Detail předmětu

Praktická angličtina 2

FEKT-BPC-PA2Ak. rok: 2023/2024

Předmět angličtiny je zaměřený na rozvoj řečové dovednosti čtení, poslechu, mluvení a psaní s důrazem na komplexní jazykové prostředky a slovní zásobu a směřující k úrovni B2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Vychází z učebních materiálů a požadavků mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE). Předmět navazuje na předmět Praktická angličtina 1 (BPC-PA1). Mezi upřednostňované přístupy a metody patří komunikační metoda a přístup založený na úkolech s využitím multimediálních vyučovacích prostředků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost anglického jazyka na úrovni B1+ SERR. Student úspěšně absolvoval předmět Praktická angličtina 1 (BPC-PA1).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů. Bodové hodnocení předmětu:

Semestrální test: jazykové kompetence (max. 40b., min. 24b., jeden řádný termín, jeden opravný termín). 

Zkouška: poslech (max.30b., min. 15b.), čtení (max. 30b., min. 15b.).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvoj jazykových kompetencí nezbytných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERR v běžných pracovních a společenských situacích jako předpoklad k dalšímu studiu angličtiny v elektrotechnice, informatice a jiných technických oborech.
Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B2 SERR. Je schopen vyjmenovat sportovní disciplíny a diskutovat o nich v širších společenských souvislostech, diskutuje o problémech turistického průmyslu a jeho vlivu na daný region, vyjádří své názory na sdělovací prostředky, zvláště internet a elektronická média a jejich roli ve společnosti, vyjmenuje různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlí souvislosti, popíše v základních rysech rozvoj vědy a techniky a jeho vliv na životní styl, zhodnotí souvislosti mezi společenskými problémy a zločinem, aplikuje znalosti formálního stylu v písemných projevech, užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English: first : masterclass. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-450283-2. (EN)

Doporučená literatura

MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers and ebook. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. ISBN 1108586627. (EN)
HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 1107697387. (EN)
MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use: vocabulary reference and practice with answers : upper-intermediate. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. ISBN 978-1-316-63175-1. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 9780230035386. (EN)
SWAN, Michael a Catherine WALTER. Oxford English grammar course: intermediate : a grammar practice book for intermediate and upper-intermediate students of English : with answers. Oxford: Oxford University Press, 2019. ISBN 978-0-19-441487-6. (EN)
FOLEY, Mark a Diane HALL. MyGrammarLab: intermediate B1/B2 with key. Harlow: Pearson, 2012. ISBN 1408299151. (EN)
HARRISON, Mark. First testbuilder. 3rd edition. London: Macmillan Education, 2014. ISBN 9780230476110. (EN)
DIGNEN, Sheila a Jacky NEWBROOK. Formula B2 first exam trainer with key. Harlow: Pearson, 2020. ISBN 978-1-292-39143-4. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-APE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah bloků výuky:

 • Trpný rod
 • Sport
 • Nepřímá řeč, nepřímá otázka
 • Složená slova
 • Tvoření slov
 • Vztažné věty
 • Předložky
 • Vyjádření přání a lítosti
 • Podmínkové věty
 • Slovní spojení
 • Přídavná jména
 • Vyjádření možnosti a pravděpodobnosti

Konverzační témata:

 • Volný čas
 • Média
 • Životní prostředí
 • Vynálezy, technický pokrok
 • Způsoby komunikace
 • Společnost