Detail projektu

Nová generace prostorových prefabrikátů z vysokohodnotných betonů se zvýšenou mechanickou odolností a trvanlivostí

Období řešení: 01.06.2016 — 31.12.2019

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2016-06-01 - 2019-12-31)

Označení

FV10588

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (01.06.2016 - 31.12.2019)

Výsledky

ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŽÍTT, P. Assessment of lightweight concrete-to-concrete interface shear resistance. In High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet Proceedings of the 2017 fib Symposium, held in Maastricht, The Netherlands, June 12–14, 2017. 1. Maastricht, Netherlands: Springer International Publishing AG 2018, 2017. p. 1041-1048. ISBN: 978-3-319-59470-5.
Detail

KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠEVČÍK, M. Determination of Concrete Resistance to Corrosive Effects of Water with Aggressive CO2 Using Model Mortars. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 31-37. ISBN: 978-3-0357-3668-7. ISSN: 1662-9779.
Detail

KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M. Identifikace korozní odolnosti betonů vůči hladovým vodám s agresivním oxidem uhličitým. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
Detail

TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ZLÁMAL, M.; LOUDA, P. Srovnání korozní odolnosti betonů vůči působení síranů. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
Detail

GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. Nekovová výztuž do betonu - experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností. In BETONÁRSKE DNI 2018, Zborník príspevkov. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018. s. 365-370. ISBN: 978-80-227-4852-0.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of Arched Masonry Structures by Additional Reinforcement: Design Approaches and Comparison to Experiments. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2018, vol. 13, no. 3, p. 313-330. ISSN: 1822-4288.
Detail

TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ČAIROVIĆ, D. Stanovení relativní odolnosti betonů vůči modelovým agresivním prostředím. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 2, s. 46-51. ISSN: 1213-3116.
Detail

GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; BODNÁROVÁ, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; ČAIROVIĆ, D.; MANSOUR, M. Dlouhodobé vlastnosti kompozitní výztuže při aplikaci v betonových konstrukcích. Beton TKS, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 38-45. ISSN: 1213-3116.
Detail

KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M. Identifying Concrete Resistance to Corrosion by Deionised Water with Aggressive Carbon Dioxide. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 34-39. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
Detail

TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ZLÁMAL, M.; LOUDA, P. Simple Comparison of Different Concrete Resistance to Sulphate-Induced Corrosion. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 40-44. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
Detail

ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; VENCLOVSKÝ, J.; GIRGLE, F.; ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. FRP shear dowels as alternative reinforcement of concrete-to-concrete interface. In fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. Krakow: International Federation for Structural Concrete, 2019. p. 1-8. ISBN: 978-2-9406-4300-4.
Detail

KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; LOUDA, P. Stanovení odolnosti betonů proti působení síranů. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 49-54. ISBN: 978-80-86604-81-7.
Detail

KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠEVČÍK, M. Stanovení odolnosti betonů proti koroznímu působení vod s agresivním CO2. Sborník příspěvků konference 26. Betonářské dny 2019. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-907611-2-4.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; BÁRTOVÁ, D.; LAGIŇ, J.; PREKOPOVÁ, P.; ČAIROVIĆ, D. Chování otevíravých rámových styčníků vyztužených FRP výztuží. Beton TKS, 2020, roč. 20, č. 1, s. 62-67. ISSN: 1213-3116.
Detail

KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; LOUDA, P. Determination of sulphate resistance of concrete. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. p. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
Detail

ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; RAPOSO, J.; JÚLIO, E. Shear resistance of concrete-to-concrete interface without reinforcement. In Proceedings of The 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Prague: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 1-8. ISBN: 978-80-01-06401-6.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMALOVÁ, P.; LAGIŇ, J.; ZBOŘILOVÁ, J.; ŠEVČÍK, M.; PROKEŠ, J.: Rámový styčník - Ocel, UHPC; Prostorové prefabrikáty se zvýšenou odolností s použitím ocelové výztuže. Prefa Brno, a.s. Kulkova 10, Brno, 60200. (funkční vzorek)
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMALOVÁ, P.; LAGIŇ, J.; ZBOŘILOVÁ, J.; ŠEVČÍK, M.; PROKEŠ, J.: Rámový styčník - GFRP, UHPC; Prostorové prefabrikáty se zvýšenou odolností s použitím kompozitní výztuže. Prefa Brno, a.s. Kulkova 10, Brno, 60200. (funkční vzorek)
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMALOVÁ, P.; LAGIŇ, J.; ZBOŘILOVÁ, J.; ŠEVČÍK, M.; PROKEŠ, J.; GIRGLE, F.: Prosotorový prefabrikát - balkon - C+LWC; Hybridní prostorové prefabrikáty s použitím kombinace klasického a lehkého betonu. Prefa Brno, a.s. Kulkova 10, Brno, 60200. (funkční vzorek)
Detail

ZBOŘILOVÁ, J.; ZLÁMAL, M.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; KOCÁB, D.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M.: Receprury UHPC; Receptury vysokohodnotného betonu a způsobu míchání. Prefa Brno, a.s. Kulkova 10, Brno, 60200. (ověřená technologie)
Detail