Detail předmětu

Němčina pro mírně pokročilé 2

FEKT-XPC-NE4Ak. rok: 2023/2024

Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé studenty, který úrovní navazuje na kurz XPC-NE3. Důraz je kladen na praktické dovednosti a běžnou komunikaci v každodenních situacích. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

K ukončení předmětu je vyžadována pravidelná docházka, plnění zadaných úkolů a aktivní účast na výuce. 

Podkladem pro bodové hodnocení kurzu je závěrečný písemný test a ústní projev. 


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. 

Učební cíle

Rozvíjení komunikačních kompetencí mírně pokročilých studentů na úrovni A2.
Student by měl být schopen se domluvit v základních životních situacích při cestování či studiu v zahraničí.

Základní literatura

Menschen - Deutsch als Fremdsprache A1.2 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Aussehen und Charakter 
 2. Präteritum war, hatte;Perfekt nicht trennbare Verben 
 3. Haushalt 
 4. Imperativ (du/ihr);Personalpronomen im Akkusativ 
 5. Kleidung
 6. Komparation
 7. Wetter 
 8. Modalverben
 9. Regeln 
 10. Wortbildung; Konjunktion denn 
 11. Feste und Feiern 
 12. Konjunktiv II würde;Ordinalzahlen  
 13. Semester Test
  

eLearning