Detail předmětu

Deutsch für Studium und Beruf I

FSI-N7Ak. rok: 2023/2024

Obsahová anotace:
Předmět je zaměřen na charakteristické struktury profesní komunikace. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro komunikaci daného zaměření.

Jazyk výuky

němčina

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Kurz vyžaduje velmi dobrou znalost obecného jazyka minimálně na úrovni B1+/ B2.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, vypracováním zadaných úkolů a absolvováním dílčích testů k jednotlivým lekcím + souhrnného závěrečného testu. K získání zápočtu je třeba dosáhnout 60% z celkového počtu bodů v každém z testů.


Zkouška na úrovni B2 SERR se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná část zkoušky ověřuje globální i detailní porozumění čtenému a slyšenému textu, znalost jazykových struktur obecného a odborného jazyka a písemný projev.
Ústní část zkoušky probíhá formou rozhovoru na běžná témata.

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.

Učební cíle

Cílem kurzu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v německém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.


Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v německém jazyce na úrovni B2. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti v osobním, studijním i pracovním životě.

Základní literatura

Elearningové materiály pro předmět N7 v Moodle. (DE)

Doporučená literatura

BECKER, Norbert, BRAUNERT, Jörg. Alltag, Beruf & Co. 6. Ismaning: Hueber Verlag, c2011. Deutsch als Fremdsprache (Hueber Verlag). ISBN 978-3196015904 (DE)
BECKER, Norbert, Jörg BRAUNERT a Karl-Heinz EISFELD. Dialog Beruf 2: Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe. Ismaning: Max Hueber, c1997-. ISBN 3-19-001591-0. (DE)
BECKER, Norbert, BRAUNERT, Jörg, EISFELD, Karl-Heinz. Dialog Beruf 3: Deutsch als Fremdsprache: Arbeitsbuch. 2. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. ISBN 3-19-011592-3. (DE)
BRAUNERT, Jörg a Wolfram SCHLENKER. Unternehmen Deutsch: Aufbaukurs Lehrbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2005. ISBN 978-3-12-675745-4 (DE)
Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten - leben: Studienbegleitender Deutschunterricht B2/C1. Redaktor Dorothea LÉVY-HILLERICH, redaktor Renata KRAJEWSKA-MARKIEWICZ. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-359-0 (DE)
PERLMANN-BALME, Michaela, SCHWALB Susanne. Sicher aktuell B2. Ismaning: Hueber, 2019. ISBN 978-3-19-301207-4 (DE)
DANIELS Albert, KÖHL-KUHNE, Renate et al. Mittelpunkt neu B2. Stuttgart: Klett, 2013. ISBN 978-3-12-676652-4 (DE)
KOITHAN, Ute, MAYR-SIEBER, Tanja, et al. Aspekte neu B2. Stuttgart: Klett, 2015. ISBN 978-3-12-605025-8 (DE)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-VTE-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program N-VSY-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program M2V-P magisterský navazující

  obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kontaktaufnahme (1)
2. Kontaktaufnahme (2)
3. Hochschulstudium und Lebenslauf (1)
4. Hochschulstudium und Lebenslauf (2)
5. Stellensuche und Bewerbung (1)
6. Stellensuche und Bewerbung (2)
7. Kommunikation in der Firma
8. Informationstechnologien
9. Geschäftlich unterwegs
10. Orientierung in der Stadt, in der Firma, Zwischenfälle
11. Unterkunft und Geschäftsessen
12. Zahlungsverkehr und Versicherung
13. Abschlussprüfung

eLearning