Detail předmětu

Dějiny designu 1 - letní

FaVU-DEDE1-LAk. rok: 2023/2024

Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny. Předmět bude vyučovat Mgr. Vít Jakubíček.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Bez prerekvizit.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Požadavky pro splnění zkoušky: písemný test z probrané látky, úspěšnost 80% a více.
Přednáška je nepovinná.

Učební cíle

Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.
Historie grafického a průmyslového designu a jejich formování po 2. světové válce.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin designu
Meggs, P.B.: Meggs' History of Graphic Design
Sparke, P.: Století designu
Knobloch, I. - Vondráček, R.: Design v českých zemích 1900-2000: Instituce moderního designu (CS)
Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín grafického dizajnu (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typografické experimenty od konce 19. století po 1. světovou válku (Mallarmé, Apollinaire, futurismus, dadaismus).
2. Český kubismus v užitém umění
3.-4. Bauhaus.
5. Ruská avantgarda.
6. Moderna v Holandsku.
7. Moderna v Čechách a ve střední Evropě.
8. -9. Art déco.
10. - 11. Meziválečný design v USA.
12. Závěrečná rekapitulace