Detail předmětu

Italština pro začátečníky 1

FEKT-XPC-ITA1Ak. rok: 2023/2024

Předmět Italština pro začátečníky zahrnuje základní konverzační obraty a nejčastěji používané fráze nutné k samostatné orientaci v italsky mluvícím prostředí. Soustředí se na zvládnutí zásad správné výslovnosti, přízvuku a nezbytné intonace. V gramatice se zaměří na veškeré vzory časování sloves, základní slovesné časy a způsoby vyjadřování pádů substantiv a předložek s nimi spojenými. Slovní zásoba pokryje běžné situace ze života a nejčastější reakce na ně. Výstupní znalostí bude porozumění krátkému jednoduchému psanému i mluvenému textu a baterie frází a slovíček nezbytná pro úspěšné zvládnutí každodenní běžné komunikace. Kurz poskytne ucelený základ cizího jazyka s cílem vytvořit předpoklad k úspěšnému prohlubování dalších znalostí.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet
Student aktivně participuje na výuce plněním úkolů a aktivním procvičováním probírané látky.

Učební cíle

Cílem je osvojení si základních konverzačních obratů a nejčastěji používaných frází nutných k samostatné orientaci v italsky mluvícím prostředí včetně zvládnutí zásad správné výslovnosti, přízvuku a nezbytné intonace.

Výstupní znalostí bude porozumění krátkému jednoduchému psanému i mluvenému textu a baterie frází a slovíček nezbytná pro úspěšné zvládnutí každodenní běžné komunikace. Kurz poskytne ucelený základ cizího jazyka s cílem vytvořit předpoklad k úspěšnému prohlubování dalších znalostí.

 

Základní literatura

Janešová, J. (2017). Italština nejen pro samouky.Praha: LEDA (CS)
Bahníková, A. (2017). Italština. Nové 3.vydání. Praha: LEDA (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  • Základy výslovnosti, abeceda, sloveso Essere + osobní zájmena, tvoření záporu, členy
  • Lezione 1 procvičování uvedených gram. jevů
  • Dokončení L1, L2: sloveso Avere, plurál  členů, podst. a příd. jmen
  • Procvičování předchozí gramatiky, sloveso Andare, Avere + vazby, minidialogy
  • L2 dokončena, konverzace, minidialogy, poslech
  • L3 poslech s porozuměním, 1. slovesná třída Parlare
  • Procvičení předchozí gramatiky, 2. slovesná třída Prendere, preposizioni articolate
  • Barvy, minidialogy, čtení s porozuměním
  • Procvičování předchozí gramatiky, konverzace
  • L4 3. slovesná třída Dormire/Finire, čtení a poslech s porozuměním, konverzace
  • Procvičení předchozí gramatiky, neprav. slovesa Fare, Dare, Potere, Uscire
  • Procvičení předchozí gramatiky, hodiny, číslovky, opakování
  • Zápočtový test
 

eLearning