prof. Ing.

Jana Korytárová

Ph.D.

FAST, EKR – vedoucí ústavu

+420 54114 8555
korytarova.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Projekty

 • 2022

  Life cycle cost modelling using 6D BIM in construction, zahájení: 01.08.2022, ukončení: 15.12.2022
  Detail

  Ekonomické a manažerské procesy ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Socio-ekonomické dopady rozvoje ploch zeleně v kontextu projektů rozvoje území, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Analýza environmentálnych vplyv developerských projektov a ich rozčlenenie podľa analyzovaných dopadov na životné prostredie regionálnu , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Socio-ekonomické dopady projektů rozvoje území a jejich zasazení do kontextu územního rozvoje, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Vybraná ekonomicko-manažerská hlediska ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Analýza socio-ekonomických dopadů developerských projektů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Vliv developerských projektů na socio-ekonomický rozvoj území, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Analýza socio-ekonomických dopadů projektů a jejich finanční ohodnocení., zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Ekonomické a manažerské aspekty stavebních projektů, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TL02000278, Evaluace zvýšené bezpečnosti a spolehlivosti železniční infrastruktury po její modernizaci či rekonstrukci, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Analýza základních technickoekonomických charakteristik projektů dopravní infrastruktury, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Management vybraných procesů ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  7F16023, Megaprojects - current best practices and future research opportunities, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 30.04.2017
  Detail

 • 2015

  Efektivní řízení procesů ve stavebnictví II, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Provozní náklady administrativních budov, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Dopad použití jistících instrumentů ve stavebnictví z pohledu dodavatele v ČR, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  LD14113, Efektivnost megaprojektů v České republice, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 31.05.2015
  Detail

  Studium vlivu čistírenských technologií na eliminaci škodlivin z vodního ekosystému, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Optimalizace nákladů výstavbových projektů s ohledem na životní cyklus staveb, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Efektivní řízení procesů ve stavebnictví , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  7AMB14PL008, Modelování celoživotních nákladů budov, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Modelování vhodné diskontní míry pro stanovení ekonomické efektivnosti investičních projektů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Případová studie hodnocení efektivnosti veřejného projektu zateplení budovy ve vztahu mezi náklady a úsporou energií a typem zateplení, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Vyhodnocení statistik povodní v rámci metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti protipovodňových opatření, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Analýza výkonnosti regionů z pohledu intenzity investiční činnosti, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in the European Union, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Ekonomické aspekty přípravy, realizace a provádění stavebních projektů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Modelování rizika souvisejícího s dodávkou stavebního díla, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Tvorba software pro zpracování modelu projektu zlepšování tepelně-technických vlastností budov, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  Inovace vybraných ekonomických předmětů technických studijních programů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  GA103/05/0160, Postupy pro podporu rozhodování v oblasti stavebních investic při zajištění stability území z pohledu možného zaplavení, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail