Detail projektu

Trvanlivé betonové konstrukce nové generace se zvýšenou odolností vůči agresivním vlivům

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2009

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - POKROK (Národní program výzkumu a vývoje)

- částečně financující (2005-01-01 - 2009-12-31)

O projektu

Vývoj nové generace trvanlivých a odolných konstrukcí a prvků na bázi cementových kompozitů, vývoj nekovové výztuže tuzemské provenience, vývoj trvanlivých a odolných prvků na bázi cementových kompozitů, vývoj a testování progresivních nosných betonových konstrukcí s nekovovou výztuží se zvýšenou trvanlivostí a odolností vůči agresivním vlivům.

Označení

1H-PK2/57

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (03.04.2006 - nezadáno)

Výsledky

ŠTĚPÁNEK, P. Moderní trvanlivé konstrukce s nekovovou výztuží. In Sborník odborných příspěvků z konference Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 330-335. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Deterministická a pravděpodobnostní optimalizace návrhu železobetonového průřezu. In Sborník odborných příspěvků z konference Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno: Česká stavební společnost WTA CZ, 2005. s. 421-426. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Vyztužování zděných konstrukcí nekovovou výztuží. In Sborník z 27. konference České stavební konference, 7. konference WTA CZ "Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 454-461. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Masonry structures with non-prestressed additional reinforcement. In Procceding of the 4th International Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, 2005. p. 372-377. ISBN: 80-8070-462-7.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of design of croos-section in concrete structures. In Procceding of the 4th International Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, 2005. p. 325-330. ISBN: 80-8070-462-7.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimization of reinforced concrete cross-section subjected to spatial load. In Proceedings of the second international conference Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2005. Pardubice: University of Pardubice, Czech Republic, 2005. p. 280-287. ISBN: 80-7194-769-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Aspekty návrhu kompozitních konstrukcí. In IX. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. s. 199-202. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; FILIP, M.; VÍTEK, J. Navrhování moderních a trvanlivých betonových konstrukcí s nekovovou výztuží. In IX. Konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. s. 209-213. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování podlahových desek. In Sborník příspěvků 12. Betonářské dny 2005. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 259-264. ISBN: 80-903502-2-4.
Detail

FOJTL, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Poznámky k návrhu zesílení betonových prvků lepenými lamelami pro zvýšení únosnosti pro namáhání tahovým ohybem. In Sborník příspěvků 12. Betonářské dny 2005. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 437-440. ISBN: 80-903502-2-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Některé otázky a přístupy k navrhování betonových konstrukcí. In Statika 2005, Sborník ze semináře. Praha: SCIA CZ, s.r.o., 2005. s. 49-55. ISBN: 80-239-5018-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování a konstrukce soudržných externích FRP systémů předpjatých i nepředpjatých. In Sborník příspěvků ze senimáře Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 25-32. ISBN: 80-903501-6-X.
Detail

KRŮPA, P.; HORÁK, D.; FOJTL, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Betonové konstrukce vyztužené nekovovou kompozitní výztuží. In Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Blansko: Česká stavební společnost WTA CZ, 2006. s. 243-248. ISBN: 80-02-01866-4.
Detail

HORÁK, D.; FOJTL, J.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Vývoj a zkoušení nové nekovové výztuže. In Sborník příspěvků"13. Betonářské dny 2006". Praha: ČSB Servis, s.r.o., 2006. s. 183-188. ISBN: 80-903807-2-7.
Detail

KRŮPA, P.; HORÁK, D.; FOJTL, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Návrh vnitřní nekovové výztuže a uplatnění při sanacích. In Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Blansko: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2006. s. 249-254. ISBN: 80-02-01866-4.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Dodatečné zesilování zděných kleneb kovovou a nekovovou výztuží. In Sanace a rekonstrukce staveb 2006 - WTA. Blansko: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2006. s. 347-352. ISBN: 80-02-01866-4.
Detail

