALLY STRENGTHENED MASONRY VAULTS. In Technical Sheets 2007, Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 2.5.1.5- 4 ( s.)ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J. Influence of thermal degradation on anchorage zones of bonded reinforcement. In FRACTURE MECHANICS OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, VOLS 1- 3. Leiden: Taylor & Francis, 2007. s. 1213-1218. ISBN: 978-0-415-44066- 0.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Design of concrete structures - environmental aspects. In XIth International Conference of Research Institute of Building Materials " Ecology and new building materials and products. 2007. Telč: Research Institute of Building Materils, 2007. s. 37-41. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Některé zajímavé aplikace FRP materiálů při vyztužování a zesilování betonových konstrukcí. In Zborník prednášok z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty TU v Košiciach " Betonové konštrukcie a mosty. 2007. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 161-166. ISBN: 978-80-8073-790- 0.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Poruchy hurdisek při experimentu a v praxi. In Sborník z Česko- Slovenské konference EXPERIMENT O7. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 449-454. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování betonových konstrukcí pomocí FRP materiálů. In Sanace 2007 - sborník přednášek. 2007. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 213-217.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Environmentální aspekty sanací betonových konstrukcí. In Sanace 2007 - sborník přednášek. 2007. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 218-224.
  Detail

  JANDA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Možnosti uplatnění nekovové výztuže v dnešních konstrukcích. In Sanace 2007 - Sborník přednášek. 2007. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 477-482.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Environmental aspects of concrete structures design. In Fibre Concrete 2007 - Proceedings of 4th International Conference. 2007. Prague: Faculty of Civil Engineering, 2007. s. 33-38. ISBN: 978-80-01-03740- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Poruchy stropních konstrukcí z desek hurdis. Stavebnictví, 2007, roč. 2007, č. 11- 12, s. 66-70. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Využití FRP při vyztužování a zesilování. In Kolokvium SVĚTOVÝ BETON 2002-2006 - Sborník příspěvků. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r. o, 2007. s. 123-135. ISBN: 80-903807-3- 5.
  Detail

  HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P. Development of new non- metalic concrete reinforcement. In CESB 07 Prague Conference. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 792-797. ISBN: 978-80-903807-8- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; JANDA, L. Problematika navrhování konstrukcí s kompozitní výztuží. In Sborník příspěvků XVI. konference absolventů studia technického znalectví. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 88-94.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; JANDA, L. Problematika statického návrhu konstrukcí s kompozitní výztuží. Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 1, s. 47-53. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KRŮPA, P.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Vláknové kompozity jako hlavní výztuž betonu. In Ecology and new building materials and products (příspěvek jen v přiloženém CD). Brno: 2007. s. 0 ( s.)ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  JANDA, L.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P. Matematické modelování prvků s nekovovou kompozitní výztuží. In EXPERIMENT `07 Sborník / Proceedings. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 245-252. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P. STRENGTHENING OF MASONY VAULTS AND INTERACTION OF VAULTS WITH OVERBURDEN. In Proceedings of the international Symposium SHH07 - Studies on historical heritage. 2007. Istanbul - Turecko: Maya Basin Yayin, 2007. s. 585-590. ISBN: 978-975-461-433- 6.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P. ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KLENEB A JEJICH INTERAKCE S NADLOŽÍM. In Sborník příspěvků z česko-slovenské konference "EXPERIMENT 07". Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 547-552. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Interaction between non- metallic reinforcement and concrete. In Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress, 2007. s. 215-220. ISBN: 978-90-5966-054- 0.
  Detail

  HORÁK, D.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P.; PROKEŠ, J. Problémy při zkoušení nekovové výztuže. In EXPERIMENT `07 Sborník / Proceedings. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 241-244. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásad ČSN EN 1992-1- 1. In ZBORNÍK príspevkov z VIII. VEDECKEJ KONFERENCIE STAVEBVEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERSITY V KOŠICIACH. Košice: 2007. s. 93-98. ISBN: 978-80-8073-790- 0.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimised design of the spun concrete poles in accordance with ČSN EN 1992-1- 1. In Ecology and new building materials and products. Brno: 2007. s. 341-344. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie. In Konference s mezinárodní účastí 14. Betonářské dny 2007. Praha: ČBS, 2007. s. 421-426. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  JANDA, L.; PESLAR, P.; KRŮPA, P.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Matematické modelování betonových konstrukcí vyztužených FRP výztuží. In 14. Betonářské dny 2007 Konference s mezinárodní účastí Sborník příspěvků. ČVUT Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 332-340. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Stropní desky - aplikace odpadů a environmentální hlediska. In Technické listy 2007 Soubor technických listů řešení. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 0 ( s.)ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  KRŮPA, P.; HORÁK, D.; JANDA, L.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Vybrané materiálové charakteristiky betonů s příměsí odpadových materiálů. In Technické listy 2007 Soubor technických listů řešení. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 0 ( s.)ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; KALA, J. Design of eartfquake resistance enhancements of the Dukovany nuclear power plant Building structures. In Nuclear power plant life management. Šanghai, Čína: 2007. s. 1-8.
  Detail

  HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Concrete and masonry elements reinforced with newly developed FRP reinforcement. In Proceedings of the First Asia-Pacific Conference on FRP in Structures (Volume I). Hong Kong: The University of Hong Kong, 2007. s. 353-358. ISBN: 978-962-8014-14- 9.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie. In Technické listy 2007, Soubor technických listů řešení. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of masonry and concrete structures. In 11th international Conference on Inspection appraisal repairs and maintance of structures. 2007. North Cyprus: MINAS Turizm, 2007. s. 55-69. ISBN: 978-981-05-8192-3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. The design of concrete structures from the enviromental poin of view. In 11th international Conference on Inspection appraisal repairs and maintance of structures. 2007. North Cyprus: MINAS Turizm, 2007. s. 319-326. ISBN: 978-981-05-8192-3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P.; HORÁK, D. Některé nové poznatky v návrhu a vývoji FRP materiálů pro betonové konstrukce. In Zborník prednášok VIII. vedeckej konferencii Stavebnej fakulty TU v Košiciach "Betonové konštrukcie a mosty". 2007. Košice: Technická univerzita v Kočiciach, 2007. s. 167-174. ISBN: 978-80-8073-790- 0.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Možnosti stochastického programování ve vztahu k optimalizovanému návrhu betonových konstrukcí. In Sborník příspěvků 14. betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 254-261. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Concrete and masonry elements reinforced with newly developed FRP reinforcement. In Proceedings of the First ASIA-PACIFIC Conference onf FRP in Structures - APFIS 2007. 2007. Hong Kong: Department of Civil Engineering, The University of Hong Kong, 2007. s. 353-358. ISBN: 978-962-8014-14- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J. Basic formulation of environmental design, maintenance and repair optimization of concrete structures. In Central Europe towards Sustainable Building - proceedings (Volume 2). 2007. Praha: CBS Servis, s.r.o., 2007. s. 758-765. ISBN: 978-80-903807-8- 3.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of reinforced concrete cross- section. Engenharia Estudo e Pesquisa, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 24-36. ISSN: 1415- 3025.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of arched masonry bridges with retrofitting reinforcement - research and practice. In Proceedings from Fifth international conference oncurrent and future trends in Bridge design, construction and maintenance. 2007. Beijing: ICE Institution, 2007. s. 396-405. ISBN: 978-0-7277-3593- 5.
  Detail

  KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Stropní desky - aplikace odpadů a environmentální hlediska. CIDEAS. 2007. s. 0 ( s.)
  Detail

 • 2006

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Dílčí výzkumná zpráva za rok 2005. In Technické listy 2006 - Soubor technických listů řešení. 2007. Praha: CVUT, 2006. s. 0-0. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Parametrická studie statické spolehlivosti panelových objektů soustavy P1. 11. In Betonárské Dni 2006 - Zborník prednášok. 2006. Bratislava: STU Bratislava, Stavebná fakulta, 2006. s. 385-390. ISBN: 80-227-2500- 5.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; KRŮPA, P. Optimalizovaný návrh kompozitních konstrukcí a inženýrských systémů. In Technické listy 2005 - Díl 1: Soubor úvodních technických listů. 2006. Praha: CVUT, 2006. s. 2514-2515. ISBN: 80-01-03486- 0.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. RBSO optimalizace ŽB průřezu. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006. 2006. Brno: CERM, 2006. s. 135-144. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; PLŠEK, J. Utilization of recycled industrial and municipal waste - experimental verification, design methods and verification of its parameters for design. In Technical Sheets 2005 Volume 1: Initial Technical Sheets. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 113-114. ISBN: 80-01-03630- 8.
  Detail

  KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; PLŠEK, J. Utilization of recycled construction waste in building structures - LCA, LCC, optimization. In Technical Sheets 2005 Volume 1: Initial Technical Sheets. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 109-110. ISBN: 80-01-03630- 8.
  Detail

  JANDA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Návrh betonového průřezu vyztuženého nekovovou výztuží. Stavební obzor, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 232-237. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Statická analýza panelového objektu. Beton TKS, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 43-48. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Současnost a budoucnost oboru "Sanace (také betonových) konstrukcí". Beton TKS, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-5. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Stochastic programming, applications in civil engineering. In 19th International Symposium on Mathematical Programming - Abstracts. 2006. Rio de Janeiro, Brazil: COPPE/ UFRJ, 2006. s. 83-83. ISBN: 85-285-0106- X.
  Detail

  NOVOTNÝ, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Seismic analysis of selected structures of the NPP Dukovany - influence modeling on the correctness of results. In Dyna 2006. Brno, ČR: 2006. s. 229-237. ISBN: 80-214-3164- 4.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Optimisation of concrete structures. In Concrete Structures of Traffic Network. 2006. Praha: Edit Centre of CTU in Prague, 2006. s. 412-417. ISBN: 80-903502-8- 3.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. VLIV ZESÍLENÍ DODATEČNĚ VKLÁDANOU KOVOVOU A NEKOVOVOU VÝZTUŽÍ NA ÚNOSNOST ZDĚNÝCH KLENEB. In Sborník příspěvků - 4. konference Zděné a Smíšené Konstrukce 2006. Brno: ČBS servis, s.r.o., 2006. s. 151-155. ISBN: 80-903502-8- 3.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KLENEB DODATEČNĚ VKLÁDANOU KOVOVOU A NEKOVOVOU VÝZTUŽÍ. In Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií - Zborník abstraktov a zborník prispevkov (CD). Košice: TU Košice, Fakulta stavebná, 2006. s. 153-154. ISBN: 80-8073-677- 4.
  Detail

  KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; PLŠEK, J. Využití recyklovaných průmyslových a komunálních odpadů - experimentální ověření, návrhové metody a verifikace jejich parametrů pro návrh. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 113-114. ISBN: 80-01-03486- 0.
  Detail

  KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; PLŠEK, J. Využití recyklovaných stavebních odpadů v konstrukcích budov - LCA, LCC, optimalizace. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 109-110. ISBN: 80-01-03486- 0.
  Detail

  HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. Vývoj nových metod měření přetvoření nekovové výztuže betonu. In WORKSHOP NDT 2006 NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: 2006. s. 38-42. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Trendy a postupy při navrhování betonových konstrukcí - filozofie navrhování. In Betonárske dni 2006 Zborník prednášok. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 2006. s. 428-434. ISBN: 80-227-2500- 5.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Optimisation of concrete structures. In CCC 2006 Proceedings. 2006. Prague: Czech Concrete Society and CBS Servis, s.r.o., 2006. s. 412-417. ISBN: 80-903502-8- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Vady a poruchy podlahových desek - problematika návrhu a provádění. Soudní inženýrství, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 140-148. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Vady a poruchy betonových konstrukcí vodojemů. In Vodojemy 2006. 2006. Vyškov: Vodovody a kanalizace, 2006. s. 23-33.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; DIBELKA, V.; ZLÁMAL, M.; BAJER, M. Návrh autoadaptivních kompozitních konstrukcí. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 133-134. ISBN: 80-01-03486- 0.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; DIBELKA, V.; ZLÁMAL, M.; BAJER, M. Design of self- adaptive composite structures. In Technical sheets 2005, Volume 1: Initial technical sheets. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 133-134. ISBN: 80-01-03630- 8.
  Detail

