Detail projektu

Light structures - progresivní konstrukce z moderních kompozitních materiálů

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2015

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- částečně financující (2012-01-01 - 2015-12-31)

Označení

FR-TI4/159

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (01.01.2012 - 21.12.2015)

Výsledky

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Zesílení betonové konstrukce - analýza, varianty návrhu a realizace. Beton TKS, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 20-24. ISSN: 1213-3116.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 6: Kontrola a zkoušení GFRP výztuže. In Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií. Bratislava, SK: JAGA GROUP, s.r.o., 2015. s. 66-75. ISBN: 978-80-8076-117-2.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování sloupů ovinutím FRP tkaninou. In Sborník Konference sanace a rekonstrukce 2012. stavebnictví. Brno: SSBK, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. s. 328-337. ISBN: 978-80-02-02414-9.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M. Strengthening of circular reinforced concrete columns using FRP wrap. In Conference Proceedings - 1st CECOM 2012 CONFERENCE. 1. Lodz, Republika Polsko: Publisher Lodz University of Technology, 2012. p. 11-12. ISBN: 978-83-7283-514-7.
Detail

KOSTIHA, V.; MANSOUR, M.; GIRGLE, F.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování sloupů ovinutím kompozitní tkaninou. In Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojenés výstavou BETON 2012. 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 225-230. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I. Zesilování železobetnových prvků pomocí kompozitní NSM výztuže. In Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojené s výstavou BETON 2012. 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 461-465. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Návrh a realizace sanace železobetonového skeletu. In Betonárské dni 2012, Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2012. s. 331-336. ISBN: 978-80-8076-104-2.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Optimized Design of Concrete Structures Considering Environmental Aspects. In Proceedings of the First International Conference on Performance-based and Life-cycle Structural Engineering (PLSE 2012). 1. Hong Kong, China: The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China, 2012. p. 1793-1801. ISBN: 978-988-15439-3-6.
Detail

KOSTIHA, V. ZESILOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKU POMOCÍ NSM KOMPOZITNÍ VÝZTUŽE. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2013. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2013. s. 165-165. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

KOSTIHA, V. ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY OVINUTÉ FRP TKANINOU. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2013. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2013. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

KADLEC, J. Konstrukční beton „lehčí“ než voda. In Juniorstav 2013. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2013. s. 161-161. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

KOSTIHA, V. Advanced methods of strengthening RC members – Near surface mounted FRP reinforcement mounted FRP reinforcement. In YOUNG SCIENTIST 2013, Herľany, April 10 - 12, 2013. 1. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-1305-4.
Detail

KOSTIHA, V. Confinement of reinforced concrete column using composites fabric – method of strengthening structures. In YOUNG SCIENTIST 2013, Herľany, April 10 - 12, 2013. 1. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-1305-4.
Detail

KADLEC, J. Light structural concrete. In YOUNG SCIENTIST 2013. 1. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. p. 1-7. ISBN: 978-80-553-1305-4.
Detail

MANSOUR, M. Confinement of high strength concrete circular reinforced concrete columns using CFRP. In Young scientist 2013. 1. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. p. 1-9. ISBN: 978-80-553-1305-4.
Detail

MANSOUR, M. FEM modeling of FRP-confined circular concrete columns. In Young scientist 2013. 1. košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. p. 1-9. ISBN: 978-80-553-1305-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Alternatívny návrh realizácie sanácie železobetonového skeletu. Stavebné materiály, 2013, roč. IX. (2013), č. 2, s. 16-19. ISSN: 1336-7617.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; GIRGLE, F. Reinforcing of concrete structures with prestressed FRP reinforcement. In Proceedings of IX International Congress on Pathology and Repair of Structures - Cinpar 2013. 1. Joao Pessoa, Brazil: IFPB, GMAT, 2013. p. 1-15. ISBN: 978-85-63406-30-9.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V. Newly developed anchoring element for prestressed FRP reinforcement – functionality and design. In FRPRCS-11: 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures. Guimaraes: University of Minho, 2013. p. 1-10. ISBN: 978-972-8692-84-1.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. OPTIMIZED DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES WITH REGARD TO ENVIRONMENTAL ASPECTS. In CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013. 1. Praha: Grada Publication, 2013. p. 473-476. ISBN: 978-80-247-5018-7.
Detail

ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. BEHAVIOUR OF FRP REINFORCED CONCRETE PANELS UNDER EFFECT OF FIRE. In fib Symposium - Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling and Construction. 1. Tel-Aviv: TECHNION printing unit, 2013. p. 557-560. ISBN: 978-965-92039-0-1.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M.; KUČEROVÁ, A. Design of the resistant structures reinforced by inner FRP reinforcement. In 20th Czech Concrete dya 2013 (20. Betonářské dny 2013). 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2013. p. 429-433. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I. Vliv zesílení sloupů ovinutím kompozitní tkaninou na jejich únosnost. In 8. seminár Sanácia betónových konštrukcií. 1. Bratislava: Jaga, 2013. s. 137-142. ISBN: 978-80-8076-109-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Deterministic And Probabilistic Design Of Concrete Structures - Environmental Aspects. In First International Conference on Concrete Sustainability, ICCS13. Tokyo: Japan Concrete Institute, 2013. p. 637-642. ISBN: 978-4-86384-041-6.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. RC frame structure strengthening by reason of insufficient concrete strength. In Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XIII. WIT Transactions on the Built Environment. Southampton: Wit Press, 2013. p. 135-146. ISBN: 978-1-84564-730-8. ISSN: 1743-3509.
Detail

KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; KRATOCHVÍL, M.; ZVOLÁNEK, L. Vývoj a základní vlastnosti ultralehkého betonu. TZB-info, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

KADLEC, J. Vývoj pevnosti ultralehkého betonu v čase. In Juniorstav 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2014. s. 127-127. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

KOSTIHA, V. APLIKACE FRP VÝZTUŽE PŘI NÁVRHU ODOLNÝCH KONSTRUKCÍ. In SBORNÍK ANOTACÍ KONFERENCE JUNIORSTAV 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 129-129. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

ČAIROVIĆ, D. LEHKÉ KONSTRUKCE Z MODERNÍCH KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ. In SBORNÍK ANOTACÍ KONFERENCE JUNIORSTAV 2014. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00 Brno, 2014. s. 124-124. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; GIRGLE, F.; ZVOLÁNEK, L. Soudržnost ultralehkého betonu s výztuží. In 12. konference TECHNOLOGIE BETONU (2014). Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 124-131. ISBN: 978-80-903806-4-6.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M. Zesílení sloupů ovinutím FRP tkaninou. In Seminář FRP výztuže; Sborník. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 79-90. ISBN: 978-80-214-4925-1.
Detail

KADLEC, J.; TERZIJSKI, I. Effect of various ways of curing on ultra-light concrete. In Young scientist 2014. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-553-1668-0.
Detail

GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Využití moderních kompozitních materiálů v reálných aplikačních oblastech. Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 2, s. 66-71. ISSN: 1213-3116.
Detail

ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Kotvení externí lepené výztuže. In Seminář FRP výztuže, Sborník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 68-78. ISBN: 978-80-214-4925-1.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Optimized Design of Concrete Structures Considering Environmental Aspects. ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, 2014, vol. 14, no. 4, p. 495-511. ISSN: 1369-4332.
Detail

ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D. BEHAVIOUR OF COMPOSITE REINFORCEMENT (FRP) UNDER EFFECTS OF FIRE. In Structural Faults and Repair - 2014. Edinburg: 2014. p. 1-10. ISBN: 0-947644-75-X.
Detail

ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z LEHKÉHO BETONU VYZTUŽENÉ NEKOVOVOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci. Hradec Králové: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Využití moderních kompozitních materiálů pro návrh odolných betonových konstrukcí. In Betonárske dni 2014 a 5.post kongresové kolokvium SNK fib. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2014. s. 179-184. ISBN: 978-80-8076-114-1.
Detail

GIRGLE, F.; PROKEŠ, J. FRP výztuže - výroba, druhy výztuží, vlastnosti. In Seminář FRP výztuže - sborník. Brno: LITERA BRNO, 2014. s. 9-25. ISBN: 978-80-214-4925-1.
Detail

