Detail předmětu

Typografie a publikování

FIT-ITYAk. rok: 2023/2024

Studující se seznámí s obecnými typografickými zásadami a s nástroji pro vytváření dokumentů. Speciální pozornost je věnována systému LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací. Probíraná látka je rozdělena do šesti dvouhodinových přednášek, které se konají obvykle jednou za čtrnáct dnů. Získané vědomosti si studující procvičí v rámci pěti projektů v LaTeXu. V závěru semestru jsou znalosti studujících ověřeny závěrečnou písemkou.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Textové editory.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studujících jsou ověřovány vypracováním projektů a závěrečnou písemkou. Za 5 individuálních projektů mohou studující získat až 70 bodů a za závěrečnou písemku až 30 bodů. Pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů. Pokud bude odhaleno plagiátorství, nedovolená spolupráce na projektech nebo podvod u závěrečné písemné práce, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení. V případě řádně ohlášené a doložené překážky ve studiu může studující požádat odpovědného vyučujícího o odklad termínu odevzdání projektu nebo o náhradní termín závěrečné písemky.

Učební cíle

Pochopit obecné typografické zásady a principy. Seznámit se s nástroji pro vytváření dokumentů s vysokou typografickou úrovní. Naučit se pracovat se systémem LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací.

Základní literatura

Hanáček, P., et al. Jak publikovat na počítači. SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77. (CS)
Hanáček, P., et al. Jak publikovat na počítači [How to Publish by Computer]. SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77. (In Czech) (EN)
ČSN ISO 690: Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. ÚNMZ. 2022. (CS)
ČSN ISO 690: Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. ÚNMZ. 2022. (In Czech) (EN)

Doporučená literatura

Rybička, J. LaTeX pro začátečníky. 3. vydání. Konvoj, Brno, 2003. ISBN 80-7302-049-1. (CS)
Rybička, J. LaTeX pro začátečníky [LaTeX for Beginners]. 3. edition. Konvoj, Brno, 2003. ISBN 80-7302-049-1. (In Czech) (EN)
Kopka, H., Daly, P. W. LaTeX podrobný průvodce. Vydání první. Computer Press, Brno, 2004. ISBN 80-722-6973-9. (CS)
Kopka, H., Daly, P. W. LaTeX podrobný průvodce [A Guide to LaTeX Document Preparation for Beginners and Advanced Users]. Vydání první. Computer Press, Brno, 2004. ISBN 80-722-6973-9. (In Czech) (EN)
Kottwitz, S. LaTeX Beginner's Guide. Packt Publishing, Birmingham, 2011. ISBN 978-1847199867.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Cíle a organizace předmětu, písmo jako základ typografie, přehled nástrojů pro zpracování dokumentů.
 2. Úvod do systému LaTeX - filozofie, software, hladká a smíšená sazba.
 3. Sazba dokumentů  - obecná pravidla pro strukturování publikací, příkazy pro členění dokumentů, sazba matematických výrazů v LaTeXu.
 4. Sazba tabulek, algoritmů a obrázků v LaTeXu.
 5. Normy pro bibliografické citace, způsoby vkládání bibliografických citací do dokumentů v LaTeXu.
 6. Prezentace a nástroje pro jejich tvorbu v LaTeXu.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Hladká a smíšená sazba (10 bodů)
 2. Sazba dokumentů a matematických výrazů (15 bodů)
 3. Obrázky, algoritmy a tabulky (15 bodů)
 4. Bibliografické citace (15 bodů)
 5. Tvorba prezentací (15 bodů)

eLearning