Detail projektu

Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2011

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Výzkumná centra (Národní program výzkumu)

- plně financující (2006-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

Cílem projektu je vypracování metody vhodnosti vstupních komponent i výsledných specifických užitných vlastností, vyřešení nových technologií přípravy výchozí směsí a kompozitů z nich, návrh nových variant vysoce jakostních kompozitů se specifickými vlastnostmi.

Popis anglicky
The aim of the project is methodology development for fitness assessment of input components and resulting specific properties, solving of new technologies for basic mixtures preparations and proposal of new variants of high quality composites with specific properties.

Klíčová slova
výzkum, anorganické kompozity, vstupní komponenty

Klíčová slova anglicky
research, inorganic composites, input composites

Označení

1M06005

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- spolupříjemce (01.01.2006 - 31.12.2011)
Ústav betonových a zděných konstrukcí
- spolupříjemce (01.01.2006 - 31.12.2011)
Ústav stavebního zkušebnictví
- spolupříjemce (01.01.2006 - 31.12.2011)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2006 - 31.12.2011)

Výsledky

JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J. Evaluation of condition changes for a concrete structure after four years of service using the air permeability method from the concrete durability viewpoint. In Physical and Material Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. p. 45-48. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V. OVĚŘENI MOŽNOSTI VÝROBY LEHKÉHO BETONU PŘEDEPSANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI A TLAKOVÉ PEVNOSTI. In 4. konference speciální betony. 4. Praha: SEKURKON Ostrava v NEOSETU Praha, 2006. s. 161-164. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; VOJTEK, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B. AIR PERMEABILITY OF LIGHTWEIGHT AND ORDINARY CONCRETES WITH FIBRES. In Comportarea in situ a constructiilor. 16. Brazi-Hatzeg-Rumunsko: SC CONSITRANS SRL, 2006. p. 207-211.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Vlastnosti pórovitého zrna kameniva a pevnost lehkého konstrukčního betonu. In 4.Konference speciální betony. 4. Praha: SEKURKON Ostrava v NEOSETU Praha, 2006. s. 155-160. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z. Degradace sklovláknových kompozitů: Lomové parametry a jejich statistiky. In Ekologie a nové stavební hmoty, X. Konference (CD sborník+sborník abstraktů). Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. s. 410 ( s.)ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D. Analýza vláknobetonových fasádních panelů II: Statistická simulace. In Ekologie a nové stavební hmoty, X. Konference (CD sborník+sborník abstraktů). Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. s. 424 ( s.)ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. ZHODNOCENÍ ZMĚN STAVU BETONU KONSTRUKCE PO ČTYŘECH LETECH METODOU VZDUCHOVÉ PROPUSTNOSTI Z HLEDISKA JEHO TRVANLIVOSTI. In zborník prednášok z XII.medzinárodnej konferencie. XII. Nitra: SPU Nitra, 2006. s. 126-130. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I. VLIV VYSOKOPEVNOSTNÍCH POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN NA PŘETVÁRNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY LEHKÝCH BETONOVÝCH KOMPOZITŮ. In 13. Betonářské dny. 13. Hradec Králové: ČBS Servis s.r.o., 2006. s. 353-357. ISBN: 80-903807-2-7.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I. MĚŘENÍ VZDUCHOVÉ PROPUSTNOSTI HUTNÝCH LEHKÝCH A OBYČEJNÝCH BETONŮ METODOU TPT. In WORKSHOP NDT 2006. 4. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 80-82. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Non - Destructive Testing Method for Estimation of Concrete Durability. In WORKSHOP NDT 2006. 4. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. p. 8-9. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; STEHLÍK, M. Vliv úpravy bednění drenážními potahy na povrchové vrstvy betonu. In Beotnárské dni 2006. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2006. s. 173-178. ISBN: 80-227-2500-5.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B. POROUS AGGREGATE STRENGTH AND ITS INFLUENCE ON LIGHTWEIGHT CONCRETE STRENGTH. In Proceedings of The 9th International Conference modern Building Materials, Structures and Techniqus. VGTU. VILNIUS - LITVA: 2007. p. 27-28. ISBN: 978-9955-28-131-3.
Detail

ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; JURÁNKOVÁ, V. VYSOKOPEVNOSTNÍ LEHKÝ VLÁKNOBETON LC 45/50 - 1800. In Sborník konference VIII.VEDECKA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. TU Košice. KOŠICE: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-8073-790-0.
Detail

TĚHNÍK, V.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B. INFLUENCE OF BLAST FURNACE SLAG IN CEMENT ON CONCRETE DURABILITY. In Proceedings of 3TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON CONCRETE ENGINEERING. VISEGRAD: 2007. p. 1-6. ISBN: 978-963-420-923-2.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I. VLIV DOBY PŘEDMÁČENÍ KAMENIVA NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI LEHKÉHO BETONU A TECHNOLOGICKÉ PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ LEHKÉHO BETONU A VLÁKNOBETONU. In Sborník konference Technologie betonu 2007. Ediční středisko ČVUT v Praze. Pardubice: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-903807-4-5.
Detail

VYMLÁTIL, P. Modální analýza kolejové jízdní dráhy. In JuniorStav2006 - 8. Odborná konference doktorského studia. Brno: 2006. s. 223-228. ISBN: 80-214-3110-5.
Detail

VYMLÁTIL, P. Výpočtový model železniční trati pro explicitní dynamickou analýzu. In Modelování v mechanice. Ostrava: 2006. s. 37-38. ISBN: 80-248-1035-2.
Detail

VYMLÁTIL, P. Numerická simulace přímého pojezdu lokomotivy po želeniční trati. In 14. ANSYS Users' Meeting. Tábor: 2006. s. 1-6. ISBN: 80-239-7764-4.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J. METODY ZKOUŠENÍ TRVANLIVOSTNÍCH VLASTNOSTÍ BETONU. In Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007. Kloknerův ústav ČVUT. Praha: 2007. s. 179-184. ISBN: 978-80-01-03794-2.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P. VÝŘEZ STROPNÍ KONSTRUKCE Z LEHKÉHO ŽELEZOBETONU. In Sborník konference EXPERIMENT´07. CERM. Brno: 2007. s. 259-262. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J. COMPARISON OF MECHANICAL AND PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE LIGHTWEIGHT CONCRETE WITH AND WITHOUT FIBRES. In Proceedings of 4th International Conference Fibre Concrete 2007. ČVUT v Praze. Praha: 2007. p. 67-72. ISBN: 978-80-01-03740-9.
Detail

ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B. INFLUENCE OF FIBRES ADMIXTURE IN CONCRETE ON ITS AIR PERMEABILITY. In Proceedings of 4th International Conference Fibre Concrete 2007. ČVUT v Praze. Praha (FC concrete): 2007. p. 79-82. ISBN: 978-80-01-03740-9.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J. VLIV POUŽITÉHO PLNIVA, PŘÍMĚSI A PŘÍSADY NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI LEHKÉHO BETONU. In Sborní příspěvků konference CONSTRUMAT 2007. VŠB - TU Ostrava. Ostrava: 2007. s. 46-49. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; VESELÝ, V. Accepting of influence of stability loss during displacement-controlled loading in fracture test. In Ecology and new building materials and products. Telč, Czech republic: 2007. p. 324-327. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Tracking of Models Parameters of Concrete Hydration by Means of Impedance Spectroscopy. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 139-141. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D. Chosen aspects of nonlinear stochastic model of composite facade panel. In Ekology and new building materials and products. Telč, Česká republika: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2007. p. 332-336. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J. Stochastic nonlinear analysis of concrete structures - Part II: Apllication to fiber-reinforced concrete facade panels. In Applications of Statistics and probability in civil engineering - ICAPS 2007. Tokyo , Japonsko: 2007. p. 1-7. ISBN: 978-0-415-45134-5.
Detail

