Detail předmětu

Angličtina pro IT

FIT-AITAk. rok: 2023/2024

Angličtina pro IT je kurz odborné angličtiny pro středně pokročilé studenty, kteří studují informační a komunikační technologie a budou se tomuto oboru profesně věnovat. Cílem kurzu je vybavit studenty odbornou slovní zásobou a receptivními a produktivními dovednostmi v oblasti profesní angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na informační a komunikační technologie. Mezi upřednostňované přístupy a metody výuky profesní angličtiny v kurzu Angličtina pro IT patří komunikační metoda a přístup založený na úkolech s využitím multimediálních vyučovacích prostředků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Kurz je pro studenty, kteří získali ve vstupním jazykovém testu nejméně 51 bodů nebo úspěšně absolvovali kurz BAN4.

Doporučená prerekvizita: Angličtina 4: středně pokročilí 2

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů.

Bodové hodnocení předmětu:

 • Projekt: Persuasivní prezentace (max. 15 b., min. 7 b.)
 • Semestrální test: jazykové prostředky (max. 40 b., min. 24 b., jeden řádný termín, jeden opravný termín).
 • Zkouška: poslech (max. 22,5 b., min. 11 b.), čtení (max. 22,5 b., min. 11 b.).
 
75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů.

Učební cíle

Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy kurzu jsou formulovány na referenční úrovni B2 (Rozhled) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na profesní angličtinu v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Ústní projev:
Absolvent předmětu
- se v ústní interakci dokáže plynule a spontánně účastnit rozhovorů a diskuzí o široké škále témat z oblasti informačních a komunikačních technologií;
- dokáže přispět svými názory, vysvětlit a obhájit je, a vyjednávat s kolegy za účelem dosažení konsensu;
- v samostatném ústním projevu dokáže efektivně popsat a poskytnout instrukce k specifickým procesům a metodám v rámci svého oboru, spontánně interpretovat data a přesně a stručně sdílet své stanovisko.  

Poslech s porozuměním:
Absolvent předmětu
- rozumí delším promluvám a přednáškám, a dokáže sledovat argumenty a protiargumenty;
- umí identifikovat a odkazovat na specifické informace v promluvě druhé osoby.

Čtení s porozuměním:
Absolvent předmětu
- umí najít specifické informace v textu na známá, ale složitá témata z oboru informačních a komunikačních technologií;
- umí číst technickou dokumentaci, odborné knihy, články a recenze, a sledovat potenciální komplexní argumenty a protiargumenty.

Výstupní znalosti a dovednosti odpovídají referenční úrovni B2 (Rozhled) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na profesní angličtinu v oblasti informačních a komunikačních technologií. 

 

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Ellederová, E. (2022). English for Information Technology. Brno: VUT. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do informačních technologií; předpovídání budoucnosti v oblasti IT technologií
 2. Profese v informačních technologiích; pohovor do zaměstnání
 3. Osobní počítač a druhy počítačů; klasifikování, kvalifikování a srovnávání 
 4. Základní deska; popis funkcí zařízení 
 5. Vstupní zařízení; popis vlastností zařízení
 6. Výstupní zařízení; poskytování rad a instrukcí 
 7. Paměťová zařízení; schůze v IT společnostech 
 8. Software; popis procesů 
 9. Základy Windows; podávání instrukcí s využitím kohezních prostředků 
 10. Počítačové sítě a přístup k internetu; proces vyhledávání a odstraňování závad
 11. World Wide Web; popisování různých typů grafů
 12. Bezpečnost na internetu; persuasivní strategie

eLearning