  HELA, R.; KLABLENA, P.; KRÁTKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Betonové průmyslové podlahy. Betonové stavitelství. Betonové stavitelství. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2006. 152 s. ISBN: 80-86769-73- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizační úlohy v inženýrských úlohách - výzvy a požadavky. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 107-116. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. RBSO optimalizace železobetonového průřezu. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006. 2006. Brno: Vsoké učení technické v Brně, 2006. s. 135-144. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; FOJTL, J.; ZLÁMAL, M. Reinforcing of concrete structures with non- metallic FRP. In 2006.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Vývoj nekovové výztuže pro betonové konstrukce. In Sanace 2006, sobrník přednášek. 2006. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2006. s. 186-190.
  Detail

  OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Vliv dodatečného předpětí na celkovou statickou spolehlivost nosné konstrukce objektu a na dodatečné provádění atypických otvorů v konstrukčním systému panelové soustavy P1. 11. In Sanace 2006 - sborník přednášek. 2006. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2006. s. 215-221.
  Detail

  VAŇURA, T.; ŠTĚPÁNEK, P. Target reliability - Problem of safety of structures. In AED 2006 - sborník příspěvků. 2006. Praha: AED - ČVUT, 2006. s. 185-190.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J. Navrhování betonových konstrukcí s nekovovou výztuží. In Sanace 2006 - sborník přednášek. 2006. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2006. s. 191-196.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; KRÁTKÝ, J.; VAŠKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, J.; KOHOUTKOVÁ, A. Navrhování betonových konstrukcí- 1. Prvky z prostého a železového betonu. 1. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2006. 316 s. ISBN: 80-903807-1- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; ŠIMŮNEK, P. Zvýšení únosnosti a zbytkové životnosti existujících nosných konstrukcí pozemního i dopravního stavitelství. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 133-134. ISBN: 80-01-03486- 0.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; ŠIMŮNEK, P. Improvement of load bearing capacity and residual life- cycles of existing load bearing structures in structural and transport engineering. In Technical Sheets 2005 Volume 1: Initial Technical Sheets. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 133-134. ISBN: 80-01-03630- 8.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásah ČSN EN 1992-1- 1. In Sborník příspěvků "13. Betonářské dny 2006". Praha: ČSB Servis, s.r. o, 2006. s. 256-261. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  HORÁK, D.; FOJTL, J.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Vývoj a zkoušení nové nekovové výztuže. In Sborník příspěvků"13. Betonářské dny 2006". Praha: ČSB Servis, s.r.o., 2006. s. 183-188. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Vady a porcuhy podlahových desek - problematika návrhu a provádění. Soudní inženýrství, 2006, roč. 17- 2006, č. 3, s. 140-148. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KRŮPA, P.; HORÁK, D.; FOJTL, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Betonové konstrukce vyztužené nekovovou kompozitní výztuží. In Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Blansko: Česká stavební společnost WTA CZ, 2006. s. 243-248. ISBN: 80-02-01866- 4.
  Detail

  KRŮPA, P.; HORÁK, D.; FOJTL, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Návrh vnitřní nekovové výztuže a uplatnění při sanacích. In Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Blansko: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2006. s. 249-254. ISBN: 80-02-01866- 4.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Dodatečné zesilování zděných kleneb kovovou a nekovovou výztuží. In Sanace a rekonstrukce staveb 2006 - WTA. Blansko: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2006. s. 347-352. ISBN: 80-02-01866- 4.
  Detail

  KRŮPA, P.; HORÁK, D.; FOJTL, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Fyzikálně- mechanické vlastnosti nekovových výztuží ze skelných a uhlíkových vláken a jejich soudržnost s betonem. In Betonárske dni 2006. Bratislavva: STU v Bratislavě, Stavebná fakulta, 2006. s. 157-162. ISBN: 80-227-2500- 5.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M. Integrovaný návrh nosných konstrukcí ISMD. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 135-136. ISBN: 80-01-03486- 0.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M. Integrated design of load bearing structures ISMD. In Technical sheets 2005, Volume 1: Initial technical sheets. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 135-136. ISBN: 80-01-03630- 8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Additional strengthening of masonry vaults with non- prestressed additional reinforcement. In Structural Faults and Repair - 2006. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2006. s. 149-149. ISBN: 0-947644-59- 8.
  Detail | WWW

  ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; HORÁK, D. Pull-out test of non-metallic FRP reinforcement for concrete structures. In Proceedings of the 4th International Specialty Conference on Fibre Reinforced Materials. Hong Kong, Singapure: CI-PREMIER PTE LTD, 2006. s. 165-172. ISBN: 978-9-8105-5563-4.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; FILIP, M. Masonry structures with an additional reinforcement. In Proceedings of the 10th International Conference on Inspection Appraisal Repairs & Maintenance of Structures. Hong Kong: CI-PREMIER PTE LTD, 2006. s. 371-378. ISBN: 978-9-8105-5562-7.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; KRŮPA, P. OPTIMISED DESIGN OF COMPOSITS STRUCTRUES AND ENGINEERING SYSTEMS. In Technical sheets 2005, Volume 1: Initial technical sheets. 2006. Praha: CVUT, 2006. s. 2514-2515. ISBN: 80-01-03630- 8.
  Detail

 • 2005

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. s. 1-1500.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Moderní trvanlivé konstrukce s nekovovou výztuží. In Sborník odborných příspěvků z konference Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 330-335. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimization of reinforced concrete cross- section subjected to spatial load. In Proceedings of the second international conference Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2005. Pardubice: University of Pardubice, Czech Republic, 2005. s. 280-287. ISBN: 80-7194-769- 5.
  Detail

  FOJTL, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Poznámky k návrhu zesílení betonových prvků lepenými lamelami pro zvýšení únosnosti pro namáhání tahovým ohybem. In Sborník příspěvků 12. Betonářské dny 2005. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 437-440. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

  VÍTEK, L.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P. An Increase of Shielding Construction Efficiency for Linear Accelerators. In Proccedings of FIB Symposium "Structural Concrete and Time". La Plata Argentina: 2005. s. 881-888. ISBN: 987-21660-1- 3.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.001/ 02 Sportovně rekreační areál Ostravice. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.002/ 02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.003/ 02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum". 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.006/ 02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.007/ 02 Centrum pohybových aktivit Kravaře. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.008/ 02 Evropské kongresové centrum Dvorana. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.009/ 02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.010/ 02 Centrum moravského vinařství. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.011/ 02 Kongresové centrum Zlín. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.015/ 02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou. 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko- Třebovsku. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.023/ 02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.024/ 02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/ 02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.033/ 02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Aleš; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.034/02 Sportovně-rekreační areál Léčebné centrum Sv. Markéty. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed. Expertní posudek investičního projektu p.č.035/ 02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.042/ 02 Revitalizace Bíloveckého zámku. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.045/ 02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání, kultury a aktivit volného času. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.052/ 02 Sportovní areál Ještěd Liberec. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.054/ 02 Golfový areál Beroun. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.057/ 02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I. etapa. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko- bavorský geopark. Brno: 2005.
  Detail

  MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris. Expertní posudek investičního projektu p.č.064/ 02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku. Brno: 2005.
  Detail

  PROCHÁZKA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOHOUTKOVÁ, A.; VAŠKOVÁ, J.; TERZIJSKI, I. Navrhování betonových konstrukcí podle EN 1992-1-1 (Eurokódu). Část 1 Navrhování prvků železobetonových konstrukcí. Navrhování betonových konstrukcí podle EN 1992-1-1 (Eurokódu). Praha: Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS servis. s.r. o, 2005. s. 7-16.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČÍRTEK, L.; PANÁČEK, J.; ZMEK, B. Betonové prvky. Studijní opora pro programy s kombinovanou formou studia. Studijní opora pro programy s kombinovanou formou studia. Betonové prvky. Brno: VUT Brno, 2005. s. 1-20.
  Detail

  ANTON, O.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L. Critical Defects, Diagnostics and Repair of Roof Trusses in Industrial Hall. In DAMSTRUC 2005. Joao Pessoa: Alan Peter Jeary, 2005. s. 33-36. ISBN: 85-905495-2- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Nové trendy navrhování trvanlivých betonových konstrukcí (návrh nové konstrukce i sanace stávajících). Sanace betonových konstrukcí, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 146-149. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Nové trendy zesilování konstrukcí pomocí FRP materiálů. In Sborník příspěvků ze semináře Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 144-148. ISBN: 80-903501-6- X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování a konstrukce soudržných externích FRP systémů předpjatých i nepředpjatých. In Sborník příspěvků ze senimáře Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 25-32. ISBN: 80-903501-6- X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Úvod do problematiky zesilování konstrukcí Grant GAČR 103/02/ 0749. In Sborník příspěvků ze senimáře Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 5-11. ISBN: 80-903501-6- X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Aspekty návrhu kompozitních konstrukcí. In IX. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. s. 199-202. ISBN: 80-239-4905- 5.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; KOHOUTKOVÁ, A.; VAŠKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, J.; KRÁTKÝ, J. Navrhování betonových konstrukcí 1: Prvky z prostého a železového betonu. 1. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. 308 s. ISBN: 80-903502-0- 8.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Deterministická a pravděpodobnostní optimalizace návrhu železobetonového průřezu. In Sborník odborných příspěvků z konference Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno: Česká stavební společnost WTA CZ, 2005. s. 421-426. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovanýnávrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu. In Sborník z 27. konference České stavební konference, 7. konference WTA CZ " Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 399-405. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Vyztužování zděných konstrukcí nekovovou výztuží. In Sborník z 27. konference České stavební konference, 7. konference WTA CZ " Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 454-461. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  VAŇURA, T.; ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; DIBELKA, V. External non- prestressed strengthening of concrete panels with FRP sheets and strips. In Procceding of the 4th International Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, 2005. s. 443-448. ISBN: 80-8070-462- 7.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Masonry structures with non- prestressed additional reinforcement. In Procceding of the 4th International Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, 2005. s. 372-377. ISBN: 80-8070-462- 7.
  Detail

  PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of design of croos- section in concrete structures. In Procceding of the 4th International Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, 2005. s. 325-330. ISBN: 80-8070-462- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; FILIP, M.; VÍTEK, J. Navrhování moderních a trvanlivých betonových konstrukcí s nekovovou výztuží. In IX. Konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. s. 209-213. ISBN: 80-239-4905- 5.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ZMEK, B.; ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J. Kompozitní konstrukce "lapolu". In IX. Konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. s. 286-290. ISBN: 80-2394905- 5.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování podlahových desek. In Sborník příspěvků 12. Betonářské dny 2005. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 259-264. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Vady a poruchy stropních konstrukcí z desek Hurdis. In Sborník příspěvků 12. Betonářské dny 2005. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 277-282. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Automatizovaný návrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu. In Sbornůík příspěvků 12. Betonářské dny 2005. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 346-351. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Některé otázky a přístupy k navrhování betonových konstrukcí. In Statika 2005, Sborník ze semináře. Praha: SCIA CZ, s.r.o., 2005. s. 49-55. ISBN: 80-239-5018- 5.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Vady a poruchy betonových konstrukcí jako důvody pro zesilování, klasifikace method pro zesilování. In Sborník příspěvků ze senimáře Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 12-20. ISBN: 80-903501-6- X.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Současný stav navrhování při zesilování zděných konstrukcí pomocí nenapjaté výztuže vkládané do drážek. In Sborník příspěvků ze semináře Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 56-65. ISBN: 80-903501-6- X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Additional external strengthening of concrete structures with CFRP reinforcement. In Structural concrete and time, Proceedings of the fib Symposium 28-30.09.2005 - La Plata, Argentina. La Plata, Argentina: Angel A. Di Maio, La Plata, 2005. s. 881-888. ISBN: 987-21660-1- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Stropní konstrukce z hurdisek. Stavitel, 2005, roč. XIII, č. 7, s. 36-38. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; FOJTL, J.; DIBELKA, V.; HOBST, L. Non Prestresses Strengthening of Concrete Panels with FRP Sheets and Strips. DAMSTRUC 2005. Joao Pessoa, Brasil: Alan Peter Jeary, 2005. ISBN: 85-905495-2- 6.
  Detail

 • 2004

  KALOUSEK, M.; TEPLÝ, B.; ŠTĚPÁNEK, P.; SEDLÁK, J. Nové trendy ve stavebnictví. Materiály pro stavbu, 2004, č. 1/ 2004, s. 50-51. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Porovnání chování různě starých hurdisek s betonovou vrstvou na horním líci. In Juniorstav 2004 „6. odborná konference doktorského studia“. Brno: Vysoké učení technické, 2004. s. 131 ( s.)ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of masonry vaults with additional reinforcement. In Proceedings of the IASS WG 18/ECS 5th International Seminar on ECS - Enviromentally compatible structures and structural materials. 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. s. 167-174. ISBN: 80-01-03150- 0.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Hybridní konstrukce v pozemním stavitelství (vývojové trendy a některé problémy). In Sborník konference Betonářské dny 2004. 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI (ČSB), 2004. s. 252-259. ISBN: 80-903501-3- 5.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Nové možnosti na poli sanací a rekonstrukcí staveb z betonu. In Betonové konstrukce a udržitelný rozvoj, ČBS ČSSI, 2004. 2004. Praha: ČBS, 2004. s. 20-27. ISBN: 80-903501-2- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P. STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY. Brno: 2004.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Kompozitní konstrukce pozemních staveb. Beton TKS, 2004, roč. x/ 2004, č. 2004, s. 4-7. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Vliv zesílení dodatečně vkládanou výztuží na únosnost zděných kleneb. In Sborník příspěvků z konference „Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií“. 2004. Košice: Technická univerzita, 2004. s. 381-385. ISBN: 80-232-0230- 8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Zkoušky zděných kleneb zesílených nepředpjatou výztuží. In EXPERIMENT 04. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. s. 655-659. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Zkoušky kleneb zesílených dodatečně vkládanou výztuží. In Zděné a smíšené konstrukce 2004. 2004. Brno: Česká betonářská společnost, 2004. s. 134-139. ISBN: 80-903501-1- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; DIBELKA, V. Účinnost zesílení externě lepenou výztuží na únosnost ve smyku železobetonových prvků. In Betonářské dny 2004. 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS), 2004. s. 429-434. ISBN: 80-903501-3- 5.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Strengthening of masonry vaults. In Life cycle assessment, behaviour and proprties of concrete and concrete structures. 2004. Brno: 2004. s. 372-376. ISBN: 80-214-2370- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Zesilování zděných kleneb zesílených dodatečně vkládanou výztuží. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. 2004. Praha: Sanace, 2004. s. 454-460. ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizace navrhování (betonových) konstrukcí s náhodnými proměnnými, stochastické přístupy. In Pravběpodobnost porušování konstrukcí 2004. Brno: Teris, 2004. s. 24-34.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČEK, L. Vady a poruchy podlahových desek a způsoby jejich sanace. In BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH. 2004. s. 54 ( s.)ISBN: 80-903501-4- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; TEPLÝ, B. Performance based přístupy a integrované navrhování, cesta k zajištění konkurenceschopnosti českého stavebnictví? New aproach in building construction industry,challenge not only for research and industry. In Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu, sborník příspěvků. 2004. Brno: VUT Fakulta stavební, 2004. s. 132-138.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Řím a jeho zděné konstrukce. In Sborník ze semináře ČBS ČSSI. 2004. Brno: ČBS, 2004. s. 114-122. ISBN: 80-903501-1- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; DIBELKA, V.; FOJTL, J.; HORÁK, D. Některé aspekty zesilování železobetonových kontrukcí externí lepenou výztuží. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2004. 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI (ČSB), 2004. s. 421-427. ISBN: 80-903501-3- 5.
  Detail

  VAŇURA, T.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; FOJTL, J. Additional Strengthening of Concrete Structures with Contemporary Nano- Materials. In Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation. 2004. Cape Town, South Africa: University of Cape Town, 2004. s. 122-128.
  Detail

 • 2003

  ŠTĚPÁNEK, P., VÍTEK, L., ŠUPČÍK, J., HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠŤASTNÍK, S., ŠKOLAŘ, J., PLOCEK, Z. Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí jaderné elektrárny Dukovany. In Sanace 2003. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2003. s. 192 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ADÁMEK, J.; VAŇURA, T. Long- term Test Arrangement for Externally Strengthened Reinforced Concrete Elements. In Proceedings of the 3rd Int. Conference on Advanced Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. s. 91- 94 ( s.)ISBN: 80-86059-35- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Some remarks to anchoraga of CFRP strips by external strenghening of concrete structures. In Proceedings of International Conference Concrete in the 3rd Millenium. Brisbane, Australia: 2003. s. 265-274. ISBN: 0-909375-18- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; PODOLKA, L.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Additional CFRP non- prestressed reinforcement in concrete structures. In Proceedings of International Conference ASSCCA 03. Sydney: 2003. s. 1107-1113. ISBN: 90-5809-590- 8.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P., SALAJKA, V., HRADIL, P., ŠTĚPÁNEK, P. The Hazardous Factors of HURDIS Ceiling Structures. In Proceedings of III. International Scientific Conference - Quality and Reliability in Building Industry. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 511-516. ISBN: 80-7099-746- X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., FOJTL, J., DIBELKA, V. Short-terms and Long- terms Experiments of the Elements Strengthening with External Bonded Reinforcement. In Proceedings of III. International Scientific Conference - Quality and Reliability in Building Industry. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 521-527. ISBN: 80-7099-746- X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ADÁMEK, J. Strengthening of Concrete Beams Using CFRP Strips. Anchorage of Externaly Glued Strips. In Proceedings of NDT- CE Berlin 2003. Berlín: DGfZP, 2003. s. 51-56. ISBN: 3-931381-49- 8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., VAŇURA, T., ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Do epoxy resins creep in external strengthening connections?. In Proceeding of the 2003 International Symposium "Celebrating concrete". DUNDEE: Thomas Telford Publishing, London E14 4JD, 2003. s. 321- 328 ( s.)ISBN: 0-7277-3248- X.
  Detail

  VAŇURA, T., ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ADÁMEK, J. Long- term tests arrangement for externally strengthened reinforced concrete elements. In Proceeding of the 3rd international conference on Advanced Engineering Design AED 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. s. 91- 94 ( s.)ISBN: 80-86059-35- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., FOJTL, J. Design of CFRP strips anchorage - experimental, differencial equations and mathematical model. In Proceeding of the 3rd international conference on Advanced Engineering Design AED 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. s. CD ROM ( s.)ISBN: 80-86059-35- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; SALAJKA, V.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J. Static reliability of concrete structures under extreme temperature, radiation, moisture and force loading. In Abstracts SMiRT 17. Praha: Czech Standard Institution Prague, 2003. s. 208- 208 ( s.)ISBN: 80-214-2413- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of Concrete Beams Using CFRP Strips Anchorage of Externally Glued. In NDT- CE Berlin 2003. Poster Section Nr. 56. Berlin: BAM, 2003. s. Poster 56 ( s.)ISBN: 3-931381-49- 8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., HÁJEK, P., VAŇURA, T. Stochastická optimalizace - cesta k zohlednění hledisek trvale udržitelného rozvoje při navrhování konstrukcí. In Sborník z konference Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: 2003. s. 55-58. ISBN: 80-02-01551- 7.
  Detail