KRŮPA, P.; HORÁK, D.; FOJTL, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Fyzikálně-mechanické vlastnosti nekovových výztuží ze skelných a uhlíkových vláken a jejich soudržnost s betonem. In Betonárske dni 2006. Bratislavva: STU v Bratislavě, Stavebná fakulta, 2006. s. 157-162. ISBN: 80-227-2500-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Additional strengthening of masonry vaults with non-prestressed additional reinforcement. In Structural Faults and Repair - 2006. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2006. p. 149-149. ISBN: 0-947644-59-8.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; HORÁK, D. Pull-out test of non-metallic FRP reinforcement for concrete structures. In Proceedings of the 4th International Specialty Conference on Fibre Reinforced Materials. Hong Kong, Singapure: CI-PREMIER PTE LTD, 2006. p. 165-172. ISBN: 978-9-8105-5563-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; FILIP, M. Masonry structures with an additional reinforcement. In Proceedings of the 10th International Conference on Inspection Appraisal Repairs & Maintenance of Structures. Hong Kong: CI-PREMIER PTE LTD, 2006. p. 371-378. ISBN: 978-9-8105-5562-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Trendy a postupy při navrhování betonových konstrukcí - filozofie navrhování. In Betonárske dni 2006 Zborník prednášok. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 2006. s. 428-434. ISBN: 80-227-2500-5.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Optimisation of concrete structures. In CCC 2006 Proceedings. 2006. Prague: Czech Concrete Society and CBS Servis, s.r.o., 2006. p. 412-417. ISBN: 80-903502-8-3.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Stochastic programming, applications in civil engineering. In 19th International Symposium on Mathematical Programming - Abstracts. 2006. Rio de Janeiro, Brazil: COPPE/UFRJ, 2006. p. 83-83. ISBN: 85-285-0106-X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Vady a poruchy betonových konstrukcí vodojemů. In Vodojemy 2006. 2006. Vyškov: Vodovody a kanalizace, 2006. s. 23-33.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizační úlohy v inženýrských úlohách - výzvy a požadavky. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 107-116. ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Vývoj nekovové výztuže pro betonové konstrukce. In Sanace 2006, sobrník přednášek. 2006. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2006. s. 186-190.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J. Navrhování betonových konstrukcí s nekovovou výztuží. In Sanace 2006 - sborník přednášek. 2006. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2006. s. 191-196.
Detail

OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Vliv dodatečného předpětí na celkovou statickou spolehlivost nosné konstrukce objektu a na dodatečné provádění atypických otvorů v konstrukčním systému panelové soustavy P1.11. In Sanace 2006 - sborník přednášek. 2006. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2006. s. 215-221.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. RBSO optimalizace ŽB průřezu. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006. 2006. Brno: CERM, 2006. s. 135-144. ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Optimisation of concrete structures. In Concrete Structures of Traffic Network. 2006. Praha: Edit Centre of CTU in Prague, 2006. p. 412-417. ISBN: 80-903502-8-3.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. RBSO optimalizace železobetonového průřezu. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006. 2006. Brno: Vsoké učení technické v Brně, 2006. s. 135-144. ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

KRŮPA, P. Nosné konstrukce s prutovou kompozitní výztuží. In JUNIORSTAV 2007 9. Odborná konference doktorského studia Sborník anotací. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007. s. 111-111. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

BUREŠ, J.; KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Testování metody RTK na VUT v Brně. In Družicové metody v geodézii. Brno: ECON Publishing s.r.o., 2006, 2006. s. 87-93. ISBN: 80-86433-35-8.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. VLIV ZESÍLENÍ DODATEČNĚ VKLÁDANOU KOVOVOU A NEKOVOVOU VÝZTUŽÍ NA ÚNOSNOST ZDĚNÝCH KLENEB. In Sborník příspěvků - 4. konference Zděné a Smíšené Konstrukce 2006. Brno: ČBS servis, s.r.o., 2006. s. 151-155. ISBN: 80-903502-8-3.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KLENEB DODATEČNĚ VKLÁDANOU KOVOVOU A NEKOVOVOU VÝZTUŽÍ. In Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií - Zborník abstraktov a zborník prispevkov (CD). Košice: TU Košice, Fakulta stavebná, 2006. s. 153-154. ISBN: 80-8073-677-4.
Detail

