Detail projektu

Obloukové prefabrikované trouby se zvýšenou trvanlivostí a odolností vůči vysokým teplotám a vysoce agresivnímu prostředí

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2020

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2017-01-01 - 2020-12-31)

Označení

TH02020871

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- spolupříjemce (01.01.2017 - 31.12.2020)
Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2020)

Výsledky

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; VENCLOVSKÝ, J.; ŠEVČÍK, M. Výzkum a vývoj obloukových prefabrikovaných trub. In 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 - Sborník ke konferenci. 1. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

ZBOŘILOVÁ, J.; LOUDA, P.; VENCLOVSKÝ, J. Obloukové betonové trouby. In Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí MĚSTSKÉ VODY 2018. Brno: Vydavatelství ARDEC s.r.o, 2018. s. 71-76. ISBN: 978-80-86020-87-7.
Detail

KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J. Experimentální stanovení odolnosti betonů trub vůči působení síranů. 16. konference TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ 2019, Sborník příspěvků. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-11. ISBN: 978-80-906759-9-5.
Detail

KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; LOUDA, P. Comparison of Resistance of Concrete for Sewage Pipes to Sulphate Corrosion Using Model Mortars. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 44-50. ISBN: 978-3-0357-3668-7. ISSN: 1662-9779.
Detail

TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRNAD, J.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P. Development of Variants of High-Performance Self-Compacting Concrete with Improved Resistance to the Attack of Sulfates. Applied Sciences - Basel, 2021, vol. 11, no. 13, p. 1-22. ISSN: 2076-3417.
Detail

ZLÁMAL, M.; ZBOŘILOVÁ, J.; VENCLOVSKÝ, J. Obloukové betonové trouby - další vývoj. In Sborník z konfenece Městské vody 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 73-78. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

ZLÁMAL, M.; TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRNAD, J.; KADLEC, J.; KOCÁB, D.; ŠEVČÍK, M.; Prefa Brno a.s. Vysoké učení technické v Brně: Zkušební zařízení pro kvantifikaci trvanlivosti betonu z hlediska zatížení agresivním kapalným prostředím (degradační zkoušky). 008317002-0001, průmyslový vzor. (2020)
Detail

ŠEVČÍK, M.; POLÁŠEK, J.; ZLÁMAL, M.: TBO-Q 70/105/250 CV; Oblouková prefabrikovaná betonová trouba zhotovená z betonu stávající receptury. Prefa Brno a.s., závod Strážnice. (funkční vzorek)
Detail

ZLÁMAL, M.; TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M.: SCC M2-5N, SCC M2-5P; Poloprovozní zkoušky výroby vyvinutého betonu definovaných fyzikálně-mechanických parametrů. Splněno pro beton SCC M2-5N i SCC M2-5P. Prefa Brno a.s., závod Strážnice. (poloprovoz)
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠEVČÍK, M.; ZBOŘILOVÁ, J.; TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D.; KOCÁB, D.: TZO-Q 70/105/250 CV; Modifikovaná oblouková prefabrikovaná betonová trouba. Prefa Brno a.s., závod Strážnice. (funkční vzorek)
Detail

ZLÁMAL, M.; TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; ŠEVČÍK, M.; ZBOŘILOVÁ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: SCC MK2-5P; Technický list vyvinuté receptury betonu. Prefa Brno a.s., závod Strážnice. (ostatní)
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; ČAIROVIĆ, D.; ŠEVČÍK, M.; ZBOŘILOVÁ, J.; POLÁŠEK, J.: TBH-Q XX/250, TZH-Q XX/250; Prototyp vyvinuté řady optimalizovaných prefabrikovaných kanalizačních obloukových trub. Prefa Brno a.s., závod Strážnice. (prototyp)
Detail