  FOJTL, J., VAŇURA, T., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., DIBELKA, V. Dlouhodobé zkouška dodatečně zesílených ŽB stropních panelů. In Sborník z konference "Stavebné materiály a skúšobníctvo". Košice: TU Košice, Fakulta BERG, 2003. s. 81-84. ISBN: 80-7099-991- 8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; VAŇURA, T.; ADÁMEK, J. Long- term Test Arrangement for Externally Strengthened Reinfoced Concrete Elements. Acta Polytechnica, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 27- 29 ( s.)ISSN: 1210- 2709.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Příspěvek k problematice havárií hurdiskových stropů. Soudní inženýrství, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 9-14. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2002

  VAŇURA, T., ŠTĚPÁNEK, P. Simple handy chaos generator. In Stochastic mechanics. Coprfu, Greece: Deodatis, 2002. s. 630 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Design of Anchorage of Carbon Fieber Reinforced Plastic Strips. Communications, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 21 ( s.)ISSN: 1335- 4205.
  Detail

  HOBST, L., VÍTEK, L., ŠTĚPÁNEK, P. An increase of shielding construction efficiency for linear accelerators. In 2002.
  Detail

  VAŇURA, T., ŠTĚPÁNEK, P. Designer´s conflict of safety vs. economy - a serious task for code´ s elaborators. 2002.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Design of anchorage of CFRP strips. 2002.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Ageing and static reliability of concrete structures under temperature and mechanical loading. In Proceedings of the CSNI Workshop, Agence de l´ocde pour l´ énergie nucléaire. Berlin: NEA Press Berlin, 2002. s. 25-31.
  Detail

  VAŇURA, T., ŠTĚPÁNEK, P. Alternative simulation core for material reliability assessments. 2002.
  Detail

  VÍTEK, L., HOBST, L., ŠTĚPÁNEK, P. Zvyšování účinnosti stínících konstrukcí lineárních urychlovačů. In Sanace 2002. Brno: -, 2002. s. 45 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  HOBST, L., VÍTEK, L., ŠTĚPÁNEK, P. An Increase of Shielding Construction Efficiency for Linear Accelerators. In 2002.
  Detail

  HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L. Zvyšování účinnosti stínících konstrukcí lineárních urychlovačů. In SANACE - sborník přednášek. Brno: SSBK, 2002. s. 45-50.
  Detail

  HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P. Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí. Stavitel, 2002, roč. 2002, č. 6, s. 32 ( s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ZMEK, B., MATERNA, A. Opinions on Renewal of Precast Panel Concrete Buildings. In Proceedings of the 17th International Congress of BIBM. Istanbul: 2002. s. 100 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., SEČKÁŘ, M., ŠVAŘÍČEK, L., ZMEK, B., HOBST, L. Sanitation of a panel building. In Proceedings of the 3rd international conference DAMSTRUC 2002. Rio de Janeiro: 2002. s. 490 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ŠVAŘÍČEK, L., HOBST, L. Strengthening of concrete structures by external non prestressed reinforcement. In Proceedings of the 3rd international conference DAMSTRUC 2002. Rio de Janeiro: 2002. s. 519 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., HORÁK, V., ZMEK, B. Das Zusammenwirken des flachigen- und Pfahlfundamentes der rollenden horizontalen Frase in schwierigen Verhaltnissen. In Grundung im Boden und Fels. DAS ZUSAMMENWIRKEN DES FLÄCHIGEN- UND PFAHLFUDAMENTES DER ROLLENDEN HORIZONTALEN FRÄSE IN SCHWIERIGEN VERHÄLTNISSEN. Esslingen: 2002. s. 120 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠIMŮNEK, P. Porovnání vlivů zatěžovacích stavů na stropní keramickou desku HURDIS II CSD. In Sborník 4. Celostátní odborná konference doktorského studia. Brno: na CD- ROM, 2002. s. 12 ( s.)ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., VAŇURA, T. Optimization of Longitudinal Reinforcement of Concrete Structures. In Concrete and Concrete Structures. Žilina: Vysoká škola dopravná, Žilina, 2002. s. 27 ( s.)ISBN: 00.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., CZEMPIEL, J. Kotvení speciálních výztuží ve zdivu. In Sborník mezinárodní konference Zděné a smíšené konstrukce 2002. Praha: vydavatelství ČBS, 2002. s. 49 ( s.)ISBN: 80-238-9643- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., VAŇURA, T., JANÍK, T., HLADIL, J., CZEMPIEL, J. Moderní metody pro zesilování zděných konstrukcí. In Sborník VII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice: 2002. s. 57 ( s.)ISBN: 80-7099-809- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování a optimalizace železobetonových konstrukcí. In Sborník VII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice: 2002. s. 8 ( s.)ISBN: 80-7099-809- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., VÁCHA, J. Problematika podlahových desek. Betonářské dny, 2002, roč. 2002, s. 24 ( s.)ISSN: 1212- 7744.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., HLADIL, J. Zesilování pilířů přídatnou výztuží. In Sborník mezinárodní konference Zděné a smíšené konstrukce 2002. vydavatelství ČBS, 2002. s. 41 ( s.)ISBN: 80-238-9643- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Některé příčiny vzniku poruch podlahových desek při jejich návrhu. In Sborník mezinárodní konference Sanace 2002. Brno: 2002. s. 185 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Některé aspekty sanace panelových objektů občanské vybavenosti. In Sborník mezinárodní konference Sanace 2002. Brno: 2002. s. 174 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Koncepční pohled na dilatační celky. In Sborník příspěvků Seminář Koncepční návrh betonových konstrukcí. Praha: vydavatelství ČBS, 2002. s. 47 ( s.)ISBN: 80-238-8493- X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., VAŇURA, T. Optimisation of longitudinal reinforcement of concrete structures. In Proceedings of international conference Concrete and concrete structures. Žilina: 2002. s. 48 ( s.)ISBN: 80-7100-954- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Design of anchorage of CFRP strips. In Proceedings of international conference Concrete and concrete structures. Žilina: 2002. s. 21 ( s.)ISBN: 80-7100-954- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí. 2002, s. 32-33.
  Detail

