Detail projektu

Provozní náklady administrativních budov

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Získáním dat souvisejících s provozními náklady administrativních budov lze zpracovat statisticky významné výstupy, které je možné například využít pro investiční rozhodování v rámci nákladů životního cyklu budov. Statistickým vzorkem budou data adminisrativních budov v rámci regionu střední Evropy. Předpokládaným výstupem je publikace v impaktovaném časopise.

Označení

FAST-J-15-2939

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Grossmann Jiří, Ing. - hlavní řešitel
Korytárová Jana, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)