JANDA, L.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P. Matematické modelování prvků s nekovovou kompozitní výztuží. In EXPERIMENT `07 Sborník / Proceedings. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 245-252. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

HORÁK, D.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P.; PROKEŠ, J. Problémy při zkoušení nekovové výztuže. In EXPERIMENT `07 Sborník / Proceedings. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 241-244. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P. STRENGTHENING OF MASONY VAULTS AND INTERACTION OF VAULTS WITH OVERBURDEN. In Proceedings of the international Symposium SHH07 - Studies on historical heritage. 2007. Istanbul - Turecko: Maya Basin Yayin, 2007. p. 585-590. ISBN: 978-975-461-433-6.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P. ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KLENEB A JEJICH INTERAKCE S NADLOŽÍM. In Sborník příspěvků z česko-slovenské konference "EXPERIMENT 07". Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 547-552. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování betonových konstrukcí pomocí FRP materiálů. In Sanace 2007 - sborník přednášek. 2007. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 213-217.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Environmentální aspekty sanací betonových konstrukcí. In Sanace 2007 - sborník přednášek. 2007. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 218-224.
Detail

JANDA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Možnosti uplatnění nekovové výztuže v dnešních konstrukcích. In Sanace 2007 - Sborník přednášek. 2007. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 477-482.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J. Basic formulation of environmental design, maintenance and repair optimization of concrete structures. In Central Europe towards Sustainable Building - proceedings (Volume 2). 2007. Praha: CBS Servis, s.r.o., 2007. p. 758-765. ISBN: 978-80-903807-8-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of arched masonry bridges with retrofitting reinforcement - research and practice. In Proceedings from Fifth international conference oncurrent and future trends in Bridge design, construction and maintenance. 2007. Beijing: ICE Institution, 2007. p. 396-405. ISBN: 978-0-7277-3593-5.
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Concrete and masonry elements reinforced with newly developed FRP reinforcement. In Proceedings of the First Asia-Pacific Conference on FRP in Structures (Volume I). Hong Kong: The University of Hong Kong, 2007. p. 353-358. ISBN: 978-962-8014-14-9.
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P. Development of new non-metalic concrete reinforcement. In CESB 07 Prague Conference. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. p. 792-797. ISBN: 978-80-903807-8-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; JANDA, L. Problematika navrhování konstrukcí s kompozitní výztuží. In Sborník příspěvků XVI. konference absolventů studia technického znalectví. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 88-94.
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J. Fibre Reinforced Concrete: Interaction between Reinforcement and Concrete. In Harnessing Fibres for Concrete Construction. Bracknell: IHS BRE Press, 2008. p. 75-86. ISBN: 978-1-84806-042-5.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D. Strengthening of Masonry Structures: Application of Non-prestressed Reinforcement. In Precast Concrete: Towards Lean Construction. Bracknell: IHS BRE Press, 2008. p. 87-96. ISBN: 978-1-84806-038-8.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. STRENGTHENING OF MASONRY VAULTED STRUCTURES. In AMCM´2008 - Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures. LODZ, POLSKO: FCE, TU LODZ, 2008. p. 365-366. ISBN: 978-83-7283-263-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Využití FRP při vyztužování a zesilování. In Kolokvium SVĚTOVÝ BETON 2002-2006 - Sborník příspěvků. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o, 2007. s. 123-135. ISBN: 80-903807-3-5.
Detail

