Detail předmětu

Právo informačních systémů

FP-PRISAk. rok: 2023/2024

Předmět je určen pro získání přehledu o právních aspektech tvorby a užívání ICT. Vzhledem k absenci jakéhokoliv jiného právního vzdělání studentů
nesupluje výuku základů obecného práva, ale na bázi principu od zvláštního k obecnému mapuje všechny oblasti práva, které jsou typické pro ICT.
Obsahem jsou zejména aktuální témata jako právo v kyberprostoru, ochrana osobních údajů, elektronické dokumenty a podpisy, úvod do
eGovernmentu, ochrana duševního vlastnictví, zákon o kybernetické bezpečnosti, kybernetická kriminalita.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

ústní kouška

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v právních aspektech tvorby a užívání ICT, a to v oblasti veřejného i soukromého práva.


Předmět je určen pro získání přehledu o právních aspektech tvorby a užívání ICT. Vzhledem k absenci jakéhokoliv jiného právního vzdělání studentů v rámci studijního programu nesupluje výuku základů obecného práva, ale na bázi principu od zvláštního k obecnému mapuje všechny oblasti práva, které jsou typické pro ICT. 

Základní literatura

SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022. 1166 s. ISBN 978-80-7380-849-5. (CS)
MATES, P., SMEJKAL, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. 2. vydání. Praha: Leges, 2012. 456 s. ISBN 978-80-87576-36-6.
SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 201-232. ISBN 978-80-7502-386-5.
SMEJKAL, V., SOKOL, T., KODL, J. Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. 378 s. ISBN 978-80-7380-765-8. (CS)

Doporučená literatura

SPIRIT, M.: Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 294 s. ISBN 978-80-7380-551.
LECHNER, T. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013. 256 s. ISBN 978-80-8757-641-0.
PORADA, V. a kol. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 1205 s. ISBN 978-80-7380-741-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

40 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor