Detail projektu

Analýza výkonnosti regionů z pohledu intenzity investiční činnosti

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Cílem projektu je sledování výkonnosti regionů z pohledu rozboru investiční činnosti (projekty pozemního stavitelství a dopravní infrastruktury), která se v regionu odehrává. Výsledek projektu bude použit pro nalezení vztahů mezi intenzitou investiční činnosti v regionu a výkonností regionu sledovaného na HDP na obyvatele (životní úroveň), průměrných mzdách a nezaměstnanosti. Výsledek projektu bude dále použit při zpracování disertační práce.

Označení

FAST-J-12-33

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J. EU REGIONAL POLICY INFLUENCE ON REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC FROM 2014 TO 2020. In PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně,FAST, 2012. p. 270-279. ISBN: 978-80-214-4618-2. ISSN: 1805-6784.
Detail

KOZUMPLÍKOVÁ, L. VLIV STAVEBNÍ PRODUKCE NA VÝVOJ HDP A NEZAMĚSTNANOSTI. In Juniorstav 2013. Brno: VUT v Brně, FAST, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. USING REAL OPTIONS FOR EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS. In Innovative trends in construction and real estate sector. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013. p. 1-11. ISBN: 978-80-227-3932-0.
Detail