JANDA, L.; PESLAR, P.; KRŮPA, P.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Matematické modelování betonových konstrukcí vyztužených FRP výztuží. In 14. Betonářské dny 2007 Konference s mezinárodní účastí Sborník příspěvků. ČVUT Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 332-340. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

PLŠEK, J. Optimalizace: cesta ke zkvalitnění návrhu betonových konstrukcí. In 14. Betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, 2007. s. 248-253. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Design of concrete structures - environmental aspects. In XIth International Conference of Research Institute of Building Materials "Ecology and new building materials and products. 2007. Telč: Research Institute of Building Materils, 2007. p. 37-41. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of masonry and concrete structures. In 11th international Conference on Inspection appraisal repairs and maintance of structures. 2007. North Cyprus: MINAS Turizm, 2007. p. 55-69. ISBN: 978-981-05-8192-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. The design of concrete structures from the enviromental poin of view. In 11th international Conference on Inspection appraisal repairs and maintance of structures. 2007. North Cyprus: MINAS Turizm, 2007. p. 319-326. ISBN: 978-981-05-8192-3.
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; DANĚK, P. Behavior of newly developed FRP reinforcement in structures under various load schemes. In Proceedings of the Fifth International Symposium "Computational Civil Engineering 2007". Iasi: EDITURA SOCIETATII, 2007. p. 369-379. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Interaction between non-metallic reinforcement and concrete. In Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress, 2007. p. 215-220. ISBN: 978-90-5966-054-0.
Detail

HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. Vývoj nových metod měření přetvoření nekovové výztuže betonu. In WORKSHOP NDT 2006 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: 2006. s. 38-42. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

KRŮPA, P.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Vláknové kompozity jako hlavní výztuž betonu. In Ecology and new building materials and products (příspěvek jen v přiloženém CD). Brno: 2007. s. 0 ( s.)ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Některé zajímavé aplikace FRP materiálů při vyztužování a zesilování betonových konstrukcí. In Zborník prednášok z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty TU v Košiciach "Betonové konštrukcie a mosty. 2007. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 161-166. ISBN: 978-80-8073-790-0.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P.; HORÁK, D. Některé nové poznatky v návrhu a vývoji FRP materiálů pro betonové konstrukce. In Zborník prednášok VIII. vedeckej konferencii Stavebnej fakulty TU v Košiciach "Betonové konštrukcie a mosty". 2007. Košice: Technická univerzita v Kočiciach, 2007. s. 167-174. ISBN: 978-80-8073-790-0.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Možnosti stochastického programování ve vztahu k optimalizovanému návrhu betonových konstrukcí. In Sborník příspěvků 14. betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 254-261. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Concrete and masonry elements reinforced with newly developed FRP reinforcement. In Proceedings of the First ASIA-PACIFIC Conference onf FRP in Structures - APFIS 2007. 2007. Hong Kong: Department of Civil Engineering, The University of Hong Kong, 2007. p. 353-358. ISBN: 978-962-8014-14-9.
Detail

HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Anchoring Systems for Prestressed FRP Reinforcement. In Proceedings of Life Cycle Assessment, Optimisation, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: CERM s.r.o., 2008. p. 105-110. ISBN: 978-80-214-3773-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D. Degradation of the anchorage zones of externally bonded reinforcement caused by thermal effects. In Proceedings from 4th Internacional Conference on Structural Defects and repair, CINPAR 2008. 2008. Portugal: University of Aveiro, 2008. p. 1-11. ISBN: 978-989-95695-3-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J. Optimized design of concrete structures from the environmental point of view. In Proceeding of World sustainable building conference 2008. 2008. Melbourne: CIB, 2008. p. 1-8. ISBN: 978-0-646-50372-1.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Strengthening of concrete structures with FRP materials - influence of thermal degradation. In 5th International Specialty Conference on Fibre Reinforced Materials. Singapur: 2008. p. 100-110. ISBN: 978-9-8108-0413-8.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; PESLAR, P. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. In IDEAS 09. VŠB-TU Ostrava 17.listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba: VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 107-108. ISBN: 978-80-248-2091-0.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizace železobetonového průřezu se zahrnutím spolehlivost. In Request 08 Sborník konference CQR. 2008. Brno: VUT Brno - FSI - Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, 2008. s. 171-180. ISBN: 978-80-214-3774-6.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of concrete structures. In Life cycle assessment, optimisation, behaviour and properties of concrete and concrete structures. 2008. Brno: CERM, 2008. s. 230-237. ISBN: 978-80-214-3773-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Betonové konstrukce se zvýšenou odolnosti proti agresivním vlivům. In Sborník přísěvků 15. Betonářské dny 2008. 2008. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2008. s. 76-82. ISBN: 978-80-87158-11-1.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Optimization of concrete structures. In 33rd Conference on Our World in Concrete & Structures. 2008. Singapore: CI-Premier Conference, 2008. p. 81-96. ISBN: 978-981-08-0412-1.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Design of Anchorage of Glued External Reinforcement Affected by Thermal Degradation of Concrete. In ACI/CANMET International Conference on High Performance Concrete Structures and Materials. 2008. Manaus, Brazil: 2008. p. 1-13. ISBN: 978-0-87031-277-9.
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. New prestressing system for FRP reinforcement in concrete structures. In Proceedings of the 9th International Symposium on Fiber-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Sydney: The University of Adelaide, 2009. p. 1 (- p.)ISBN: 978-0-9806755-0-4.
Detail

FILLO, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Nosný beton výškových budov. In Konference Beton 08. 2008. Praha: ČVUT FAST, 2008. s. 117-120. ISBN: 978-80-01-04068-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Methods and trends for strengthening of concrete and masonry structures. In Proceedings from CINPAR 2008. 2008. Portugal: 2008. p. 1-20. ISBN: 978-989-95695-3-9.
Detail

GIRGLE, F. Navrhování konstrukcí z betonů ultravysokých pevností. In Sborník anotací konference Juniorstav 2010. CERM, s.r.o. Purkyňova 95a 61200 Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. s. 138-138. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

GIRGLE, F.; ĎURECH, D. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. In Sborník anotací konference Juniorstav 2010. CERM, s.r.o. Purkyňova 95a 61200 Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. s. 139-139. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

PESLAR, P.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F. Vývoj a vlastnosti vnitřní FRP výztuže. In 15. BETONÁŘSKÉ DNY 2008 Konference s mezinárodní účastí Sborník příspěvků. ČVUT Praha: ČBS servis,s.r.o, 2008. s. 282-290. ISBN: 978-80-87158-11-1.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Zděné klenby dodatečně vyztužené nepředpjatou výztuží. In Sborník příspěvků - 5. konference Zděné a Smíšené Konstrukce 2008. Brno: ČBS servis, s.r.o., 2008. s. 111-116. ISBN: 978-80-87158-10-4.
Detail

HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Rozdíly v chování betonových prvků vyztužených betonářskou výztuží a FRP výztuží - experiment, model, norma. In Stavebné materiály a zkúšobnictvo 2008, 5. ročník medzinárodnej konferencie. Stúpava, SK: Orgware, 2008. s. 213-218.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of prestressed poles from spun concrete. In Life cycle assessment, optimisation, behaviour and properties of cencrete structures. Brno: CERM, 2008. p. 180-185. ISBN: 978-80-214-3773-9.
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. Nový systém kotvení předepnuté FRP výztuže v betonových prvcích. In Sborník ke konferenci 15. Betonářské dny 2008. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2008. s. 291-296. ISBN: 978-80-87158-11-1.
Detail

MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J. Apliance of time stamped video processing in geodetic measurement. In 18th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Proceedings. Sofia, Bulgaria: Military Geographic Service - Troyan, Ministry of Defense, Bulgaria, 2008. p. 50-56. ISBN: 978-80-87159-03-3.
Detail

