Detail projektu

Vláknocementové kompozity s nekovovou výztuží RFCC

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2010

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - IMPULS

- částečně financující (2008-01-01 - 2010-12-31)

O projektu

V rámci projektu bude vyřešena technologie výroby a složení cementopískové matrice s příznivějšími transportními vlastnostmi, protipožárními vlastnostmi vytvářejícími podmínky pro užitnou trvanlivost výsledných produktů v úrovni cca 50ti let. Bude zpracováno doporučení pro statické navrhování stavebních prvků z RFCC. Jsou přeběžně navrženy typy\ stavebně technických produktů z RFCC

Klíčová slova anglicky
cementitious coposites; cladding panels; reliability; durability; engineered designed cementitious composite material (ECC); high performance ECC material

Označení

FI-IM5/136

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (10.12.2008 - 30.12.2010)

Výsledky

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KARPÍŠEK, Z.; POPELA, P.; GIRGLE, F. Srovnání návrhu betonových konstrukcí pravděpodobnostní metodou a metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. In Betonárske dni 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 257-262. ISBN: 978-80-8076-089-2.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; POPELA, P. Návrh betonových konstrukcí pravdpodobnostní metodou. In 17. Betonářské dny 2010, Sborník ke konferenci. Praha: ČBS, 2010. s. 79-84. ISBN: 978-80-87158-28-9.
Detail

POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; ŽAMPACHOVÁ, E. The External Objects for Optimization Programs. In MENDEL 2010. Mendel Journal series. 2010. Brno: VUT, 2010. p. 465-470. ISBN: 978-80-214-4120-0. ISSN: 1803-3814.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování konstrukcí z betonů ultravysokých pevností. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 10/2009, s. 289-295. ISSN: 1210-4027.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Optimization of Reinforcement of RC Framed Structures. Engineering Mechanics, 2010, vol. 17, no. 5/6, p. 285-297. ISSN: 1802-1484.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M. Možnosti optimalizace návrhu železobetonových konstrukcí. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 8, s. 229-233. ISSN: 1210-4027.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of building structures I (DBSO). Engineering Mechanics, 2010, vol. 17, no. 5/6, p. 307-322. ISSN: 1802-1484.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 2/2011, s. 42-49. ISSN: 1210-4027.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; LANÍKOVÁ, I. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 5/2010, s. 74-79. ISSN: 1213-3116.
Detail

TERZIJSKI, I.; LEDERER, L.: M100; Jemnozrnná cementopísková matrice o pevnosti 100 MPa s podílem skelných vláken. VUT v Brně, FAST DAKO Brno. (ověřená technologie)
Detail

TERZIJSKI, I.; LEDERER, L.: M50; Jemnozrnná cementopísková matrice o pevnosti 50 MPa s podílem skelných vláken. VUT v Brně, FAST DAKO Brno. (ověřená technologie)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; ZMEK, B.; RŮŽIČKOVÁ, J.; LEDERER, L.: RFCC dílec 2; Schodišťový stupeň rovinný kotvený po obou stranách. VUT v Brně, FAST DAKO Brno BESTEX. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; ZMEK, B.; RŮŽIČKOVÁ, J.; LEDERER, L.: RFCC dílec 1; Schodišťový dílec lomený. VUT v Brně, FAST DAKO Brno BESTEX. (prototyp)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; ZMEK, B.; RŮŽIČKOVÁ, J.; LEDERER, L.: RFCC dílec 3; Schodišťový stupeň lomený kotvený na střední schodnici. VUT v Brně, FAST DAKO Brno BESTEX. (funkční vzorek)
Detail