Detail oboru

Informační technologie

FITZkratka: BITAk. rok: 2023/2024

Program: Informační technologie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.1.2002Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Obor Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů.

Klíčové výsledky učení

Studenti porozumí jednotlivým úrovním výpočetních systémů od hardware (polovodičové prvky, logické obvody, procesory, periferní zařízení) přes software (datové a řídící struktury, objektová orientace, programovací jazyky, překladače, operační systémy, databáze) až po typické aplikace (informační systémy, počítačové sítě, umělá inteligence, počítačová grafika a multimédia). Pochopí teoretické základy informatiky (diskrétní matematika, formální jazyky a jejich modely, spektrální analýza signálů, modelování a simulace). Absolventi budou schopni analyzovat, navrhovat, implementovat, testovat a udržovat běžné počítačové aplikace a budou schopni týmové práce.

Profesní profil absolventů s příklady


  • Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie má základní teoretické znalosti z oblasti technických i programových prostředků.
  • Je kvalifikovaný a adaptabilní odborník schopný se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti.
  • V praxi se může uplatnit jako projektant, konstruktér, a údržbář počítačových systémů a číslicových zařízení, jako technik pro instalace číslicových systémů a počítačových sítí, jako programátor aplikací a správce programů, databázových a informačních systémů a správce počítačových sítí nebo středoškolský učitel informačních technologií a jako kvalifikovaný podnikatel v oboru výpočetní techniky.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IDMDiskrétní matematikacs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
IELElektronika pro informační technologiecs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / S - 6 / L - 12 / PR - 8ano
ILGLineární algebracs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
IUSÚvod do softwarového inženýrstvícs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 8 / PR - 10ano
IZPZáklady programovánícs, en7Povinnýzá,zkP - 39 / S - 12 / Cp - 22 / PR - 5 / O - 1ano
ZAN4Zkouška z angličtiny na úrovni B1cs, en1Povinně volitelnýzkS - 13Angličtinaano
GENZkouška z obecné angličtiny B1en, cs1Povinně volitelnýzkAngličtinaano
ATGDAktuální témata grafického designucs2VolitelnýP - 12 / S - 12ano
1AHS-LAplikovaná herní studia – výzkum a designcs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
ACHE20Architektura 20. stoletícs3VolitelnýzkP - 26ano
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostechcs3VolitelnýzkP - 26ano
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýP - 26ano
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 1cs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26ne
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26ne
BPC-ELSAElektrotechnický seminářcs2VolitelnýCOZ - 13 / L - 13ano
FIKFilozofie a kulturacs2VolitelnýCOZ - 26ano
IFSFyzikální seminářcs, en2VolitelnýCOZ - 26ano
BPC-FYEFyzika v elektrotechnicecs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
BPC-FY1BFyzika 1cs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 12 / L - 26ano
1HS-ZHerní studiacs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
IVGInformační výchova a gramotnostcs, en1VolitelnýPR - 13ano
KPO-ZKurz pornostudiícs3VolitelnýzkP - 26ano
HKOManažerská komunikace a prezentacecs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
HVRManažerské vedení lidí a řízení časucs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
ISMMatematický seminářcs, en2VolitelnýCPP - 26 / O - 2ano
ISCPočítačový seminářcs, en2VolitelnýP - 12 / S - 2 / Cp - 12 / PR - 2ano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
PRMPrávní minimumcs2VolitelnýP - 26ano
RETRétorikacs2VolitelnýP - 26ano
VSDH1Vizuální styly digitálních her 1cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
1ODI-Z3D optická digitalizace 1cs2VolitelnýP - 6 / CT - 20ano
1DS-Z3D tisk a digitální výroba pro kreativní obory 1cs2VolitelnýP - 13 / ST - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IMA1Matematická analýza 1cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
INCNávrh číslicových systémůcs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / S - 10 / COZ - 3 / PR - 3ano
IOSOperační systémycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
ISUProgramování na strojové úrovnics, en6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
IZLOZáklady logiky pro informatikycs2PovinnýzkP - 10 / S - 2 / C1 - 10 / PR - 2ano
0AXAngličtina C1-2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26Angličtinaano
AITAngličtina pro ITcs, en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26Angličtinaano
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinane
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26Angličtinaano
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26Angličtinaano
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26Angličtinaano
BPC-PA2Praktická angličtina 2cs5Povinně volitelnýzkCj - 52Angličtinaano
GENZkouška z obecné angličtiny B1en, cs1Povinně volitelnýzkAngličtinaano
IVHSeminář VHDLcs, en4Povinně volitelnýklS - 26 / S - 26 / PR - 13 / PR - 13Technický předmětano
AUP-LAutorská právacs1VolitelnýP - 4 / C1 - 4ano
1CNCOCNC obrábění – Roboti v umělecké praxics2VolitelnýP - 8 / CPR - 18ano
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostechcs3VolitelnýzkP - 26ano
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 2cs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3VolitelnýzkP - 26ne
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 26ne
0SEEnglish Skills for Workplace Communicationen3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
FIKFilozofie a kulturacs2VolitelnýCOZ - 26ano
1HERDESHerní designcs2VolitelnýP - 26ano
HLS-KEHliněné stavitelstvíen2VolitelnýklP - 26 / EX - 2 / C1 - 2ano
IJCJazyk Ccs, en5VolitelnýzkP - 39 / PR - 13ano
1KADH-LKritická analýza digitálních hercs3VolitelnýzkP - 26ano
HKOManažerská komunikace a prezentacecs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
HVRManažerské vedení lidí a řízení časucs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
IMKMechanika a akustikacs, en6VolitelnýklP - 26 / Cp - 12 / L - 12 / PR - 12ne
N2Němčina 2de3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
PLABPodnikatelská laboratořcs4VolitelnýklP - 26 / C1 - 13ano
IVSPraktické aspekty vývoje softwarecs, en5VolitelnýklP - 26 / S - 2 / COZ - 2 / PR - 26ano
PRMPrávní minimumcs2VolitelnýP - 26ano
RETRétorikacs2VolitelnýP - 26ano
ISJSkriptovací jazykycs, en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
ITWTvorba webových stránekcs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
ITYTypografie a publikovánícs, en4VolitelnýklP - 13 / PR - 26ano
VSDH2Vizuální styly digitálních her 2cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
1ODI-L3D optická digitalizace 2cs2VolitelnýP - 6 / CT - 20ano
1DS-23D tisk a digitální výroba pro kreativní obory 2cs2VolitelnýP - 16 / ST - 10ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IALAlgoritmycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IFJFormální jazyky a překladačecs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IMA2Matematická analýza 2cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
INPNávrh počítačových systémůcs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / PR - 14ano
IPTPravděpodobnost a statistikacs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
ISSSignály a systémycs6PovinnýzkP - 39 / COZ - 12 / PR - 14ano
0A9Angličtina C1-1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26Angličtinaano
AITAngličtina pro ITcs, en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26Angličtinaano
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinane
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinane
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26Angličtinaano
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26Angličtinaano
BPC-PA1Praktická angličtina 1cs5Povinně volitelnýzkCj - 52Angličtinaano
BPC-PA3Praktická angličtina 3cs5Povinně volitelnýzkCj - 52Angličtinaano
BPC-AE1Analogová elektronika 1cs7Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 26ano
BPC-ANAAnalogová technikacs6Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / Cp - 12 / L - 14ano
JA3Anglická konverzace na aktuální tématacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentacecs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
IW1Desktop systémy Microsoft Windowscs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
N7Deutsch für Studium und Beruf Ide4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
DMSMDigital Marketing and Social Mediaen5VolitelnýklP - 13 / C1 - 26ano
ECE-commerceen6VolitelnýklP - 13 / C1 - 26ano
BPC-ELAElektroakustika 1cs6Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 4 / L - 22 / PR - 13ano
0SEEnglish Skills for Workplace Communicationen3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
IfmiPFinanční management pro informatikycs3VolitelnýklP - 26 / C1 - 13ano
ftPFinanční trhycs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
XPC-FR1Francouzština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
F1Francouzština 1fr2VolitelnýCj - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA1Italština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
mak1PMakroekonomie 1cs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
manPManagementcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IMFMatematické základy fuzzy logikycs, en5VolitelnýklCPP - 26 / PR - 26ano
ININávrh a implementace IT služebcs, en4VolitelnýklP - 22 / COZ - 4 / PR - 13ano
BPC-NRPNávrh a realizace elektronických přístrojůcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-NE3Němčina pro mírně pokročilé 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE1Němčina pro začátečníky 1 cs3VolitelnýklCj - 26ano
N1Němčina 1de2VolitelnýCj - 26ano
N3Němčina 3de2VolitelnýCj - 26ano
N5Němčina 5de2VolitelnýCj - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
IPZPeriferní zařízenícs, en3VolitelnýzkP - 26 / L - 4ne
T2FPočítačová fyzika IIcs3VolitelnýklP - 13 / CPP - 13ano
ILIPokročilá témata administrace operačního systému Linuxcs, en4VolitelnýklCp - 26 / PR - 13ano
IPSProgramovací seminářcs, en2VolitelnýS - 20 / PR - 6ano
IW5Programování v .NET a C#cs, en5VolitelnýklP - 26 / S - 12 / PR - 14ano
BPC-PDSProjektování datových sítícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
IP1Projektová praxe 1cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
BPC-RBMRobotika a manipulátorycs4Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 8ano
XPC-RU1Ruština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
R1Ruština 1ru2VolitelnýCj - 26ano
I1CSíťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)cs, en4VolitelnýklP - 22 / L - 24ano
JS1Španělština: začátečníci 1/2cs3VolitelnýCj - 26ano
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
BPC-ZSYZabezpečovací systémycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
ZPXZahraniční odborná praxeen5VolitelnýPR - 52ano
IZEPZáklady ekonomiky podnikucs, en4Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13ano
1ZHERVZáklady herního vývojecs4VolitelnýklP - 26 / C1 - 12 / PR - 14ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IDSDatabázové systémycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / S - 6 / PR - 13ano
IPKPočítačové komunikace a sítěcs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / PR - 13ano
IPPPrincipy programovacích jazyků a OOPcs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IZGZáklady počítačové grafikycs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 12 / PR - 14ano
IZUZáklady umělé inteligencecs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / PR - 13ano
BPC-PA4Praktická angličtina 4cs5Povinně volitelnýzkCj - 52Angličtinaano
ICSSeminář C#cs, en4Povinně volitelnýklS - 26 / COZ - 26 / PR - 13Technický předmětano
ICPSeminář C++cs, en4Povinně volitelnýklS - 26 / PR - 13Technický předmětano
IJASeminář Javacs, en4Povinně volitelnýklS - 26 / PR - 13Technický předmětano
IVHSeminář VHDLcs, en4Povinně volitelnýklS - 26 / S - 26 / PR - 13 / PR - 13Technický předmětano
BPC-AE2Analogová elektronika 2cs6Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 13 / L - 13ano
IANAnalýza binárního kóducs, en4VolitelnýklP - 14 / Cp - 12 / PR - 13ano
JA3Anglická konverzace na aktuální tématacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
BPC-AUDAudio elektronikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ano
IBSBezpečnost a počítačové sítěcs, en4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 6 / PR - 7ano
KdasPDaňová soustavacs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýP - 26ano
N8Deutsch für Studium und Beruf IIde4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-EICElektrické instalacecs5VolitelnýklP - 26 / L - 20 / PR - 10ano
fapPFinanční analýza a plánovánícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
XPC-FR2Francouzština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
F2Francouzština 2fr3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA2Italština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
marPMarketingcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BPC-MA2AMatematika 2cs6Volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 8 / CPP - 18ano
mik1PMikroekonomie 1cs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
0MRMobilní robotycs5VolitelnýL - 39ano
XPC-NE4Němčina pro mírně pokročilé 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE2Němčina pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
N4Němčina 4de3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
N6Němčina 6de4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
BPC-PSMPlošné spoje a povrchová montážcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 4 / L - 18 / EX - 4ano
BPC-PPKPočítačová podpora konstruovánícs6VolitelnýklCp - 65ano
IAMPokročilá matematikacs, en5VolitelnýklP - 26 / COZ - 18 / Cp - 8ano
IPAPokročilé asemblerycs, en5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 16 / PR - 10ano
PRISPrávo informačních systémůcs5VolitelnýzkP - 40ano
IZAProgramování zařízení Applecs, en5VolitelnýzkP - 26 / S - 12 / PR - 14ano
IP2Projektová praxe 2cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
BPC-PRPRobotika a zpracování obrazucs7Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
XPC-RU2Ruština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
R2Ruština 2ru3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
IW2Serverové systémy Microsoft Windowscs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
IIZSpráva serverů IBM zSeriescs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 26 / PR - 7ano
JS2Španělština: začátečníci 2/2cs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
ITPTechnika personálních počítačůcs, en4VolitelnýzkP - 26 / L - 16ne
I2CTechnologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)cs, en4VolitelnýklP - 26 / L - 26ano
ITSTestování a dynamická analýzacs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 26ano
ucePÚčetnictvícs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BPC-MOLÚvod do molekulární biologie a genetikycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
ZPXZahraniční odborná praxeen5VolitelnýPR - 52ano
ZFIZáklady financovánícs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BPC-ZSLZobrazovací systémy v lékařstvícs5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
BPC-ZSWZvukový softwarecs2VolitelnýCp - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IISInformační systémycs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / PR - 13ano
IMPMikroprocesorové a vestavěné systémycs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / S - 6 / L - 8 / PR - 12ano
IMSModelování a simulacecs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / S - 4 / PR - 9ano
ITTSemestrální projektcs, en5PovinnýPR - 52ano
ISASíťové aplikace a správa sítícs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 10 / PR - 16ano
ITUTvorba uživatelských rozhranícs, en5PovinnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
IP3Projektová praxe 3cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
BPC-RR1Řízení a regulace 1cs7Volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 14 / Cp - 12ano
IZVZpracování a vizualizace dat v prostředí Pythoncs4VolitelnýklP - 26 / PR - 13ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IBTBakalářská prácecs, en13PovinnýCp - 85 / PR - 85ano
IMUMultimédia v počítačových sítíchcs, en4VolitelnýklP - 26 / L - 26ne
BPC-RR2Řízení a regulace 2cs6Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Angličtina 1 - 5 ZAN4, GEN zimní/letní sem., 0AX, AIT letní/zimní sem., BAN1 letní/zimní sem., BAN2 letní/zimní sem., BAN3 letní/zimní sem., BAN4 letní/zimní sem., BPC-PA2, 0A9, BPC-PA1, BPC-PA3, BPC-PA4
Technický předmět 1 - 9 ICS, ICP, IJA