Detail předmětu

Italština pro začátečníky 2

FEKT-XPC-ITA2Ak. rok: 2023/2024

Předmět navazuje na předchozí znalosti nabyté v kurzu Italština pro začátečníky 1. Rozšiřuje slovní zásobu, dále pracuje se slovesnými třídami a časy a zaměřuje se na plynulejší a rozvinutější konverzaci obohacenou přesněji formulovanými frázemi, obraty a slovíčky z běžných životních situací. Kurz dále prohlubuje porozumění psanému i mluvenému slovu, soustředí se na zlepšení přízvuku a intonace a na zdokonalení komunikačních dovedností.

 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet

 
Student aktivně participuje na výuce plněním úkolů a aktivním procvičováním probírané látky.  

Učební cíle

Cílem kurzu je prohloubit znalosti získané v předchozím kurzu Italština pro začátečníky 1 a získat větší aktivní i pasivní komunikativní kompetence.
Student lépe rozumí psanému i mluvenému textu, je schopen se vyjadřovat přesněji a plynuleji a formulovat složitější věty. 

Základní literatura

-Bahníková, A. (2017). Italština. Nové 3.vydání. Praha: LEDA (CS)
Janešová, J. (2017). Italština nejen pro samouky.Praha: LEDA (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. L5 čtení a poslech s porozuměním, přivlastňovací zájmena , opakování předešlých lekcí
 2. Procvičování předchozí gramatiky, číslovky základní a řadové, konverzace
 3. R1 opakovací lekce, konverzace téma rodina
 4. Upevňování předchozí gramatiky a slovíček s důrazem na ukaz. zájmena, přivl. zájmena, dialogy
 5. L6 čtení a poslech s porozuměním, tvoření záporu pomocí záporných zájmen, sloveso Sapere
 6. Modální slovesa Volere, Dovere, předložky, minidialogy
 7. Procvičení předchozí gramatiky, zájmena osobní, konverzace téma bydlení
 8. L7 čtení a poslech s porozuměním, zvratná slovesa, osobní zájmena nepřízvučná
 9. Procvičování předchozí gramatiky, minidialogy, konverzace, hodiny
 10. L8 čtení a poslech s porozuměním, minulý čas passato prossimo + pom. sloveso Avere, 
 11. Minulý čas passato prossimo + pom. sloveso Essere, konverzace téma cestování
 12. Procvičování předchozí gramatiky, měsíce, datum, opakování
 13. Semestrální test

eLearning