Detail projektu

Zvýšení spolehlivosti vysokých tenkostěnných betonových a zděných konstrukcí při klimatických zatíženích

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2015

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- částečně financující (2012-01-01 - 2015-12-31)

Označení

TA02010382

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2015)

Výsledky

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Sanace železobetonového skeletu. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 45-52. ISSN: 1211-3700.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P. The Effectiveness of Strengthening of Reinforced Concrete Column Confined by FRP Wrapping. In 22nd International Conference Concrete Days, 2015. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2016. p. 284-289. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1012-0394.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Problémy hurdiskových stropov. Stavebné materiály, 2012, roč. 8, č. 2, s. 12-14. ISSN: 1336-7617.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V. Newly developed anchoring element for prestressed FRP reinforcement – functionality and design. In FRPRCS-11: 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures. Guimaraes: University of Minho, 2013. p. 1-10. ISBN: 978-972-8692-84-1.
Detail

ZLÁMAL, M.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. EFFECT OF FIRE ON FRP REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. In CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013. 1. Praha: GRADA Publishing, 2013. p. 493-496. ISBN: 978-80-247-5015-6.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L.; ŠKOLAŘ, J.; ŠŤASTNÍK, S.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I. Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení. In 8. seminár Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava: Jaga, 2013. s. 85-90. ISBN: 978-80-8076-109-7.
Detail

ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D. BEHAVIOUR OF COMPOSITE REINFORCEMENT (FRP) UNDER EFFECTS OF FIRE. In Structural Faults and Repair - 2014. Edinburg: 2014. p. 1-10. ISBN: 0-947644-75-X.
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Behavior of FRP-RC Members during Exposure to Fire. In Advanced Materials Research Vol. 1054 (2014). Special Concrete and Composites 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 27-32. ISBN: 978-3-03835-317-1.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KUČEROVÁ, A. Moderní metody zesilování sloupů pomocí FRP materiálů - stanovení účinku ovinutí. Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 6, s. 56-62. ISSN: 1213-3116.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KOSTIHA, V.; ČAIROVIĆ, D. Zesílení železobetonové desky pomocí výztuže FRP. In Sborník príspevkov z 9. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Brno: Tribun EU, 2015. s. 131-136. ISBN: 978-80-263-0882-9.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Účinnost zesílení železobetonového sloupu ovinutím FRP tkaninou. In 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Probability based optimized design of concrete structures. In Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure System. London: Taylor & Francis Group, London, 2012. p. 2345-2350. ISBN: 978-0-415-62126-7.
Detail

GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I. Návrh konstrukcí vyztužených vnitřní FRP výztuží - zohlednění plánované životnosti. In Zborník príspevkov z 9. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. Brno: Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015. s. 119-124. ISBN: 978-80-263-0882-9.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KOSTIHA, V.; VUT v Brně PREFA Kompozity a.s.: Vícepramenné splétané lano. 28755, užitný vzor. (2015)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.: Technoogie zesilování pomocí ohobného splétaného kompozitního nekovového lana; Technologie zesilování pomocí ohebného splétaného kompozitního nekovového lana. Jedná se o ověřenou technologii, bez fyzického umístění. (ověřená technologie)
Detail

ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; ČAIROVIĆ, D.: Software STATIKA; Software k posouzení pruřez zesíleného GFRP výztuží. Jedná se o software, demo verze softwaru je dostupné na www stránkách autora.. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/sulak.p/software.zip. (software)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.: echnologie zesilování pomocí kompozitních nekovových sítí; Technologie zesilování pomocí kompozitních nekovových sítí. Jedná se o ověřenou technologii, bez fyzického umístění. (ověřená technologie)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; ŠULÁK, P.; PROKEŠ, J.: Metodika provádění statického zesílení vysokých štíhlých konstrukcí pomocí výztuže na bázi (G)FRP; Metodika provádění statického zesílení vysokých štíhlých konstrukcí pomocí výztuže na bázi (G)FRP. Jedná se o metodický postup bez fyzického umístění. (ostatní)
Detail