ELIÁŠ, J. Stanovení materiálových parametrů modelu vláknobetonu. In Juniorstav 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 197-197. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B. MOISTURE CHARACTERISTIC OF FIBRECONCRETES IN RELATION TO THEIR DURABILITY. In Sborník konference Ecology and new building materials and products. Research Institute of Building Materials, JSC. Telč: 2007. p. 309-312. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Modeling nonlinear mechanical response of FRC in Atena software. In Ecology and new building materials and products. Telč, Česká republika: 2007. p. 320-323. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. On modeling experiments with FRC in Atena software. In Fibre Concrete 2007. Praha, Česká republika: 2007. p. 149-154. ISBN: 978-80-01-03740-9.
Detail

MATESOVÁ, D. Effect of exposure time after heating and W/C ratio on residual strength of concrete: pilot studies. In Ecology and new building materials and products. Telč, Česká republika: 2007. p. 345-348. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D. Uniaxial tension: nonlinear modelling and experiment aspects. In Ecology and new building materials and products. Telč, Česká republika: 2007. p. 328-331.
Detail

NOVÁK, D.; PUKL, R. Modeling fibre concrete: from experiment to reliability assessment. In Fibre concrete 2007. Praha, Česká republika: 2007. p. 137-142. ISBN: 978-80-01-03740-9.
Detail

VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z. Odhad hodnoty lomové energie a velikosti lomové procesní zóny v tělesech z cementových kompozitů - numerický experiment. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 517-522. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P. STRENGTHENING OF MASONY VAULTS AND INTERACTION OF VAULTS WITH OVERBURDEN. In Proceedings of the international Symposium SHH07 - Studies on historical heritage. 2007. Istanbul - Turecko: Maya Basin Yayin, 2007. p. 585-590. ISBN: 978-975-461-433-6.
Detail

ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J. Stochastic nonlinear analysis of facade panels made of fibre-reinforced cement based composite. In Fibre Concrete 2007 - Technology, Design, Application. Praha, Česká republika: Faculty of Civil Engineering, CTU in Prag, 2007. p. 235-238. ISBN: 978-80-01-03740-9.
Detail

ŘOUTIL, L. Spolehlivostní analýza fasádních panelů ze sklovláknového kompozitu: Vliv degradace materiálu. In Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, VIII. konferencia so zahraničnou účasťou. Štrbské pleso: 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-8073-677-4.
Detail

ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V. Vliv degradace na spolehlivost fasádních panelů ze sklovláknového kompozitu. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 299 ( s.)ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

LEHKÝ, D. Identifikace parametrů vláknobetonu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, ČR: 2006. s. 414-418. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D. Analýza vláknobetonových fasádních panelů I: nelineární 3D modelování. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, ČR: 2006. s. 419-423. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

NOVÁK, D. Modelování vláknobetonu: experiment - identifikace - nelineární analýza - sploehlivost. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, ČR: 2006. s. 405-409. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J. INFLUENCE OF HIGH STRENGTH POLYPROPYLENE FIBRES ON MECHANICAL PROPERTIES OF LIGHTWEIGHT COMPOSITES. In Sborník konference MATBUD 2007. sekcja poligrafii Politechniki Krakowskiej. Krakow: 2007. p. 282-288. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B. DURABILITY OF LEIGHTWEIGHT FIBRE CONCRETE. In Sborník konference MATBUD 2007. sekcja poligrafii Politechniki Krakowskiej. KRAKOW: 2007. p. 35-41. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J. Basic formulation of environmental design, maintenance and repair optimization of concrete structures. In Central Europe towards Sustainable Building - proceedings (Volume 2). 2007. Praha: CBS Servis, s.r.o., 2007. p. 758-765. ISBN: 978-80-903807-8-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Environmental aspects of concrete structures design. In Fibre Concrete 2007 - Proceedings of 4th International Conference. 2007. Prague: Faculty of Civil Engineering, 2007. p. 33-38. ISBN: 978-80-01-03740-9.
Detail

ŽÍTT, P.; LÁNÍK, J. Experimental tests of RC slabs, comparasion test of concrete and fibre-concrete. In Fibre Concrete 2007. ČVUT Praha. Praha: 2007. p. 155-161. ISBN: 978-80-01-03740-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; JANDA, L. Problematika navrhování konstrukcí s kompozitní výztuží. In Sborník příspěvků XVI. konference absolventů studia technického znalectví. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 88-94.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; ADÁMEK, J. Stiffening of concretes with high performance structural PP fibres. In Harnessing fibres for concrete construction. EP91. Dundee: IHS BRE Press, 2008. p. 289-295. ISBN: 978-1-84806-042-5.
Detail

DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P. Odporová tenzometrie jako nástroj pro měření deformačních vlastností betonových prvků a konstrukčních železobetonových dílců. In Sborník konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. 1. Praha: Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 2008. s. 277-281. ISBN: 978-80-01-04123-9.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; PRŮŠA, J. Influence of reinforcing metal grid on fracture behaviour of ferrocement specimens. In Ecology and new building materials and products. Telč: Research Institute of Building Materials, JSC, 2008. p. 288-292. ISBN: 978-80-254-2029-4.
Detail

MISÁK, P.; LÁNÍK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; ČECHMÁNEK, R. The strength characteristics of ferrocement with a surface reinforcement. In Ecology and new building materials and products. Telč: Research Institute of Building Materials, JSC, 2008. p. 293-297. ISBN: 978-80-254-2029-4.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. ANALÝZA VLIVU CEMENTŮ S ODLIŠNÝM OBSAHEM VYSOKOPECNÍ STRUSKY - EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO2. In 14. Betonářské dny 2007. Šrůma, Šrůmová. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 321-325. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Využití FRP při vyztužování a zesilování. In Kolokvium SVĚTOVÝ BETON 2002-2006 - Sborník příspěvků. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o, 2007. s. 123-135. ISBN: 80-903807-3-5.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; MISÁK, P. VÝROBA A STATICKÁ ZKOUŠKA TT PANELU Z LEHKÉHO BETONU LC 35/38-D1,8. In Sborník přednášek 14. betonářské dny 2007. ČBS servis s.o. Hradec Králové: 2007. s. 401-406. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

ADÁMEK, J.; TĚHNÍK, V.; JURÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, P. VLIV DEFINOVANÉHO OBSAHU VYSOKOPECNÍ STRUSKY V CEMENTU NA TRVANLIVOST BETONŮ. In Sborník přednášek 14. betonářské dny 2007. ČBS Servis a.s. Hradec Králové: 2007. s. 347-352. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of masonry and concrete structures. In 11th international Conference on Inspection appraisal repairs and maintance of structures. 2007. North Cyprus: MINAS Turizm, 2007. p. 55-69. ISBN: 978-981-05-8192-3.
Detail

HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. Vývoj nových metod měření přetvoření nekovové výztuže betonu. In WORKSHOP NDT 2006 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: 2006. s. 38-42. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P.; HORÁK, D. Některé nové poznatky v návrhu a vývoji FRP materiálů pro betonové konstrukce. In Zborník prednášok VIII. vedeckej konferencii Stavebnej fakulty TU v Košiciach "Betonové konštrukcie a mosty". 2007. Košice: Technická univerzita v Kočiciach, 2007. s. 167-174. ISBN: 978-80-8073-790-0.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Možnosti stochastického programování ve vztahu k optimalizovanému návrhu betonových konstrukcí. In Sborník příspěvků 14. betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 254-261. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P. Stanovení vzlínavosti anorganických kompozitů. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. s. 291-294. ISBN: 978-80-87397-02-2.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb. In Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 197-205. ISBN: 978-80-214-4037-1.
Detail

MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O. Analýza rovnoměrnosti rozptýlení ocelových vláken v příčném průřezu extrudovaných materiálů. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. s. 241-244. ISBN: 978-80-87397-02-2.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B. NDT of Mechanical Damaged Concrete Specimens by NAS Method. In 7th Workshop NDT 2009. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. p. 102-108. ISBN: 978-80-7204-671-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Strengthening of concrete structures with FRP materials - influence of thermal degradation. In 5th International Specialty Conference on Fibre Reinforced Materials. Singapur: 2008. p. 100-110. ISBN: 978-9-8108-0413-8.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z. Influence of Freeze-Thaw Cycles on Fracture Behaviour of Fibre Reinforced Light-Weight Concrete Specimens. In Proceedings of 5th International Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina: 2009. p. 133-138. ISBN: 978-80-554-0100-3.
Detail

KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P. Porovnání materiálových charakteristik vláknobetonu a prostého betonu. In XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2010. s. 225-228. ISBN: 978-80-87397-02-2.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Betonové konstrukce se zvýšenou odolnosti proti agresivním vlivům. In Sborník přísěvků 15. Betonářské dny 2008. 2008. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2008. s. 76-82. ISBN: 978-80-87158-11-1.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Optimization of concrete structures. In 33rd Conference on Our World in Concrete & Structures. 2008. Singapore: CI-Premier Conference, 2008. p. 81-96. ISBN: 978-981-08-0412-1.
Detail

KOUDELKA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ADÁMEK, J. Compressive strength of extruded materials. In Ecology and new building materials and products. Brno: Research Institute of Building Material, JSC., 2009. p. 245-248. ISBN: 978-80-254-4447-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování konstrukcí FRP výztužemi. In Zborník príspevkov zo 6. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Bratistava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, 2009. s. 120-124. ISBN: 978-80-227-3215-4.
Detail

ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Discrete numerical simulation of fracture propagation in disordered materials: mesh dependency. In 17th European Conference on Fracture. Brno, Česká republika: 2008. p. 2599-2606. ISBN: 9781617823190.
Detail

ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V. Comparison of fracture-mechanical parameters of developed special cement based fibre-composites. Proceedings of XIIIth International Conference of Research Institute of Building Materials - Ecology and New Building Materials and Products. Telč, Česká republika: 2009. p. 279-282. ISBN: 978-80-254-4447-4.
Detail

ŽÍTT, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P. Influence Analysis of Fibres on Cracks Rise and Development in Members of Lightweight Concrete. In Proceedings of 5th International Conference Fibre Concrete 2009. Praha: 2009. p. 283-286. ISBN: 978-80-01-04381-3.
Detail

POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; HLAVÁČ, Z.; VYMAZAL, T. Influence of Periodic Freezing on the Value of the Elastic Modulus of the Light-weight Fibre Concrete. In 7th Workshop NDT 2009 Non-Destructive Testing in Engineering Practice - Proceedings. Brno: 2009. p. 56-63. ISBN: 978-80-7204-671-3.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; KERŠNER, Z. Effect of Length of Polypropylene Fibres on Fracture Behaviour of Fibre Lightweight Concrete Specimens. In Ecology and new building materials anf products. Brno: Research Institute of Building Materials, JSC., 2009. p. 266-270. ISBN: 978-80-254-4447-4.
Detail

MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T. Využití metodiky DOE při zkoušení pevnosti v tahu ohybem extrudovaných materiálů. In Materiálové inženýrství - Sborník příspěvků. Brno: CERM, 2009. s. 115-118. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Porous aggregate strength and its influence on lightweight concrete strength. In 9Th Internationl Cconference: Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vols 1-3. ISI Web of Knowledge: Published by Thomson Reuters, 2008. p. 7-10. ISBN: 978-9955-28-201-3.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; DANĚK, P. Hodnocení způsobilosti procesu a charakteristická hodnota. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: FAST VUT v Brně, 2009. s. 423-427. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Additional Strengthening of Masonry Vaulted Structures by Nonprestressed Reinforcement. In Protection of structures against hazards - Proceedings of the 4th International Conference. 2009. Peking: CI-PREMIER PTE LTD, 2009. p. 63-74. ISBN: 978-981-08-3244-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. The Way for Optimising of Concrete Structures: Fully Probabilistic Design. In Design of Concrete Structures Using EN 1992-1-1. Praha: CTU Prague, 2010. p. 291-298. ISBN: 978-80-01-04581-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; ĎURECH, D. Nový kotevní systém předpjaté FRP výztuže. In Betonárske dni 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 385-390. ISBN: 978-80-8076-089-2.
Detail

ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; TIHLAŘÍK, P.; KNĚZEK, J. Vliv orientace vláken cementového kompozitu v důsledku extruze na hodnoty lomově-mechanických parametrů. In Modelování v mechanice 2010. Ostrava, Česká republika: 2010. s. 37-43. ISBN: 978-80-248-2234-1.
Detail

KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O. Stanovení stejnorodosti kompozitních materiálů pomocí elektroakustických metod. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 101-109. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

LEHKÝ, D.; BRDEČKO, L. STANOVENÍ MATERIÁLOVÝCH PARAMETRŮ RŮZNÝCH BETONŮ PRO SIMULACI LOMOVÉ ZKOUŠKY. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, Česká republika: 2010. s. 320-326. ISBN: 978-80-87397-02-2.
Detail

POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Stanovení pevnostních charakteristik extrudovaného materiálu. In Sborník anotací konference Juniorstav 2011. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 194-194. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Relations between structure size, mesh density, and elemental strength of lattice models. In Computational Modelling of Concrete Structures. Austria: 2010. p. 419-428. ISBN: 978-0-415-58479-1.
Detail

KOCÁB, D.; ŽÍTT, P. Modul pružnosti extrudovaného vláknocementu. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2011. Brno: CERM, 2011. s. 189-189. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

BEDÁŇ, J.; JANSA, R.; ŠTAFA, M.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Vyhodnocení lomových testů vzorků z extrudovaného cementového kompozitu s ocelovými vlákny s využitím programu SimBeFraM. In Modelování v mechanice 2010. Ostrava, Česká republika: 2010. s. 39-42. ISBN: 978-80-248-2234-1.
Detail

GIRGLE, F.; ĎURECH, D. The possibilities of applications of FRP reinforcement in concrete structures. In The 3rd PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture. Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, 2011. p. X (XX p.)ISBN: 978-80-553-0639-1.
Detail

STRÁSKÝ, J. Puentes proyectados por Strasky, husty and Partners (Bridges designed by Strasky, Husty and Partners). Cemento Hormigón, 2006, vol. 2006, no. 4, p. 78-90. ISSN: 0008-8919.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Poruchy stropních konstrukcí z desek hurdis. Stavebnictví, 2007, roč. 2007, č. 11-12, s. 66-70. ISSN: 1802-2030.
Detail

JANDA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Návrh betonového průřezu vyztuženého nekovovou výztuží. Stavební obzor, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 232-237. ISSN: 1210-4027.
Detail

OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Statická analýza panelového objektu. Beton TKS, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 43-48. ISSN: 1213-3116.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; JANDA, L. Problematika statického návrhu konstrukcí s kompozitní výztuží. Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 1, s. 47-53. ISSN: 1211-443X.
Detail

KUBÁTOVÁ, D.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P. THE USE OF ELECTROKINETIC POTENTIAL MEASUREMENT FOR EXAMINATION OF KAOLINITE DECOMPOSITION. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s889 (s890 p.)ISSN: 1213-7103.
Detail

KUBÁTOVÁ, D.; PTÁČEK, P.; HAVLICA, J. Metody sledování procesů při vzniku metakaolinu. Zpravodaj Silikátového svazu, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 21-29. ISSN: 1801-7053.
Detail

POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; HLAVÁČ, Z.; VYMAZAL, T. Influence of Periodic Freezing on the Value of the Elastic Modulus of the Light-weight Fibre Concrete. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, vol. 2, no. 4, p. 142-149. ISSN: 1802-971X.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B. NDT of Mechanical Damaged Concrete Specimens by Nonlinear Acoustic Spectroscopy Method. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, vol. 2, no. 4, p. 166-171. ISSN: 1802-971X.
Detail

ŠVAŘÍČEK, L.; ZMEK, B.; ŠTĚPÁNEK, P. Statický přepočet atypické stropní konstrukce. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 143-148. ISSN: 1211-3700.
Detail

PTÁČEK, P.; KUBÁTOVÁ, D.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of kaolinite: The thermogravimetric study. Thermochimica Acta, 2010, vol. 501, no. 1-2, p. 24-29. ISSN: 0040-6031.
Detail