GIRGLE, F. Problematika kotvení předpjaté FRP výztuže. In Seminář FRP výztuže - sborník. Brno: Ing. Václav Pokorný - LITERA BRNO, 2014. s. 39-49. ISBN: 978-80-214-4925-1.
Detail

GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; MANSOUR, M. Odolné konstrukce vyztužené nekovovou FRP výztuží. In Seminář FRP výztuže - Sborník. Brno: Ing. Václav Pokorný - LITERA BRNO, 2014. s. 91-97. ISBN: 978-80-214-4925-1.
Detail

ČAIROVIĆ, D. VYUŽITÍ LEHKÉHO BETONU V PREFABRIKOVANÝCH SENDVIČOVÝCH KONSTRUKCÍCH. In Sborník konference Juniorstav 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

ČAIROVIĆ, D. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ. In Sborník konference Juniorstav 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. An anchoring element for prestressed FRP reinforcement: simplified design of the anchoring area. Materials and Structures, 2016, vol. 49, no. 4, p. 1337-1350. ISSN: 1359-5997.
Detail

GIRGLE, F.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Moderní kompozitní materiály jako náhrada klasické výztuže do betonu. Materiály pro stavbu, 2015, roč. 20, č. 2, s. 30-33. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. OPTIONS FOR THE STRENGTHENING OF AN RC FRAME STRUCTURE WITH INSUFFICIENT CONCRETE STRENGTH. In Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - CD Book. Edinburgh, UK: Engineering technic press, 2012. p. 1-8. ISBN: 0-947644-71-7.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 3: Základní fyzikálně mechanické charakteristiky GFRP výztuže. In Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií. Bratislava, SK: JAGA GROUP, s.r.o., 2015. s. 27-48. ISBN: 978-80-8076-117-2.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 2: Zásady navrhování. In Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií. Bratislava, SK: JAGA GROUP, s.r.o., 2015. s. 22-26. ISBN: 978-80-8076-117-2.
Detail

GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Anchoring element for prestressed FRP reinforcement – functionality and design. Lisbon: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2015. p. 77-78.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Probability-Based Design and Life Cycle Assessment of a Spun Concrete Pole. In Proceedings of the 2015 International Conference on Structural, Mechanical and Material Engineering. Advances in Engineering Research. Paris, France: Atlantis Press, 2015. p. 76-81. ISBN: 978-94-6252-144-5. ISSN: 2352-5401.
Detail

ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P. COMPARISON AND REVIEW OF CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR RESISTANCE. In 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. p. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0-9.
Detail

KADLEC, J.; ZVOLÁNEK, L.; GIRGLE, F.; TERZIJSKI, I. Effect of Lightweight Concrete Density on Bond Strength. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 33-36. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
Detail

ČAIROVIĆ, D. Concrete-to-concrete interface shear behavior: Literature and Design Codes Review. In MLADÝ VĚDEC 2015. First. Jasná, Slovakia: 2015. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-1988-9.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; VUT v Brně PREFA Kompozity a.s.: Sestava prvků pro kotvení. 27811, užitný vzor. (2015)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; KOSTIHA, V.; ŠEVČÍK, M.; HOLÁK, M.: Filigránový prvek FL1; Filigránový vylehčený nosník. Prvek byl zhotoven v podniku Prefa Brno, a.s. - závod Kuřim. Po destruktivní zkoušce byly zbytky odvezeny na skládku suti a následně zrecyklovány.. (funkční vzorek)
Detail

PROKEŠ, J.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: FV_KOV; Flexibilní rozptýlená FRP výztuž s proměnnou tuhostí. Laboratoře Prefa Kompozity. (funkční vzorek)
Detail

KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: LC8; Ultralehký beton o třídě objemové hmotnosti D1,2. FAST VUT v Brně. (ověřená technologie)
Detail

TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: LC5; Ultralehký beton o třídě objemové hmotnosti D1,0. FAST VUT v Brně. (ověřená technologie)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; KOSTIHA, V.; HOLÁK, M.; ŠEVČÍK, M.: BP1; Sendvičový balkonový segment. Prvek byl zhotoven v podniku Prefa Brno, a.s. - závod Kuřim. Po destruktivní zkoušce byly zbytky odvezeny na skládku suti a následně zrecyklovány.. (funkční vzorek)
Detail