ĎURECH, D.; HORÁK, D.; GIRGLE, F. Návrh prefabrikovaného prvku vyztuženého GFRP výztuží. In Sborník anotací konference Juniorstav 2010. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 2010. s. 136-136. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. New methods and trends for strengthening of concrete and masonry structures. In WTA Almanach 2008 "Restauration and Building-Physics. 2008. Munchen: WTA Publication, 2008. p. 83-109. ISBN: 978-3-937066-08-0.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Additional Strengthening of Masonry Vaulted Structures by Nonprestressed Reinforcement. In Protection of structures against hazards - Proceedings of the 4th International Conference. 2009. Peking: CI-PREMIER PTE LTD, 2009. p. 63-74. ISBN: 978-981-08-3244-5.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of masonry vaulted structures. In CESB 10 - Central Europe towards, sustainable buildings from theory to practise. Praha: Fakulta stavební, ČVUT, 2010. p. 221-224. ISBN: 978-80-247-3624-2.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D. New anchoring method for prestressed FRP reinforcement. In The Third International fib Congress and Exhibition, Proceedings Disc. Washington. D.C.: PCI, 2010. p. 1-12. ISBN: 978-0-937040-90-4.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Deterministic and Reliability Based Structural Optimization of Concretece Cross-Section. Journal of Advanced Concrete Techlology, 2007, vol. 5, no. 1, p. 63-74. ISSN: 1346-8014.
Detail

MACHOTKA, R. Lokální kvazigeoid z astronomických měření. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 5, s. 146-151. ISSN: 1210-4027.
Detail

JANDA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Návrh betonového průřezu vyztuženého nekovovou výztuží. Stavební obzor, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 232-237. ISSN: 1210-4027.
Detail

OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Statická analýza panelového objektu. Beton TKS, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 43-48. ISSN: 1213-3116.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Současnost a budoucnost oboru "Sanace (také betonových) konstrukcí". Beton TKS, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-5. ISSN: 1213-3116.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of reinforced concrete cross-section. Engenharia Estudo e Pesquisa, 2007, vol. 2007, no. 1, p. 24-36. ISSN: 1415-3025.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; JANDA, L. Problematika statického návrhu konstrukcí s kompozitní výztuží. Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 1, s. 47-53. ISSN: 1211-443X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Nové trendy navrhování trvanlivých betonových konstrukcí (návrh nové konstrukce i sanace stávajících). Sanace betonových konstrukcí, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 146-149. ISSN: 1211-3700.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Additional strengthening of masonry vaulted structures by nonprestressed reinforcement. ACEE - Journal of architecture, civil engineering and environment, 2009, vol. 2, no. 3, p. 85-90. ISSN: 1899-0142.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Poruchy podlahových desek. Interiér, 2009, roč. 12, č. 1, s. 66-68. ISSN: 1214-4584.
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Vývoj nekovových výztuží 2. Materiály pro stavbu, 2009, roč. 2009, č. 02, s. 28-31. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Moderní trendy zesilování konstrukcí. Realizace staveb, 2009, roč. 4, č. 5, s. 44-47. ISSN: 1802-0631.
Detail

ŠVAŘÍČEK, L.; ZMEK, B.; ŠTĚPÁNEK, P. Statický přepočet atypické stropní konstrukce. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 143-148. ISSN: 1211-3700.
Detail

ŠVAŘÍČEK, L.; ZMEK, B.; ŠTĚPÁNEK, P. Průzkum atypické stropní konstrukce. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 76-82. ISSN: 1211-3700.
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Vývoj nekovových výztuží 1. Materiály pro stavbu, 2009, roč. 2009, č. 01, s. 28-33. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Výztuže do betonu a stavební pletivo. In Nové Rochlovy stavební tabulky 1. 2009. Praha: INCON-F, 2009. s. 69-79. ISBN: 978-80-903889-1-8.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KOHOUTKOVÁ, A.; VAŠKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, J.; KRÁTKÝ, J. Navrhování betonových konstrukcí 1: Prvky z prostého a železového betonu. 1. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. 308 s. ISBN: 80-903502-0-8.
Detail

