Detail předmětu

Základy programování

FIT-IZPAk. rok: 2023/2024

Základní programovací konstrukty vyššího programovacího jazyka: proměnné, typy, výrazy, řídicí struktury, procedury a funkce, předávání parametrů, vstupy/výstupy, zpracování výjimečných stavů. Základní datové struktury: primitivní datové typy, strukturované datové typy: pole, záznam, soubor, znakové řetězce. Dynamické datové struktury, typ ukazatel. Strategie pro volbu vhodné datové struktury. Rekurze, pojem rekurze. Globální a lokální proměnné. Jednoduché rekurzivní funkce (procedury). Modulární návrh a abstrakce. Ladění, testování a dokumentace programu. Pojmy a algoritmy budou ilustrovány využitím vhodného programovacího jazyka (ISO/IEC 9899:1999 Programming languages - C).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Vstupní znalosti

Předmět je zařazen v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti matematiky a práce s počítačem na úrovni střední školy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • Hodnocené projekty - 24 bodů.
 • Počítačová cvičení - 10 bodů.
 • Půlsemestrální test - 12 bodů.
 • Závěrečná písemná zkouška - 54 body.

 

 • Vypracování a odevzdání 2 projektů.
 • Obhajoba projektu v počítačové učebně.
 • 10 počítačových cvičení.
 • Půlsemestrální test.
 • Závěrečná písemná zkouška. Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné zkoušku vypracovat takaby byla hodnocena nejméně 23 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
 • Formu nahrazování zameškané výuky stanoví asistent.

Učební cíle

Seznámit se s organizací dat při řešení problémů. Aktivně ovládnout základní algoritmy a umět je aplikovat v praktických problémech. Seznámit se s principy testování programů. Naučit se používat prostředky pro ladění programů. Naučit se dokumentovat, obhajovat a prezentovat dosažené výsledky.


Naučí se vytvářet programy ve vyšších programovacích jazycích.  Osvojí si odborné pojmy z oblasti programování. Naučí se používat prostředky pro ladění programů. Naučí se dokumentovat, obhajovat a prezentovat dosažené výsledky. Student se naučí řešit jednoduché problémy na počítači formou projektů. Naučí se vytvářet programovou dokumentaci a obhájit výsledky řešeného projektu.

Základní literatura

BS ISO/IEC 9899:2011, Information technology. Programming languages. C, 2012, ISBN 978 0 580 80165 5. 
Virius, M.: Jazyky C a C++, Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3917-5.
Herout, P.: Učebnice jazyka C, Kopp, České Budějovice, 2009, 6. vyd., ISBN 978-80-7232-383-8.
Kadlec, V.: Učíme se programovat v jazyce C, Computer Press, Praha, 2005, ISBN 80-7226-715-9. 
Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa Bratislava, 1988. 
The C Standard : Incorporating Technical Corrigendum 1, by Standards Institute British, John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0470845732.
Harbison, P.: C: A Reference Manual (5th Edition), Prentice Hall, 2002, ISBN 013089592X.
Cormen, T.: Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001, ISBN 0262032937. 

Doporučená literatura

McConnell, S.: Code Complete, Microsoft Press, 2004, ISBN 0735619670.
Kernighan, B., W., Ritchie, D., M.: Programovací jazyk C, Computer Press, Brno, 2006, ISBN 80-251-0897-X.
Teaching materials available on WWW.
Schildt, H.: Nauč se sám C, SoftPress s.r.o, Praha, 2001, ISBN 80-86497-16-X.
Herout, P.: Učebnice jazyka C, Kopp, České Budějovice, 2009, 6. vyd., ISBN 978-80-7232-383-8.
Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách je dostupný na WWW.
BS ISO/IEC 9899:2011, Information technology. Programming languages. C, 2012, ISBN 978 0 580 80165 5.
The C Standard : Incorporating Technical Corrigendum 1, by Standards Institute British, John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0470845732.
Virius, M.: Jazyky C a C++, Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3917-5.
Kadlec, V.: Učíme se programovat v jazyce C, Computer Press, Praha, 2005, ISBN 80-7226-715-9.
Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa Bratislava, 1988.
Cormen, T.: Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001, ISBN 0262032937.
Harbison, P.: C: A Reference Manual (5th Edition), Prentice Hall, 2002, ISBN 013089592X.
Schildt, H.: Teach Yourself C, McGraw-Hill Companies, 2001.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program DES_B bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvodní informace k organizaci výuky. Verzování a pracovní nástroje programátora.
 2. Principy programovacích jazyků. Řídicí struktury programovacích jazyků.
 3. Typ ukazatele, pole, funkce.
 4. Textové soubory, standardní vstup/výstup. Strukturované datové typy.
 5. Ladění programů.
 6. Rekurentní problémy, numerické výpočty a algoritmy.
 7. Vektory a matice.
 8. Vyhledávání a řazení.
 9. Rekurze v programování.
 10. Pokročilé ladění programů, verifikace a validace, dokumentace zdrojového kódu.
 11. Dynamické datové struktury.
 12. Spojové struktury.
 13. Modulární stavba programu.

Seminář

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seminář:

 1. Vývojové nástroje.
 2. Základní práce s polem, řetězec, manuálové stránky.
 3. Práce s polem, funkce.
 4. Standardní vstup a výstup, čtení z/zápis do souboru.
 5. Ladění programů.
 6. Iterační výpočty.
 7. Řídicí smyčka, automat.
 8. Dynamická alokace paměti.
 9. Rekurze.
 10. Pokročilé ladění a dokumentace.
 11. Dynamické struktury.
 12. Modulární stavba programů.

Cvičení na počítači

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. První programy a základní konstrukce
 2. Cyklus, první práce s poli
 3. Řetězce
 4. Funkce a vnořené cykly
 5. Datové struktury
 6. Úvod do ukazatelů
 7. Práce s ukazateli
 8. Dynamická alokace, ladicí techniky a nástroje
 9. Algoritmizace, rekurze
 10. Strukturované datové typy

eLearning