ZLÁMAL, M.; VÍTEK, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J. SLEDOVÁNÍ KVALITY BETONŮ PŘI EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍ. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 186-193. ISSN: 1211-3700.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 6, s. 305-310. ISSN: 1211-443X.
Detail

NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; LEHKÝ, D. Metodika stanovení lomově-mechanických vlastností anorganických kompozitů konstrukčního určení. Brno, Česká republika: 2010. s. 1-20.
Detail

KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Sledování vlivu způsobu vyztužení na ohybovou pevnost vláknocementových desek. In Sborník XV. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2011. s. 217-220. ISBN: 978-80-87397-06-0.
Detail

KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O. Nedestruktivní sledování vlivu způsobu vyztužení na výsledné parametry vláknocementových desek. In Sborník XV. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2011. s. 237-240. ISBN: 978-80-87397-06-0.
Detail

POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D. Efekt nerovnosti průřezu vzorků na výsledky ohybových zkoušek. In Sborník XV. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2011. s. 221-224. ISBN: 978-80-87397-06-0.
Detail

KOCÁB, D.; ŽÍTT, P. Modul pružnosti extrudovaného vláknocementu. Praha: Beton TKS, s.r.o., 2011. s. 83-83.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O. Ověření vlastností vláknocementových desek metodou TPT a GWT. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 225-234. ISBN: 978-80-214-4338-9.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O. Pevnost v tahu ohybem betonu s vloženým extrudovaným materiálem. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 215-223. ISBN: 978-80-214-4338-9.
Detail

POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Pevnost v tlaku a v tahu extrudovaných vláknocementů. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 293-300. ISBN: 978-80-214-4338-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Varianty sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let. In Zborník prednášok zo 7. seminára Sanácia betónových konštrukcií. 1. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, 2011. s. 111-116. ISBN: 978-80-8076-095-3.
Detail

POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Pevnost v tlaku extrudovaného materiálu při různé výšce zkušebních těles. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 243-243. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. The effect of mesh density in lattice models for concrete with incorporated mesostructure. Key Engineering Materials (web), 2012, vol. 488-489, no. 29, p. 29-32. ISSN: 1662-9795.
Detail

KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O. Odolnost povrchu extrudovaného materiálu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 238-238. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

ELIÁŠ, J. Coupling finite elements and lattice-particle discrete elements. In 15. Mezinárodní Konference, Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: 2011. p. 229-232. ISBN: 978-80-87397-06-0.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J. Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1210-4027.
Detail

JUNEK, J. Použití struskoportlandských cementů při výrobě sklovláknobetonových prvků. In 15. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: 2011. s. 113-116. ISBN: 978-80-87397-06-0.
Detail

ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z. Applying of fracture parameters during developing of special fibre-reinforced composites. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. Univerzita Pardubice JR AH, 2013, vol. 18, no. 1, p. 105-111. ISSN: 1211-6610.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: optim rámy ČSN; pískovaná GFRP výztuž. FAST VUT. (zavedená výroba)
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; LEDERER, L.: Výrobek z vláknobetonu; Přístřešek z vláknobetonu vyztužený nekovovou FRP výztuží. VUT v Brně, FAST DAKO Brno Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot. (funkční vzorek)
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: optim rámy ČSN; Koncovka FRP výztuže pro dynamickou zkoušku tahové pevnosti. FAST VUT. (ověřená technologie)
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.: Klec pro tahovou zkoušku; Zkušební zařízení pro dlouhodobou tahovou zkoušku kotevních oblastí. VUT FAST. (prototyp)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.: klenba statika; model zesílené cihlené klenby. FAST VUT. (funkční vzorek)
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: ovinutá optim výzt; optimalizovaný návrh železobetonového průřezu dle ČSN 731201-86. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: optim rámy ČSN; metodika pro optimalizovaný návrh rámové konstrukce dle EC2. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: návrh zes lamely EC; metodika statického návrhu výpočtu externího zesílení lamelami dle EC2. FAST VUT, BESTEX, spol. s r.o.. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i. (software)
Detail