 • 2001

  HORÁK, V., ŠTĚPÁNEK, P. Spolupůsobení plošného a pilotového základu pojíždějící horizontální frézky s podzákladím ve složitých základových poměrech. In Zakládání staveb (Foundations, Grundbau). Brno: Česká geotechnická společnost Českého svazýu stavebních inženýrů a SEKURKON, Brno v Akademickém nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2001. s. 179 ( s.)ISBN: 80-7204-217- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ZMEK, B., VÁCHA, J., HOBST, L. Reforco de laje cobertura circular em concreto armado em edifício industrial. In 2001.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., HORÁK, V., ZMEK, B. Interaction of flat and pile foundations wheeled by a horizontal planer in a difficult foundation conditions. In Deep foundation Practice. Singapore: CI Premier, Singapore, 2001. s. 349-353. ISBN: 981-04-2512- 0.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Mathematical modeling and volume reinforcement optimisation in concrete foundations. In ECS. Seminar on Environmentally compatible structures: 2001.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of longitudinal reinforcement of concrete framed structures using stochastic finite element method. In Structural safety and reliability. Colorado, USA: Balkema, 2001. s. 278 ( s.)ISBN: 90-5809-197- X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Aditional reinforcement in historical masonry structures - determination of anchorage length and the state of stress in anchorage area. In Studies in ancient structures. Istanbul, Turkey: 2001. s. 801 ( s.)ISBN: 975-461-303- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Optimization of reinforcement of concrete cross section with stochastic input parameters. In Advanced engineering design. Glasgow, U.K.: 2001. s. 389 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., PODOLKA, L. Strengthening and repair of RC structures in the Czech republic using FRP composites. In FRP composites in civil engineering. Hong Kong, China: 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Some remarks on strengthening of beams using CFRP strips. In FRP Composites in civil engineering. Hong Kong, China: 2001. s. 10 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ŠVAŘÍČEK, L. Rekonstrukce schodišťových ramen ve zdravotnickém zařízení. Beton TKS, 2001, roč. 1, č. 3, s. 25 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Statické zásahy do nosných konstrukcí (panelových budov). Stavitel, 2001, roč. 2001, č. 8, s. 26 ( s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Současný stav a perspektivy výpočtů a navrhování betonových konstrukcí. In Betonářské dny 2001. Praha: 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÍK, S., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., VÍTEK, L. Problematika fyzikálně mechanických charakteristik betonů při teplotním a mechanickém namáhání. In Betonářské dny 2001. Praha: 2001. s. 314 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  HOBST, L., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., SALAJKA, V. Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí. In Betonářské dny 2001. Praha: 2001. s. 423 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Problematika chování kotevních oblastí, srovnání experimentů s výpočetními vztahy. In Building materials and testing. Bratislava: 2001. s. 154 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Statické zásahy do nosných konstrukcí (panelovýc budov). Stavitel, 2001, roč. 2001, č. 8, s. 26 ( s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Opinions on static renewal of precast concrete buildings. In Kongres FIB, Concrete and Environment. Berlín, SRN: FIB Berlin, 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ZMEK, B. Faults of panel buildings clkadding and methods of repairs. In Staticko - konštrukčné a stavebno fyzikálné problémy stenových sústav. Košice, Slovensko: 2001. s. 29 ( s.)ISBN: 80-232-0203- 0.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., LANK, J. Řešení grantu MPO ČR Regenerace panelových domů. Některé výsledky části řešené Stavební fakultou VUT v Brně. In Seminář se zahraniční účastí „ Regenerace panelových budov. ČBS Praha: 2001. s. 40 ( s.)ISBN: 80-238-7594- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠIFALDA, M. Přehled výpočtových modelů a postupů navrhování panelových objektů, jejich vady a poruchy. In Seminář se zahraniční účastí „Regenerace panelových budov“. ČBS Praha: 2001. s. 106 ( s.)ISBN: 80-238-7594- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Zásahy do nosných konstrukcí panelových objektů. In 11 mezinárodní sympozium, SANACE. SSBK Brno: SSBK, 2001. s. 61 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČEK, L. Modelování svislých styků panelových budov. In 11 mezinárodní sympozium, SANACE. Brno: SSBK Brno, 2001. s. 90 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ZMEK, B., MATERNA, A. Některé aspekty posouzení reziduální statické spolehlivosti panelových objektů. In Mezinárodní konference STATICKO – KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO – FYZIKÁLNE PROBLÉMY STENOVÝCH SÚSTAV. Tatranská Lomnica: EXPO EDUC Košice, 2001. s. 13 ( s.)ISBN: 80-232-0203- 0.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ZMEK, B., ŠIFALDA, M. Systémový přístup ke statickému návrhu regenerace panelového domu. In Mezinárodní konference STATICKO – KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO – FYZIKÁLNE PROBLÉMY STENOVÝCH SÚSTAV. Tatranská Lomnica: EXPO EDUC Košice, 2001. s. 19 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., SEČKÁŘ, M., ŠVAŘÍČEK, L. Zvětšení statické spolehlivosti panelového objektu narušeného nerovnoměrným sedáním pomocí dodatečného spínání. In Mezinárodní konference STATICKO – KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO – FYZIKÁLNE PROBLÉMY STENOVÝCH SÚSTAV. Tatranská Lomnica: Expo EDUC Košice, 2001. s. 23 ( s.)
  Detail

  ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ŠTĚPÁNEK, P. Rekonstrukce prefabrikovanýchschodišťových ramen. In Sanace 2001. Brno: 2001. s. 232 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Problematika kotvení výztuže při zesilování betonových a zděných konstrukcí. In Building materials and testing. Bratislava: Orgware, 2001. s. 136 ( s.)ISBN: 80-7099-677- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., CZEMPIEL, J., HABARTA, J. Zesilování zděných konstrukcí dodatečnou nenapjatou výztuží. In Building materials and testing. Bratislava: Orgware, 2001. s. 61 ( s.)ISBN: 80-7099-677- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Některé aspekty posouzení reziduální statické spolehlivosti panelových objektů. In 2001.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., CZEMPIEL, J. Masonry beam with additional reiforcement - tests, numerical analysis, design methodology. In Advanced engineering design. Glasgow, U.K.: University of Glasgow, U.K., 2001. s. 395 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Anchoring of non prestressed and prestressed CFRP strips at strengthening of concrete beams. In Composites in material and structural engineering. Praha, ČR: 2001. s. 167 ( s.)ISBN: 80-01-02378- 8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., LÁNÍKOVÁ, I. Aplikace teorie optimalizovaného návrhu výztuže na železobetonové konstrukce. Beton TKS, 2001, roč. 1, č. 5, s. 38 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Zpevňování zděných a betonových konstrukcí dodatečným vyztužováním. In Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Ostrava: 2001. s. 193 ( s.)ISBN: 80-7078-870- 4.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., CZEMPIEL, J. Aditional reinforcement in the masonry of historical buildings. In Structural analysis of historical constructions. Gumares. Portugal: 2001. s. 121 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizace návrhu výztuže železobetonového průřezu s uvážením vstupních údajů jako náhodných veličin. In Spolehlivost konstrukcí. VŠB TU Ostrava: 2001. s. 131 ( s.)ISBN: 8002014103.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Optimization of concrete structures. In Failures of concrete structures. Bratislava, SR: 2001. s. 225 ( s.)
  Detail