ZLÁMAL, M. ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KLENEB DODATEČNĚ VKLÁDANOU NEPŘEDPJATOU VÝZTUŽÍ. Brno: 2010. s. 1-144.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování zděných kleneb dodatečně vkládanou výztuží. Stavební obzor, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 225-232. ISSN: 1210-4027.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; HORÁK, D.; Vysoké učení technické v Brně, Prefa Kompozity a.s.: Nekovová stavební výztuž, zejména pro předepjaté stavební konstrukce, a způsob její úpravy. 302103, patent. Praha (2010)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; Prefa Kompozity a.s., Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro monitorování konstrukcí z kompozitních materiálů. 17847, užitný vzor. Praha (2007)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; Prefa Kompozity a.s., Vysoké učení technické v Brně: Ovíjená výztuž z kompozitních materiálů. 17951, užitný vzor. Praha (2007)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Prefa kompozity a.s.: Nekovová stavební výztuž, zejména pro předepjaté stavební konstrukce. 19307, užitný vzor. Praha (2009)
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; BAJER, M.: optim rámy ČSN; Zkušební zařízení pro dlouhodobou tahovou zkoušku. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.: Klec pro tahovou zkoušku; Zkušební zařízení pro dlouhodobou tahovou zkoušku kotevních oblastí. VUT FAST. (prototyp)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: optim rámy ČSN; spojka FRP výztuže. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: optim rámy ČSN; optimalizovaný návrh průřezu dle EC2. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: optim rámy ČSN; metodika pro optimalizovaný návrh železobetonových prutových konstrukcí dle ČSN 731201-86. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: OPTIM 1; Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu dle ČSN 73 1201 - 86. VUT FAST. (software)
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: Optim 2; Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle ČSN EN 1992-1-1. VUT FAST. (software)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: předpínání; předpínání nekovových výztuží. FAST VUT, BESTEX, PREFA KOMPOZITY, METROSTAV. (ověřená technologie)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; HORÁK, D.: FRP spojka; Kompozitní spojka pro napojování FRP výztuží. VUT v Brně - FAST. (ověřená technologie)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PESLAR, P.; HORÁK, D.: Návr kotvení; Návrh kotevní délky FRP výztuže v betonových konstrukcích. VUT v Brně - FAST. URL: http://mpo-pokrok.wz.cz/. (software)
Detail

HORÁK, D.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: Koncovka pro předpínání; Přechodový kus pro napojení FRP výztuže na předpínací ocelové lano. VUT v Brně, Fast Prefa Kuřim. (funkční vzorek)
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: optim rámy ČSN; Koncovka FRP výztuže pro dynamickou zkoušku tahové pevnosti. FAST VUT. (ověřená technologie)
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.: ovinutá optim výzt; Koncovka FRP výztuže pro statickou tahovou zkoušku. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY Brno. (ověřená technologie)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: optim rámy ČSN; pískovaná GFRP výztuž. FAST VUT. (zavedená výroba)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; HORÁK, D.: ovinutá optim výzt; ovinutá vnitřní FRP výztuž pro betonové konstrukce. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY Brno. (zavedená výroba)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; HORÁK, D.: ovinutá optim výzt; FRP lamela pro dodatečné zesilování konstrukcí. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY Brno. (zavedená výroba)
Detail

Asia-Pacific Conference on FRP in Structures APFIS 2007. Hong Kong (12.12.2007)
Detail

Fifth international conference on current and future trends in Bridge design, construction and maintenance. Beijing (17.09.2007)
Detail