KUDRNA, J.; FIŠER, J.; VARAUS, M.: RAE; Recyklace asfaltových vrstev za studena na místě asfaltovou emulzí. Vozovky na Moravě. (ověřená technologie)
Detail

KUDRNA, J.; VARAUS, M.; FIŠER, J.: TeP; Technický předpis pro recyklaci asfaltových vrstev za stuena na místě asfaltovou emulzí. Skanska DS, a.s.. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZMEK, B.: CVK metodika vypocet; statický návrh cementovláknových kompozitů. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZMEK, B.: panel; Střešní panel z ferocementu. FAST VUT. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, R.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P.; JUNEK, J.; STŘÍTECKÝ, M.: 2011 nosník FV 04; Soubor sklovláknobetonových zkušebních prutových prvků s podélnou Fe-výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, R.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; JUNEK, J.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 03; Prutový prvek s podélnou FRP výztuží v jemnozrnném betonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, R.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; VESELÝ, R.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 02; Nerezovou ocelí vyztužený soubor ohýbaných prvků z jemnozrnného betonu a statický výpočet. Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno. (funkční vzorek)
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; LEDERER, L.: Výrobek z vláknobetonu; Přístřešek z vláknobetonu vyztužený klasickou betonářskou výztuží. VUT v Brně, FAST DAKO Brno Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot. (ověřená technologie)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; GIRGLE, F.; LEDERER, L.; LEDERER, P.: nosník FV 08; Soubor nerezovou ocelí vyztužených podpůrných nosníků z cementového kompozitu s disperzní PVA-vláknovou výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; PRACHAŘ, V.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 09; Soubor výztužných žeber z cementového kompozitu s disperzní PVA-vláknovou výztuží a s podélnou FRP- výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

GIRGLE, F.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; HORÁK, D.: nosník FV 10; Soubor ocelovou sítí vyztužených plochých zkušebních těles z jemnozrnném betonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

GIRGLE, F.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 11; Soubor sklovláknobetonových tenkostěnných deskových prutů s ocelovou sítí a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 12; Soubory tenkých jednosměrně nosných deskových prutů z cementových kompozitů s disperzními PVA-vlákny a s galvanizovanou ocelovou sítí a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot. (funkční vzorek)
Detail

GIRGLE, F.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; LANÍKOVÁ, I.: nosník FV 13; Tenkostěnný nosník vyztužený skleněnou sítí v jemnozrnném betonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

GIRGLE, F.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; HORÁK, D.: nosník FV 14; Soubor skleněnou sítí vyztužených plochých nosníků ze sklovláknobetonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; LANÍKOVÁ, I.: nosník FV 15; Soubory PVA- vláknobetonových nosníků vyztužených skleněnou sítí a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; NEŠPOR, B.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 16; Soubor PVA-síti vyztužených tenkých nosníků z jemnozrnného betonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; GIRGLE, F.: nosník FV 17; Soubor PVA-sítěmi vyztužených tenkých nosníků z sklovláknitého betonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; STŘÍTECKÝ, P.: nosník FV 18; Soubor PVA-sítí vyztužených tenkostěnných nosníků z PVA-vláknobetonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; VESELÝ, R.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 01; Trámový prvek s podélnou Fe-výztuží v jemnozrnném betonu a statický výpočet. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ČECHMÁNEK, R.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; KNĚZEK, J.; JUNEK, J.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 05; Soubor nerezovou ocelí vyztužených zkušebních nosníků ze sklovláknobetonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; LANÍKOVÁ, I.: nosník FV 06; Soubor sklovláknobetonových nosníků s FRP výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; GIRGLE, F.; LEDERER, L.; LEDERER, P.: nosník FV 07; Soubor zkušebních nosníků s podélnou Fe výztuží v cementovém kompozitu s disperzní PVA výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.: ovinutá optim výzt; Koncovka FRP výztuže pro statickou tahovou zkoušku. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY Brno. (ověřená technologie)
Detail