  HOBST, L., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P. Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí. In 2001.
  Detail

 • 2000

  ŠTĚPÁNEK, P. Mathematical modelling and optimisation of concrete foundations. In Proceedings from international conference "" Geotechnika 20. Bratislava: ORGWARE Bratislava, 2000. s. Neuveden ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Možnosti využití optimalizačních úloh při návrhu konstrukcí. In Sborník z konference "" Betonářské dny 20. Praha: ČBZ Praha, 2000. s. 359- 367 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Teorie pro optimalizaci návrhu výztuže železobetonové konstrukce podle mezních stavů při geometricky a fyzikálně nelineárním chování. Beton a zdivo, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 11-13. ISSN: 1211-5444.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Vady, poruchy a metody sanace zděných konstrukcí. In Sborník konference "" Zdivo 20. Brno: ČBZ Praha, 2000. s. 112- 123 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Sanace rekonstrukce a údržba panelových domů. Sanace betonových konstrukcí, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 18- 20 ( s.)ISSN: 1211- 3786.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., LÁNÍKOVÁ, I. Teoretické základy optimalizace návrhu výztuže v železobetonové konstrukci. Stavební obzor, 2000, roč. 2000, č. 6, s. 177-185. ISSN: 1210-4027.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČEK, L. Některé aspekty aktuální statické způsobilosti panelových objektů soustavy B60. In Sborník mezinárodníkonference "" Bývanie 20. Bratislava: Neuveden, 2000. s. 61- 65 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Aplikace lepených uhlíkových lamel při úpravách obytných budov - problematika návrhu kotevních oblastí. In Sborník z mezinárodní konference "" Bývanie 20. Košice: ORGWARE Bratislava, 2000. s. 130- 133 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Vliv dodatečného zesílení betonové konstrukce CFK lamelami na jejich únosnost a použitelnost. In Sborník z konference ""Staticko-konštrukčné a stavebno- fyzikáne problémy stavebných konštrukc. Košice: Technical University of Košice, 2000. s. 200- 205 ( s.)ISBN: 80-232-0192- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizace návrhu betonových konstrukcí - cíle, metody a možnosti. In Sborník z konference "" Betonárské dni 20. Bratislava: Stavebná fakulta STU Bratislava, 2000. s. 32- 37 ( s.)ISBN: 80-227-1385- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Spolehlivost nosných konstrukcí panelových objektů. In Sborník z konference "" Betonárské dni 20. Bratislava: Stavebná fakulta STU Bratislava, 2000. s. 399- 403 ( s.)ISBN: 80-227-1385- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Srovnání jednotlivých metod pro zesilování zděných pilířů. In Sborník z 22. Konference WTA "" Sanace a rekonstrukce staveb 20. Praha: Neuveden, 2000. s. Neuveden ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Dodatečné vyztužování zděných konstrukcí namáhaných ohybovým momentem - problematika kotevních oblastí. In Sborník z 22. Konference WTA "" Sanace a rekonstrukce staveb 20. Praha: Neuveden, 2000. s. Neuveden ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Zesilováůní konstrukcí lepenými l amelamy, experimenty a dimenzační algoritmy. In Sborník z konference "" Betonářské dny 2001. Praha: ČBZ Praha, 2000. s. 339- 343 ( s.)
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Aplikace algorytmů genetickůého plrogramování pro optimalizaci betonových konstrukcí. In Sborník z konference "" Staticko konštručné a stavebno fyzikálne problémy stavebných konštrukc. Košice: Technical University of Košice, 2000. s. 162- 179 ( s.)ISBN: 80-232-0192- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., JANÍK, T. Srovnání jednotlivých metod pro zesilování betonových a zděných pilířů. Sanace betonových konstrukcí, 2000, roč. 2000, č. 4, s. 3- 6 ( s.)ISSN: 1211- 3786.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of reinforcement of RC framed structures. 2000, roč. 2000, č. 6, s. 30 ( s.)
  Detail

 • 1999

  ŠTĚPÁNEK, P., SEČKÁŘ, M. Use of external prestressing for repairing precast skeleton construction. In Life prediction and aging management of concrete structures. Bratislava, Slovenská republika: Expertcentrum Bratislava, 1999. s. 319-324.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Mathematical modelling of precast panel construction. In Proceeding of the international conference Concrete and Concrete Structures. Žilina: 1999. s. 211-216. ISBN: 80-7100-589- 4.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Modelling of time- dependent behaviour of concrete foundation plates. In Proceeding of the international conference Concrete and Concrete Structures. Žilina: 1999. s. 217-222. ISBN: 80-7100-589- 4.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of reinforcement design in concrete frame structures. In The first international conference on advanced engineering design. Praha: CTU Praha, 1999. s. 61-64. ISBN: 80-01-02055- X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., SEČKÁŘ, M. Strengthening of load bearing structures of the castle in Velké Meziříčí. In Proceeding of the international conference Structural Faults and Repairs. London, UK: Civil Engineering Institute London, 1999.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P. Ageing and static reliability of concrete structures under temperature and force loading. In Life prediction and ageing management of concrete structures. Bratislava: Expertcentrum Bratislava, 1999. s. 231-236.
  Detail

 • 1998

  ŠTĚPÁNEK, P., MATERNA, A., SALAJKA, V. Matematische Modellirung der Plattenbauten: Nichtlineare Eigenschaften der Stösse. In 1998.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.