Detail projektu

Ekonomické aspekty přípravy, realizace a provádění stavebních projektů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Téma pokrývá kompletní životní cyklus stavebního projektu z pohledu ekonomického řízení a ekonomického hodnocení. Jedná se o oblast ekonomického hodnocení stavebního projektu ve fázi předinvestiční (efektivnost, rizika); dále o problematiku z realizační fáze z pohledu investora i zhotovitele (vývoj ceny stavební produkce, rizika spojená s vývozem stavební produkce) a fáze provozní z pohledu nově se vyvíjející disciplíny Facility management (FM).

Označení

FAST-S-11-61

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Výsledky

HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A. Development activities and facility management. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2011. p. 1-7. ISBN: 978-80-7454-013-4.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; POSPÍŠILOVÁ, B. Evaluation of Investment Risks in CBA with Monte Carlo Method. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, vol. 63, no. 1, p. 245-251. ISSN: 1211-8516.
Detail

VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. IMPORTANCE OF FINANCIAL ANALYSIS IN VALUATION OF ECONOMIC SUBJECT. Terra Spectra, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 1-6. ISSN: 1338-0370.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T.; ŽILESKA-PANČOVSKA, V.; JOVANOVSKI, M. APPLICATION OF QUALIFICATION REQUIREMENTS IN PUBLIC PROCUREMENT IN THE CZECH REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA. Terra Spectra, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 1-7. ISSN: 1338-0370.
Detail

TICHÁ, A.; HANÁKOVÁ, Z. Optimalizace procesů a nákladů životního cyklu stavebního díla s podporou facility managementu. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 5, s. 1-5. ISSN: 1210-4027.
Detail

TICHÁ, A.; PODHRÁZSKÁ, J. Cost indicators of common facilities of land consolidation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. 2011, no. 7, p. 459-467. ISSN: 1211-8516.
Detail

HANÁKOVÁ, Z.; ŠTĚRBÁČKOVÁ, Š.; POSPÍŠILOVÁ, B.; NOVOTNÁ, L.; TRUSKA, A.; HRIČÁK, Ľ.; DVOŘÁČEK, L. Reálné opce v investičním rozhodování. In Juniorstav 2012. Brno: 2012. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A. Využití software pro facility management. In Juniorstav 2012. Brno: 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

HANÁKOVA, Z.; TICHÁ, A. Facility management – European standard EN 15221. In 8th International Bata Conference. Zlín: 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-7454-138-4.
Detail

HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; SRBA, M. Whole life costs of construction respecting externalities. In IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering (id 20205). Košice: FCE TUKE, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail

DAŇKOVÁ, M. FINANČNÍ DERIVÁTY – PŘÍČINA ČI ŘEŠENÍ FINANČNÍ KRIZE. In Juniorstav 2012 Sbotník anotací. Brno: VUT v Brně,FAST, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

DVOŘÁČEK, L. REALITNÍ CYKLUS A HISTORIE REALITNÍCH KRIZÍ. In Juniorstav 2012 Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

HRIČÁK, Ľ. FINANCOVANIE BÝVANIA VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH. In Juniorstav 2012 Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KOZUMPLÍKOVÁ, L. HODNOCENÍ EKONOMICKÉ ÚROVNĚ REGIONŮ. In Juniorstav 2012. Brno: VUT v Brně,FAST, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

POLÁK, M. HOSPODÁŘSKÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ A VE STAVEBNÍM PODNIKU. In Juniorstav 2012. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

ŠENIGL, J. STATISTICKÉ ÚDAJE POVODNÍ A JEJICH VYHODNOCENÍ. In Juniorstav 2012. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J. SUPPORT OF "GREEN" ENERGY IN THE CZECH REPUBLIC. In People, buildings and envoronment 2012. PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. p. 180-187. ISBN: 978-80-214-4618-2. ISSN: 1805-6784.
Detail

BŘEZINA, J.; PUCHÝŘ, B. Management reklamací ve stavebním podniku. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 9, s. 324-326. ISSN: 1210-4027.
Detail

BŘEZINA, J.; PUCHÝŘ, B. EVROPSKÉ TRENDY VÝBĚRU KVALITNÍHO DODAVATELE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ. Nehnuteľnosti a bývanie, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 95-103. ISSN: 1336-944X.
Detail

VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; HANÁK, T.; KORYTÁROVÁ, J. Conditions for Economic and Financial Capability of Supplier in Public Procurement Management. In Enterprise and Competitive Environment 2012. Brno: 2012. p. 32-35. ISBN: 978-80-87106-54-9.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEVKA, V.; KHRYSTENKO, N.; HARKUSHEVA, Y.; IVANOVA, N.; SHVIDENKO, N. ECONOMIC POTENTIAL OF A BUILDING COMPLEX DEVELOPMENT: INTERNATIONAL COOPERATION AND INTEGRATION. bez edice. bez edice. Donetsk, Ukraine: Donbas Natinal Academy of Civil Engineering and Architecture, 2012. 182 p. ISBN: 978-617-599-015-5.
Detail

TICHÁ, A.; ŠVADLENKOVÁ, M.; MALEČKOVÁ, M.; HANÁKOVÁ, Z.; KREJSOVÁ, I.; HŮLKOVÁ, M. Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav. Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav. Brno: VÚMOP, 2012. s. 1-267. ISBN: 978-80-87361-18-4.
Detail

KOZUMPLÍKOVÁ, L. MIGRATION AND ITS IMPACT ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS. In Innovative trends in construction and real estate sector. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013. p. 1-9. ISBN: 978-80-227-3932-0.
Detail

DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J. Efektivní výstavba budov z hlediska nákladů životního cyklu životního cyklu. Stavební obzor, 2013, roč. 22, č. 6, s. 167-169. ISSN: 1210-4027.
Detail

HROMÁDKA, V.; HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E. RISK ANALYSIS IN RELATION TO CONSTRUCTION COMPANY ECONOMY. In 11. OTMC. Zagreb: FCE University of Zagreb, 2013. p. 104-112. ISBN: 978-953-7686-04-8.
Detail

VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Support Work Experience of Students in Civil Engineering. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2013, vol. 2013, no. 93, p. 1940-1944. ISSN: 1877-0428.
Detail

LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A. Multicultural education, creativity and innovation at universities in the Czech Republic. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2013, vol. 2013, no. 93, p. 349-355. ISSN: 1877-0428.
Detail

KOZUMPLÍKOVÁ, L. LOKALIZAČNÍ ANALÝZA. In Juniorstav 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. The Economic Evaluation of Megaprojects – Social and Economic Impacts. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2014, vol. 2014, no. 119, p. 495-502. ISSN: 1877-0428.
Detail

HANÁK, T.; KORYTÁROVÁ, J. Estimating Large-scale Damages to Real Property. In Procedia Social and Behavioral Sciences. Procedia Social and Behavioral Sciences. ELSEVIER, 2014. p. 829-836. ISSN: 1877-0428.
Detail

SRBA, M. Use of modelling and project simulation in the construction industry. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. p. 1-11. ISBN: 978-80-7454-013-4.
Detail