Detail předmětu

Kurz pornostudií

FaVU-KPO-ZAk. rok: 2023/2024

Termínem "pornografický" rozumíme "obscénní", vytlačený poza scénu. Tématem kurzu není jen lákavé pseudotabu pornoprodukce, ale také tyto otázky
- uměleckohistorické - sexualita a porno prvky jako specifická mutace ženského body artu od 60.let
- aktivistické - otázka pro a proti pornografii jako ústřední téma anglosaského feministického hnutí
- genderové - týkají se mužů a žen a jejich erotické a sexuální citlivosti
- jedná se o fenomén erotického a pornografického produktu a jeho účelu a působení, jeho vývoj v historii a specifika současného stavu
- z toho vyplývající otázky po možnostech vizuálního vyjádření intimních vnitřních mezilidských emocionálních vztahů, po hranicích únosnosti jejich zveřejnění a odintimnění
- jde dále o problém možnosti a způsobu veřejné prezentace daného tématu
- velmi podstatná otázka, která celý umělecký projekt zastřešuje
- vztah řešeného problému k současným formám výtvarného umění, hranice mezi společenskou vědou a uměním, meze veřejného umění /public artu/ a jeho použitelnosti jako nástroje k řešení společenských otázek
Oprávněnost studií tohoto tématu lze podepřít již poměrně širokým akademickým zájmem, např. existencí kurzů Porn studies vedených Lindou Williams na University of California v Berkeley nebo prací dr. Kateřiny Liškové z fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Obeznámenost s formou tématických přednášek.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na přednášce není kontrolovaná. Kredity a slovní hodnocení studenti obdrží na základě odevzdané práce, jejíž zadání bude vyplývat z obsahu kurzů.
Účast na přednášce není kontrolovaná.

Učební cíle

Účelem kurz nebude pouze studenty s tématem a jeho polohou na pomezí osobního těla, umění a sociální problematiky seznámit. Jelikož téma prezentujeme tvůrčím lidem v uměleckém oboru, budeme od kurzu očekávat, že se objeví nové podněty v tématu, nové zdroje neklidu a významu.


Poznatky o provázanosti výtvarného umění s dalšími společenskovědními obory. Pochopení možného mechanismu analýzy společenských jevů a nalezení nových zdrojů inspirace pro uměleckou tvorbu z oblasti na pomezí umění, sociologie a společenské kritiky.
Dovoluji si plánovat i praktické výstupy.

Základní literatura

Michel Foucault, Dějiny sexuality I., Herrmann, Praha 1999 (CS)
Tracey Warr, Amelia Jones, The Artist´s Body, Phaidon, London 2000 (EN)
Isabel Tang, Pornografie (CS)

Doporučená literatura

Erotická Revue I.-III., Torst, Praha 2001 (CS)
Lynne segal, Mary McIntosh, Sex Exposed, Rutgers University Press, 1993 (EN)
Lynda Nead, Female Nude, Routledge, 1992 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM_B bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM_B bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM_B bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnovy výuky:
Schéma kurzu:
1. přednášky, promítání a prezentace
- O původu pornografie /Pompejské nálezy, historické formy pornogr. Do vynálezu tisku a po, současná massprodukce/
- Pornografie jako lakmusový papírek feministických hnutí
- Body art special - porno prvky ve výtvarném umění
- Stereotyp v pornografii - tabu v pornografii, pokusy o alternativu
- Prezentace vizual art: Erotická revue, Jindřich Štýrský, Toyen, Dalí, surealisté, Duchamp, Carolee Schneemann, Valie Export, Elke Krystufek, Jeff Koons, Bob Flanagan, Annie Sprinkle, Cosey Fanni Tutti, Robert Mapplethorpe, Nan Goldin, BKS, Ondřej Brody…
2. Empirická část
- Prezentace pornomateriálů: strandardní pornofilm, alternativní produkce Annie Sprinkle, kultovní pornofilm /Green door, Deep throat, Miss Jones/
- Studijní návštěva sexshopu a night klubu, studium způsobu prezentace sexuality, designu těchto intimních zážitků.
3. Možné praktické výstupy :
- témata "Night club" Jedná se o otázku prostorovou a o otázku akční
- erotický kalendář
- "Pornočasopis" Otázky obrazové prezentace a grafického designu, otázky "lživosti" a stylizovanosti fotografie, obrazové strategie, text, báseň, heslo, propagace na veřejnosti, distribuce.